> Hell- Home of the Damned!


Utonya kwendeewa ata kwikala TENE NA TENE na kyumbe kii? Kuikiithitwe kana mwene nai MWAU avangiwe kwikalanasya vamwe na kitindo kya ndaimoni, tumanyaa uu nundu wa kusisya ndeto sya Ngai.

“Na avika muingo ula ungi nthi ya Akatalene, andu eli makwatitwev ni ndaimoni makomana nake, maumite mbuani me ai muno, undu mundu o na wiva ndai atonya kuvitila nziani isu. Na sisya makaya, makyasya, ithyi twi undu naku wa ki, we Mwana wa Ngai? Niwooka vaa kututhin’ya ivinda yite iviku?” Mathayo 8:28-29


“Na yila waumie akinya nthi, akomana na mundu umwe aumite nduani isu, ula wai na ndaimoni; na ivinda iasa ndeevw’ikaa ngua, kana kwikalaa nyumbani, indi ekalaa mbuani. Nake amwona Yesu, akaya, na avaluka nthi mbee wake, na aneena na wasya munene, akyasya, Ni undu naku wa ki we, Yesu Mwana wa Ngai Ula wi iulu wa onthe? Ningukwisuva ndukanyamasye.” Luka 8:27-28


Ivisa yoo no ya Musoli yionan’ya undu ndaimoni imwe itonya kwitha yiilyi. Nitukuelewa na kumanya nesa kana ndaimoni syawo iiani ya mwaki ikeethiwa sya KUTISYA mbee wa undu mundu utonya kuelesya.


We wi MWAU? Ethiwa NDWAAMWOSA Mwiaii YESU KLISTO ta MUTANGII waku oyuyu utangiwe kuma TENE NA TENE nthini wa IANI YA MWAKI ualyuke kuma naini na kumwikaila YESU AKUTANGIIE.Enda mbee