Nuseo, kwoou noo nata indi wa uvyuvu wa syua (ti undu ukeesakuia)? Nukwona, onthe ala mataamwitikila YESU ta Mwiaii na mutangii matwiiwe kwikalaa tene na tene MWAKINI wa ndaimoni wi umwe wa asu (matetikilite)? Nina wikwatyo kana ti nundu mbivilia yitwia kana Ngai nuseuvitye vandu va uthiniasya ala mamuleile:


Niukulya uelewe uu, kana ivisa yii no ya musoli yionan’ya undu ndaimoni imwe itonya kwithiwa yiilyi. Ni tukuelewa na kumanya undu ndaimoni syawo iiani ya Mwaki ikeethiwa sya KUTISYA mbee wa undu mundu utonya kuelesya.“Nivo ukamea asu nao ala me ngali ya kw’oko kwake kwa aka, Umai vaa nii, inyw’i mwaumaniwe, muthi mwakini wa tene na tene ula waseuviw’e satani na alaika make.” Mathayo 25:41


Suvia kwiyikia muisyoni wa kwisa kwiwa “uma vaa nii…” nundu waile kwithiwa mwakini kwisuviana na ndeto isu tene na tene no kumwosa YESU KLISTO ta mutangii waku OYU.

Enda mbee