> Hells Truth -Home of the Damned!


Urona atia wi maishaini ma kwa ngoma. Ni KWEREKETEATI mundu wina maisha maya etanagio na daimono. Tumenuete uu ni guthoma kiugo kia Ngai:

Na aarikia gukinya murimo, bururi wa Agadari-ri, agitungwo ni andu eri na ndimono, moimite mbirira-ini, na magurukite muno, makiuga, Turin a uhoro uriku ithui nawe, Muru wa Ngai? Kai woka haha utunyarire hindi itanakinya?.” - Mathayo 8:28-29


"Nake oima marikabu akinyite thi, agitungwo ni mundu woimite ituura-ini, na aari na ndaimono; na hindi ndaya niaaikarite ateguikaga nguo, na ndaatuu-raga nyumbal no gutuura aatuire mbirira-ini. 28 Nake ona Jesu, agikaya akiiguithia thi mbere yake, akianirira na mugambo munene akimuuria atiri, Twin a uhoro uriku ithui nawe, Muru wa Ngai uria wi Iguru muno? Ndaguthaitha nduka’nyarire.” - Luka 8:27-28


Mucoro uyu urunania uria daimono ikoragwo. Uria twiciragiria daimono iri, IGAKURWO IRI MAKELIA…


Kai ulete NJIRA? Agigikurwo DWITIKITE JESU KRISTO ta muhonokia waku, NI ULETE, na ugaikyo ISHAUNI LIA MWAKI, agigikowro ndogutiga mehia na wire JESU AKUHONOKIE!Rigi