3 John


1

1 Inyi meeku ngyikuṟeia paruo-i iyoe Gayo mkunde, ngyikukundi mnu. 2 Mkunde, ngyiterewa uwone kyiira shindonyi shoose na iwaṙa wukyesi wo mmbiu, chandu uwoṙe wukyesi wo mrima. 3 Kyipfa ngyilechihiyo mnu kyiyeri wana wa wama waiṙikyie Ruwa waleṟingyishia chandu okyeafutsia shilya oteṟia na chandu okyewuta shindo sha wuloi. 4 Ngyiwoṙe sia ing'anyi kuta iicho kye walya wakyeri cha wana wako waiwuta shindo sha wuloi-pfo. 5 Mkunde, kyindo-kyo uwutia wana wa wama-wo waiṙikyie Ruwa na wayenu taa nyi kyindo kyilawoṙe ngyeṟo; 6 wandu waleṟingyishia ikunda lyapfo mbele ya siṟi. Nochiwuta necha kokooya owatarama kyaronyi chandu kyiwaṟi ko Ruwa. 7 Cha kyipfa, kyipfa kya Rina-lyo, walefuma, walaambilyie kyindo ko walya walaiṙikyie Yesu. 8 Kyasia kyiluwaṟi soe iambilyia wandu cha iwo, kundu luwe waṟundi hamwi na wuloi. 9 Ngyileṟeia siṟi paruo, kyaindi Diotirefe, akundi iwa o kuwooka kyiiṙi kyawo, aleluaṙanyia-pfo. 10 Koikyo ngacha ngyechikumbuo mawuto gakye, chandu awoṙe maṙeṙo mawicho galawoṙe kyiira; maa isho shekyemshika-pfo, kyipfa oe amonyi ekyeambilyia wana wa wama-wo waiṙikyie Ruwa-pfo; na walya wakundi iwaambilyia nekyewashingyia, na iwawuta siṟinyi. 11 Mkunde, ulakunde wuwicho, indi kunda wucha. Ulya ekyewuta wucha nyi o Ruwa, indi ulya ekyewuta mawicho alandewone Ruwa-pfo. 12 Demetirio naṟingyishio nyi wandu woose, lyingyi-se na wuloi wulya wumonyi. Na soe taa loṟingyishia, na iyoe nuichi kye wuṟingyishi woṙu nyi loi. 13 Ngyiwewoṙe shindo shifoi shekuṟeia kyaindi ngyikundi ikuṟeia kui wiino na kalamu-pfo. 14 Kyaindi ngyikusaṟie ichekuwona mfiri ya kufuhi, na soe lochiṙeṙa ṙumbu kui ṙumbu. 15 Ufoṟo kopfo. Mbuya tsaṙu tsakuiṟikyiṟa. Iṟikyiṟa mbuya-tso tsaṙu, orio mndu kui rina lyakye.AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE