Deg of Ghana

JOHN

1

1 Wobɛlbwa mumpar Korowii aa wola nyundua ne harɛ tae mɔɔ la, dɛ Korowii Nyoa Wobol la lole. Dɛ o ne Korowiirii lole, asɛ o ne o bwa ɛ beŋkpoŋ. 2 Dɛ onee ja Korowii nɛɛ mumpar la. 3 O nɛɛ Korowii che dɛ ta komɛlbwa. Kontaale bɛlbwa toole waa wola o nɛɛ chegɛ dɛ tao. 4 Korowii Nyoa Wobol la bee Korowii mkpa do, asɛ gɛ mkpa nɔ ge ɛ kɛŋɔ nii dɛɛ chaah nɛwɛnyini sie. 5 Nii nɔ lole dɛɛ chaah biro ta, kɛ biro ta wone tɔɔ ŋwɛnɛ ó chaah bɔr kahonɛ bwa. 6 Dɛ baa bɛl lole baa yerɔ Jɔn. Korowiirii tomɔ 7 ŋɔ ó ba bol nii la waa dɛ chaah nɛwɛnyini sie la waa nɛra be, ásɛ ba no dɛ yarada. 8 Dɛ Jɔn gbagba laa gɛ nii la. Balaa o ba dɛ ba bol nɛn waa ɛ nii tenten la waa ásɛ nɛra jemɛ o wa. 9 Korowii Nyoa Wobol laanee nii kasinteŋ waa dɛ ba harɛ nɔ ta dɛ ba pili nɛwɛnyini sie la. 10 O nɛɛ Korowii che dɛ ta nɛwɛnyini, kɛ waa ba harɛ ta bonɔ la, nɛwɛnyini ta on jemɛ. 11 O ba o gbagba harɛ ta, asɛ o gbagba nɛra vɛoh. 12 Kɛ nɛra la te bwa baa lɛo dɛ yaradao la, o tɛɛ ba kpegri kɛŋɔ bá ɛ Korowii bii. 13 Ŋwɛnɛ nɛwɛnyini aa chegɛ o ta dɛɛ lolɛ bii la, kɛɛ nɛwɛnyini pɛla, kɛɛ nɛwɛnyini tetoora ta laa ba lol ba ba ɛ Korowii bii. Korowii kpegri taa a che ba berɛ o bii. 14 Korowii Nyoa Wobol la baa berɛ nɛwɛnyini, dɛ ba so ya be. Ya na o jirima waa dɔa, dɛ jemɛ kɛŋɔ Korowii Bibeŋkpoŋ laanee on. Dɛ o wobɛlbwa wer, asɛ o dɔ kasinteŋ ge kohona. 15 O waa Jɔn faa bol kohona dɛɛ ŋɔ, "Nɛn n faa dɛ bol o waa dɛ ŋɔ men tɔ sie o nɛɛ kɛ o gwaa mɛ, dɛkalkɛŋɔ o lole mɔɔ ba lol mɛ la, on la." 16 Korowii chao kohona asɛ o ge na ya sum dɛɛ tɛ yaa andɛɛga saŋ bɛlbwa, waa wola gel bwa. 17 Mosis nɛɛ Korowii che dɛ ba Mmara la ne. Yeesu Kristo ge nɛɛ nɛn nɛɛ suna ne kasinteŋ bwa che dɛ ba harɛ ta. 18 Nomɛlbwa ta Korowii nae bwa. O Bibeŋkpoŋ waa pɛlo la, on gela nɛwɛnyini jemɔ. 19 A wola bɛl, Juda tena nomonome baa lɔ Jerusalam la tomɛ ba Sɔfore ne Tɔn Jerema bane ŋɔ bá ka bɔɔ Jɔn o nɛnsoo. Waa waa bola dɛ kpɔ di Yeesu danseɛ laanee nɔ. 20 Baa bɔɔro gɛ la, o ta nyoa tɔe. O bol kasinteŋ ŋɔ, "Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la laa men." 21 Anee ba bɔɔro ŋɔ, "Aah dɛ umee hen ɔ? Elaejaa hen kɛɛ?" Asɛ o ŋɔ, "O laa men." Anee ba ŋɔ, "Korowii keame laanee hen kɛɛ?" Asɛ o ŋɔ, "Akai." 22 Belaa ba ŋɔ, "Bagle he nɛnsoo yá jemɛ, dɛ won dɔ wobɛl ka bol nɛra baa tomɛ yaa la be. Nɛn besoo hɛɛ lii he te nɔ?" 23 Belaa Jɔn kpɔ Korowii keame Aesaya waa o faa bola la chaŋ ba ŋɔ, "Menee naate waa dɛ bol waa takpeg ne pua waa ɛ hɛŋle gbo harɛ ta dɛɛ ŋɔ, 'Hé gel he we-ɛɛla togre, dɛ kpɔ he te dɛɛ kpa he Dɔɔ bala' la." 24 Anee nɛra Farisii tena la aa tom ba la 25 bɔɔ Jɔn ŋɔ, "He ŋɔ Kristo la laa hen, Elaeja ge laa hen, Korowii keame la ge laa hen, aah dɛ ɛrɛɛ he ɛ dɛ won dɛɛ sɔ nɛra Korowii ne ɔ?" 26 Belaa Jɔn ŋɔ, "Nee n te kpɔ dɛɛ sɔ nɛra Korowii ne. Nomɛl lɔ he bini taraken haa wola on jemɛ. 27 Men bala mɔɔ o ba, kɛ o gwaa mɛ. Maa o napaa tee kwaraa dɔ." 28 Bwɛɛ baa dɛ yerɔ Bɛtani o do Jɔɔdan Moo la wee leebɔr pera la, belaa a gɛ waa nɔ chig. Dɛ belaa Jɔn ɛɛ sɔ nɛra Korowii ne. 29 Tɔ aa pera la, Jɔn na Yeesu kɛŋɔ waa dɛ ba o be. Belaa Jɔn ŋɔ nɛra o ne baa chega la be ŋɔ, "Hé na Korowii Pebie waa dɛ ba nɛra bwa wechɔga laa dɛ kpɔ ba nɛɛ la! 30 O waa n faa bol ŋɔ, 'Nomɛl lɔ n habɔɔ dɛɛ ba, dɛ gwaa mɛ, dɛkalkɛ o lole mɔɔ ba lol mɛ' la. 31 Dɛ n gbabir faa on jemɛ, kɛ o waa n ba dɛ baa sɔ nɛra Korowii nee ásɛ Israel tena jemɔ." 32 Jɔn bol Yeesu waa ja ŋɔ, "N na Korowii Domadɛɛge la aa le nyundua kɛŋɔ brɔnoma, dɛ ba so o nɛ. 33 N te fe aa jemɛ kɛ onee, kɛ Korowii waa lee mɛ ŋɔ ń ba kpɔ nee dɛɛ sɔ nɛra Korowii nee laanee gela n jemɔ. O ŋɔ n be ŋɔ, 'Hɛɛ na n Domadɛɛge laanee o ba so naate nɛ. On dɛɛ ba n Domadɛɛge kpɔe dɛ sɔ nɛra la.' 34 A gɛ waa nɔ chigo n na, anomanta n dɛ ŋɔ he be ŋɔ Korowii Biee on." 35 Tɔ aa pera la, dɛ Jɔn ne o habɔteŋra banɛ chegɛ bela ja. 36 O na Yeesu o baa kaa, asɛ dɛ ŋɔ, "Hé na Korowii Pebie la!" 37 Waa ŋɔ gɛ la, o habɔteŋra banɛ la noɔ, dɛ ka teŋɛ Yeesu nɛ. 38 Belaa Yeesu ke nyiŋi dɛ na kɛ baa teŋɛ o nɛ, asɛ o bɔɔ ba ŋɔ, "Bɔkwaa hɛɛ nyin ɔ?" Asɛ ba bɔɔro ŋɔ, "Rabae, lee he dem doɔ?" (Rabae munii nɛn waa dɛ chagle wa.) 39 Belaa o ŋɔ, "Hé ba na." Asɛ ba la dɛ ka na o dem. Dɛ a bɔ jɔmɔra dɔŋ anaarɛ, asɛ ba so o be bela wee ba jo. 40 Dɛ Andriu ɛ nɛra banɛ la Jɔn aa bol waa ba no dɛ teŋɛ Yeesu nɛɛ la bini bɛl. Seemɔn Pita nimee on. 41 Waa waa tɔ sie ɛ laanee kɛŋɔ o kaa nyin o dɔɔ Seemɔn bɔr, dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Ya na Mɛsaya la." (Mɛsaya munii Kristo.) 42 O la Seemɔn ne Yeesu be. Belaa Yeesu nyiŋu dɛ ŋɔ, "He sɔne Seemɔn. Jɔn biee hen. Taraken baa dɛɛ yerɛɛ Sefas." (Grik tena ge dɛ yerɛ Sefas Pita. O munii Bwe.) 43 Tɔ aa pera la, Yeesu ɛo kɛŋɔ wɛɛ la Galilia harɛ taa. O kaa na baa bɛl baa dɛ yerɔ Felep dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Baa teŋɛ n nɛ!" 44 Dɛ Felep bwɛɛ Bɛtsaeda, belaa Andriu ne Pita ge le. 45 Felep ge kaa na baa bɛl baa dɛ yerɔ Nataaneɛl, dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Ya na naate Mosis aa chwerɛ o waa Korowii Tɔn bini la. O waa Korowii keamere la ge chwerɛ la. O sɔne Yeesu. Josef waa le Nasarɛt la biee." 46 Belaa Nataaneɛl ŋɔ, "Nasarɛt ge, kondɛɛge besoo dɛ won le bela ɔ?" Anee Felep ŋɔ, "Ba ba na nɔ!" 47 Yeesu aa na Nataaneɛl wɛɛ ba o be la, o ŋɔ, "Israel te tentenee nɔ. O waa dɔ kasinteŋ kɛrɛdɛ!" 48 Belaa Nataaneɛl bɔɔro ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ɛ jem mɛ nɔ?" Asɛ Yeesu chaŋo ŋɔ, "Haa lɔ pur la mun la, n nae mɔɔ Felep ka yerɛ la." 49 Anee Nataaneɛl ŋɔ, "Nomoa, Korowii Biee hen. Henee Israel tena Kooro la." 50 Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Maa ŋɔ he be ŋɔ n nae pur la mun la waa he den yarada mɛ nɔ naa? Hɛɛ na wejenaa a gwaa anɔ!" 51 Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, hɛɛ nao nyundua aa pila, asɛ nyundua toroma che bela tu dɛɛ ba men Nɛn Bie be, dɛ berɛ teeh dɛɛ kaa."

2

1 A habɔɔ tɔpetooro wee la, dɛ ba dɛ ɛ hanfalewaa bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Keena o do Galilia harɛ ta la. Dɛ Yeesu nya Mɛɛre lɔ bela. 2 Ba yerɛ Yeesu ne o habɔteŋra la bane ge hanfale waa la bɔr bela. 3 Dɛ ba dɛ tɛ nɛra la aa cheme bela la sen, asɛ a bo. Belaa Yeesu nya ŋɔ o be ŋɔ, "Ba sen bwa tonɔ." 4 Anee Yeesu bɔɔ o nya ŋɔ, "N nya, aah ɛrɛ waa he berɛ dɛɛ nyiŋi n te siwi ta nɔɔ? Gɛ saŋ maa dɛ ba n toma ɛɛ la ta tele mɔɔ." 5 O nya berɔ ŋɔ bonɔɔna baa dɛ do sene la be ŋɔ, "Dɛ o baa ŋɔ hé ɛ wobɛlbwa naa, hé ɛ." 6 Dɛ vɛɛhna anumɛl chegɛ bela asɛ ba kpɔ dɛɛ ɛ ba nawee bɛl. Ba yon ɛ nee do a bini ásɛ nɛra yon dɛɛ sarame ba sarama bɛl soo mɔɔ dɛɛ di kwa. Dɛ vɛɛhna la bɛlbwa won nee haŋkorɔ fah lɛɛ. 7 Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ bá do nee vɛɛhna la bini á su, asɛ ba do nee a su laŋlaŋ ken. 8 Baa do nee vɛɛhna la bini la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé ɛ ane la ka tɛ hanfale dea nomoa la." Waa ŋɔ gɛ la, ba la nee la ne ka tɛo. Baa tɛo la, dɛ senee. 9 Nomoa la aa dagɛ nee aa berɛ sen la na la, o ta wone jemɛ bela aa lea ba, kɛ dɛ bonɔɔna baa dɛ do sen la te jemɔ. 10 Anomanta o yerɛ hanfale jaa la dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Nomɛlbwa dɛ ba nɛra sen tɛɛ yaa, andɛɛga nee o yon tɔ sie le, asɛ nɛra bwa aa baa nyɔ vagɛ la, mɔɔ o yon le anɔ la aa wola somɛ la ne asɛ baa nyɔ. Ɛrɛɛ he te tɔ sendɛɛga cheg dɛ ka mun dɛɛ ba a ne nɔɔ?" 11 Yeesu nyokpowaa waa tɔ sie ɛa laanee la. Keena waa lɔ Galilia harɛ ta laanee o ɛa, dɛ chagle o nɛnsoo ne kpegri waa dɔa, asɛ o habɔteŋra la na dɛ yaradao. 12 A habɔɔ la, Yeesu ne o nya ne o nimanar ne o habɔteŋra la la Kapeeneɔm dɛ ka so bela tɔpera anɛ. 13 Dɛ Juda tena tɔpejen baa dɛ yerɔ Galekaa la joɔ tonɛ, anomanta Yeesu la Jerusalam. 14 Bela la, o nao kɛŋɔ nɛra bane aa dɛ yog nae ne peera ne brɔnomare Korowii Dea bobɛl. Dɛ nɛra baa dɛ pegri suugare ge soge ba teeburre ta dɛɛ ɛ ba toma. 15 Belaa Yeesu pɛrɛ bampɔrɔ ŋwɛɛra dɛ kpɔ doŋi peera ne nae ne kondɛɛra la bwa bela. O tagɛ nɛra baa dɛ pegri suugare la teeburre piigi, dɛ lɔ ba suugare merɛ, 16 dɛ kɔr banɔ la baa dɛ yog brɔnomare la ŋɔ bá le a ne bela, dɛ ŋɔ ba bɛ o Mɛɛ dem kpɔ berɛ bonadibɔr. 17 Bela la, o habɔteŋra la liiro kɛŋɔ baa chwerɛ Korowii Tɔn bini bobɛl kɛŋɔ, "Korowii Dea waa swɛɛ n siwi taeh" la. 18 Belaa Juda tena nomonome la ŋɔ o be ŋɔ, "Bɔkwa nyokpowaa hɛɛ ba wona ɛ dɛ́ chagle kɛŋɔ he dɔ ŋwɛnɛ dɛ won ɛ a gɛ waa nɔ nɔ?" 19 Anee Yeesu ŋɔ, "He kuugi Korowii Dea nɔ naa, n gee kpɔ tɔpera atoroo doo." 20 Belaa ba bɔɔro ŋɔ, "Dea baa kpɔ bene fifraanaarɛ dɛ anumɛl mao la, hen dɛ won kpɔ tɔpera atoro gbo doo waa?" 21 Dɛ Yeesu gbagba bwadabii waa wɛɛ bol dɛ kpɔ magɛ Korowii Dea la. 22 Anomanta la, Korowii aa ir Yeesu seo ta la, belaa o habɔteŋra la lii kɛŋɔ Yeesu fa bol a gɛ waa nɔ. A gelɔ ba yarada waa baa chwera Korowii Tɔn bini la, ne waa Yeesu aa bola la. 23 Yeesu taa lɔ Jerusalam dɛɛ di Galekaa la la, nɛra warɔ dɛ che o nyokpowaa waa ɛa ta dɛ yaradao kɛŋɔ onee Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ nɛwɛnyina la. 24 Kɛ Yeesu ta ban yaradae kɛŋɔ ó kpɔ o te tɛɛ ba, dɛkalkɛŋɔ o jemɛ nɛwɛnyini da kɛrɛdɛ. 25 A ta hiaih kɛ nɛn baglo gɛ nɛwɛnyini aa doa, dɛkalkɛŋɔ o gbagba jemɛ waa aa lɔ nɛn bambile bini.

3

1 Dɛ Juda tena nomoa bɛl lole baa yerɔ Nikodeemɔs. Dɛ o ɛ Farisii te. 2 Awola bɛl jwaana, o ba Yeesu be dɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, "Nomoa, nomɛlbwa jemɔ kɛŋɔ Korowiirii tomɛ ŋɔ hé ba bagle nɛra wa, dɛkalkɛ dɛ Korowii ta nɛn habɔɔ chegaa, waa won ɛ nyokpowaa nɔ haa dɛ ɛ nɔ." 3 Belaa Yeesu chaŋo ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa dɛ nyin Korowii Kora la ta dɛ ja la, nemenɛ ba berɛ lolɔ ja." 4 Anee Nikodeemɔs pɛɛro ŋɔ, "Nɛn waa kpega la, ɛrɛɛ bá ɛ dɛ berɛ won lolɔ jaɔ? Wɛɛ wonoo berɛ jo o nya tea bini ja asɛ o lolɔ waa?" 5 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, dɛ ba ta nomɛlbwa lolɛ nee ne Korowii Domadɛɛge ne naa, waa Korowii Kora ta jae ba. 6 Nɛwɛnyini lola lole, asɛ Korowii Domadɛɛge ge lola do le. Nɛwɛnyini lola ɛ bwadabii wa, asɛ Korowii Domadɛɛge lola ge ɛ lileo wa. 7 He bɛ gel waa maa bola ŋɔ a chɛ kɛ ba berɛ lolɛ heyaa la kpo he nyoa. 8 Bela peu aa dɛ nyin laanee o ta dɛɛ kaa. O dɛ ta aa, he dɛ no o gbɔga kɛ haa on na, haa won jemɛ bela waa lea ne bela waa dɛ kaa. Gɛɛ nomɛlbwa Korowii Domadɛɛge aa lolɔ la do. Dɛ o we-ɛɛla laa aa, komɛlbwa toole dɛɛ bagle kɛ Korowii Domadɛɛge lolɔ." 9 Belaa Nikodeemɔs pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛɛ waa nɔ ɛɛ ba ɛɛ dɛ won magre ɔ?" 10 Anee Yeesu ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ɛ Juda tena nomonjen dɛɛ bagle Korowii Wa, haa wola gɛ waa nɔ jemɛ nɔɔ? 11 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, waa yaa jema la, ne waa ya sie aa naa la, anee yaa bol, kɛ haa ya be no. 12 Aah dɛ maa dɛ bol waa aa lɔ harɛ ta bonɔɔ haa wola men yarada nɔ, dɛ n bol waa aa lɔ Korowii doa aa, ɛrɛɛ hɛɛ ba ɛɛ dɛ won yarada a te nɔ? 13 Dɛ n Nɛn Bie laa aa, nomɛlbwa ta Korowii be nyundua laŋɛ mɔɔ. N gboo le o be nyundua dɛ tu ba harɛ. 14 Gɛ saŋ ya naanar aa lɔ pua la, Korowii keame Mosis la fa kpɔ buni dɛ logɛ harɛkon dɛ kpɔ do daa ta dɛ gɔɔro ásɛ nɛra nyiŋu dɛ bɛ dɛɛ sewɛ. Gɛɛ a chɛ kɛ ba gɔɔ n Nɛn Bie la. 15 Dɛ ba baa gɔɔ mɛ gɛ naa, nomɛlbwa waa yarada n waa la, wɛɛ dɔ Korowii mkpa aa wola jaga dɔe bwa laanee. 16 "Korowii dɛ nyin nɛwɛnyini taeh. A waa o gel men maa ɛ o Bibeŋkpoŋ gbo waa dɔɔ la ba harɛ nɔ ta, asɛ nomɛlbwa waa yarada n waa la bɛ sewɛ, kɛ ó dɔ o mkpa aa wola jaga dɔe bwa la. 17 Korowii aa tom mɛ harɛ la, o ta ŋɔe ŋɔ ń ba bol he waa dɛ pa heyaa bolchɔge. Kɛ o tom mɛ ŋɔ ń ba nyin ŋwɛnɛ tɛ heyaa ásɛ o won lɛ heya. 18 Nomɛlbwa waa yarada n waa la, Korowii aa o waa bol a ba ɛ kɛ wɛɛ di bolchɔgee. Kɛ nomɛlbwa waa wola n waa yaradae la, Korowii pao bolchɔge tonɛ, dɛkalkɛŋɔ o ta o Bibeŋkpoŋ la waa yaradae. 19 Ba bolchɔge pae munii kɛŋɔ nii waa dɛ chaah bɔr la ba harɛ nɔ ta, kɛ nɛwɛnyini berɔ dɛɛ nyin biro gwaa nii la, dɛkalkɛŋɔ ba wobɛlbwa ɛ wechɔga. 20 Nomɛlbwa waa dɛ ɛ wechɔga la, waa bochaah nyin, dɛkalkɛŋɔ o le bochaah ta naa, nɛra ɛɛ na o wechɔga laanee. 21 Naate waa dɛ ɛ wedɛɛga la te, waa bochaah lee ɔmɛ. Wedɛg-ɛɛ bɛlbwa dɛ ɛ o waa bochaah ta ásɛ nɛra bwa na dɛ jemɛ kɛ o jemɛ Korowii." 22 A habɔɔ la, Yeesu ne o habɔteŋra la la Judia harɛ ta, asɛ o ka di tɔpera anɛ ba be dɛɛ sɔ nɛra Korowii nee bela. 23 Dɛ Jɔn ge dɛ sɔ nɛra Korowii nee bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Aenɔn o ne Salem aa wola jaŋɛ la ta. Dɛ nee lɔ Aenɔn taeh, asɛ nɛra ɛɛ ba Jɔn be wɛɛ sɔ ba Korowii ne. 24 A gɛ saŋ la dɛ ba ta Jɔn lawɛ do dea mɔɔ. 25 Dɛ nɛra baa teŋɛ Jɔn nɛɛ la ne Juda te bɛl dɛ tɔŋle dɔŋa ba bela Korowii toma waa aa ɛ nɔɔra ne naa sarama ne nee sɔe wa. 26 Ba la Jɔn be dɛ ka pɛɛro ŋɔ, "Nomoa, he dɛ lii kɛ he ne baa bɛl faa chegɛ Jɔɔdan Moo la wee leebɔr pera la aa? O waa he faa bol la. O dɛ sɔ nɛra Korowii ne, asɛ nɛra bwa chwa dɛɛ kaa o be." 27 Belaa Jɔn ŋɔ, "Nomɛlbwa toole dɛ won dɔ komɛl dɛ Korowii laa tɛo. 28 Maa ŋɔa ŋɔ n laa Kristo la, dɛ ŋɔ tomaa ba tom mɛ ŋɔ ń tɔ o sie la, he ta noɛ yaa? 29 Hanfale jaaree dɔ o haah. Kɛ, dɛ hanfale jaa la dam lɔ hanfale la waa bɔr dɛ no o nyoa bela aa, dɛ o sie lɛo. Gɛɛ n ge bwara sɔɔh mɛ kohona. 30 A chɛ kɛ o sɔn ɛɛ le kohona asɛ n te sɔn ɛɛ ba harɛ. 31 "Nɛn waa le nyundua la gwaa nomɛlbwa. Nɛn waa le harɛ bonɔ la, harɛ waa o jemɛ, a waa gee o won bola. Kɛ nɛn waa le Korowii be nyundua la te gwaa nomɛlbwa. 32 Waa o siwi aa naa ne waa waa noa Korowii be laanee wɛɛ bol, kɛ nɛwɛnyini aa o be no. 33 Nomɛlbwa sɛh Korowii wa aa, o gbagba wono dɛɛ jemɛ kɛ Korowii waa dɔ kasinteŋ. 34 Nɛn Korowii aa tomɔ la, Korowii wobolee wɛɛ bol, dɛkalkɛ Korowii tɛo o Domadɛɛge la tɛɛ tenten. 35 Korowii nyin o Bie la taeh, dɛ kpɔ wobɛlbwa kpegri do o nɔn ta. 36 Nomɛlbwa waa yarada Korowii Bie la waa la, wɛɛ dɔ mkpaa aa wola jaga dɔe bwaa. Nomɛlbwa waa wola Korowii Bie la waa yaradae la, waa mkpa dɔe ba. Korowii bandia ɛɛ do o nɛɛ saŋ bɛlbwaa."

4

1 Farisii tena la noɔ kɛŋɔ Yeesu berɔ dɛɛ dɔ nɛra kohona dɛɛ sɔ nɛra Korowii nee kohona dɛɛ gwaa Jɔn. 2 Kasinteŋ, dɛ Yeesu gbagba aa nɛra Korowii nee sɔ. Dɛ o habɔteŋra laanee dɛɛ sɔ ba Korowii ne. 3 Yeesu aa no gɛ baa dɛ bol o waa la, o le Judia harɛ dɛ́ kaa Galilia harɛ ta. 4 Dɛ Samaria harɛ taa chɛ kɛ o kpɔ dɛ won kaa Galilia harɛ ta. 5 O baa le Samaria bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Seka la ta. Dɛ a gɛ bwɛɛ la ne harɛ la Jekɔb aa kpɔa tɛ o bie Josef la aa jaŋɛ. 6 Dɛ Jekɔb kɔlɔŋ bɛl lɔ bela. Yeesu aa vala dɛ koh la, o kaa so kɔlɔŋ la nyoa. Dɛ wee chegɛ nyufala. 7 Samaria haah bɛl balɔ ŋɔ ó ba dɔ ne, asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Tɛ mɛ nee ń nyɔ." 8 Dɛ Yeesu habɔteŋra la kaa bwɛɛ la ta dɛ́ ka nyin kondikwaa ba. 9 Belaa haah la nyoa kpo, o chaŋo ŋɔ, "Fini te Juda te dɛ soŋe Samaria haah ne aa?" Dɛ Juda tena dɛ kɔgɛ Samaria tena taeh, dɛ baa sɛh ba ne baa pɛ numoli ne loga kwara. 10 Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛ he fe jemɛ kon Korowii aa dɛ nyin he tɛɛ nɔ, dɛ jemɛ naate waa dɛ soŋe nee nɔ naa, he fe ɛɛ soŋoo ásɛ o fee tɛɛ nee aa won tɛɛ mkpa." 11 Belaa haah la ŋɔ, "Nomoa, bule nɔ aa luŋa, asɛ haa wola kon baa kpɔa dɛɛ ta kɔlɔŋ dɔe nɔ, lee hɛɛ ba a gɛ nee aa dɛ tɛ mkpa nɔ dɔe yɔ? 12 He dɛ lii kɛ he gwaa ya naa Jekɔb waa tɛ yaa a gɛ bule nɔ la kɛɛ? O ne o bii ne o kondɛɛra bwaa fa dɛ nyɔ nee bule nɔ ta." 13 Belaa Yeesu chaŋo ŋɔ, "Nomɛlbwa waa nyɔ nee nɔ la, nyɔgre ɛɛ kpoo ja. 14 Kɛ nomɛlbwa waa nyɔ nee maa dɛ tɛo la te, nyɔgre aa on kpo bwa. Nee maa tɛo la ɛɛ ɛo kɛŋɔ bule o bini dɛɛ bule nee aa dɛ tɛ mkpa aa wola jaga dɔe bwa." 15 Belaa haah la ŋɔ, "Nomoa, amɔ te, tɛ mɛ a gɛ nee la ane asɛ nyɔgre bɛ men kpo kpa, asɛ n bɛ bonɔ ba ba dɔ nee kpa." 16 Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ ó ka yerɛ o jaa ba. 17 Asɛ o ŋɔ, "N ta jaa dɔe." Belaa Yeesu ŋɔ, "Dɛ he ŋɔ he ta jaa dɔe yaa, kpelaa he ŋɔ. 18 He yalɛ baala banue bwa, kɛ onɔ la he ne waa lole taraken la, he jaa laa on, anomanta kpelaa he ŋɔ." 19 Asɛ haah la ŋɔ, "Nomoa, maa naa nɔ, Korowii keamee hen. 20 Bwe nɔ taa ya Samaria tena naanar faa tomɛ Korowii saŋ la. Aah ɛrɛ waa he Juda tena ŋɔ Jerusalamee chɛ Korowii toma nɔɔ?" 21 Belaa Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Kasinteŋ, aa ba tel saŋ bɛlee nɛra aa wola Korowii tomɛ bwe nɔ ta, baa on tomɛ Jerusalam ge. 22 He Samaria tena te, ɛɛ he gee ɛ te, kɛ haa kon haa dɛ tomɛ jemɛ. Kɛ ya Juda tena te jemɛ kon yaa dɛ tomɛ, dɛkalkɛ ya nɛɛ aa ba chega asɛ Korowii lɛ nɛwɛnyina bwa. 23 Korowii toma te lɔ bambile bini. Aa ba tel saŋ bɛlee, asɛ nɛra baa dɛ tomɛ Korowii kpela kpela la che o Domadɛɛge la ta dɛɛ tomɔ bambile bini, dɛɛ tomɔ kasinteŋ ne, dɛkalkɛ gɛɛ wɛɛ nyin kɛ baa tomɔ. A gɛ tɔpere la telo tonɛ. 24 Korowii ɛ lileo. Anomanta dɛ ya dɛ tomɔ waa, yá che o Domadɛɛge kpegri ta dɛ kpɔ kasinteŋ dɛɛ tomɔ bambile bini." 25 Anee haah la ŋɔ o be ŋɔ, "N jemɔ kɛŋɔ ya Lɛɛ la baa dɛ yerɔ Kristo la ɛɛ bao. O balaa, wɛɛ bagle yaa wobɛlbwaa." 26 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Onee he ne wɛɛ bol waa la. Kristo laanee men." 27 Belaa Yeesu habɔteŋra la ba. Baa baa na o ne haah naa chega dɛɛ bol waa la, a ɛɛ ba anebɛlbwa. Kɛ ba bɛlbwa ge ta berɛ won bɔɔ haah la kon la waa dɛ nyin Yeesu be. Bɛlbwa ta wone bɔɔ Yeesu wee la aa bala o ne haah la ɛɛ bol waa la. 28 Haah la gel o vii waa dɛ ba o ne nee dɔe la bela dɛ chwa la bwɛɛ la ta ka ŋɔ bela tena be ŋɔ, 29 "Hé ba ba na noo! Baa bɛl wono bagle n waa maa dɛ ɛ bwa! Jamɔ Kristo laanee kɛɛ?" 30 Haah la aa ŋɔ gɛ la, bela tena chwao le ba bwɛɛ la ta dɛɛ ba Yeesu be. 31 Haah la aa kaa bwɛɛ la ta la, Yeesu habɔteŋra la soŋo jande jande ŋɔ, "Nomoa, lɛ kondikwaa di!" 32 Belaa Yeesu ŋɔ, "N dɔ kondikwaa ane haa wola a waa jemɛ." 33 Anee o habɔteŋra la ɛɛ pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Nomɛl baa tɛo kondikwaa o di gbaɔ?" 34 Belaa Yeesu ŋɔ, "N kondikwaa kɛ maa dɛ ɛ n Mɛɛ waa tom mɛ la tetoora, ne kɛ maa ɛ o toma waa tɛ mɛ la bwa tonɛ. 35 He laa yon ŋɔ ba du kwa aa, korobie anaarɛɛ aa di mɔɔ baa koma la aa? Kasinteŋ, he bɛ chɔ. Hé ta sie na koo kwaa bwa aa bea ne koma gɛ! 36 Nɛn waa komɛ kwaa dɛɛ tɛ Korowii la dɛ dɔ o kembɔr. Nɛwɛnyinaa naate ɛɛ komɛ, dɛɛ lɛɛ ba ásɛ ba dɔ Korowii mkpa aa wola jaga dɔe bwa la, ásɛ naate ne nɛn waa dua la bwa sie lɛ. 37 Baa ŋɔa, 'Bɛlee dɛɛ du, bɛl gee komɛ' la, kpelaa. 38 N waa nɔ maa gela hɛɛ bagle nɔ, a do kɛŋɔ maa gela hɛɛ komɛ kwaa bela haa wola parɛ la. Bane tɔ sie koh mɔɔ he baa na som la." 39 Samaria tena baa lɔ bwɛɛ la ta kɛrɛdɛ yarada Yeesu, dɛkalkɛŋɔ haah la ŋɔ ba be ŋɔ, "O bol waa maa dɛ ɛ bwa n be." 40 Anomanta Samaria tena la aa ba Yeesu be la, ba soŋo ŋɔ ó so ba be. O soge ba be tɔpera anɛ dɛɛ bag ba Korowii Wa. 41 Yeesu waa waa dɛ bol la gelɔ nɛra pirim berɛ yarada o waa la ja, 42 dɛ ŋɔ haah la be ŋɔ, "A ta ɛɛ kɛŋɔ he waa haa bola la gboo gela ya yaradao. Ya gbagba ge aa kpɔ deŋne no o waa la name la, anee gela ya yarada dɛ jemɛ kɛŋɔ nɛra bwa Lɛɛree nɔ kpela." 43 Yeesu aa di tɔpere anɛ bela la, o le bela dɛɛ kaa Galilia harɛ. 44 O gbabir fa bolɔ ŋɔ, "Korowii keame bɛlbwa ta sɔn dɔe o gbagba bwɛɛ bwa." 45 Waa jo Galilia harɛ la, bela tena lɛo silɛɛ ne, dɛkalkɛŋɔ baa la Galekaa dii Jerusalam la, ba na waa waa ɛa Galekaa dii la ta bwa. 46 Yeesu la Galilia bwɛɛ Keena. Belaa o faa kpɔ nee berɛ sen la. Waa la bela la, dɛ Abane nomoa bɛl bibaa bwara dɛ weo Kapeeneɔm. 47 Nomoa la aa noa kɛŋɔ Yeesu le Judia harɛ ba Galilia harɛ la, o ba o be dɛ ba soŋo ŋɔ ó la Kapeeneɔm dɛ́ ka chah o bie waa dɛ ba sewa la. 48 Belaa Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "He bɛlbwa ta nyokpowaa ne wekpega ane nae yaa, haa men yarada bwa." 49 Asɛ nomoa la soŋo ŋɔ, "Nomoa, yá kaa. A waa laa aa, n bie la ɛɛ sewɔɔ." 50 Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛɛ la he bwɛ, he bie la ɛɛ gbaŋroo!" Baa la yarada Yeesu waa waa bola la, dɛ berɛ kaa o bwɛ. 51 Waa dɛ kaa la, o bonɔɔna chemo ŋwɛnɛ ta, dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "He bie la gbaŋrɔ!" 52 Belaa o bɔɔ ba saŋ la yiso o bie la weela la nyoa aa ba harɛ, asɛ ba ŋɔ, "Dɛ ɛ webaŋa dɔŋ beŋkpoŋ saŋee o bɔwɔrɔba la le o nɛ." 53 Belaa nomoa la lii kɛŋɔ a gɛ saŋ la tentenee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "He bie la ɛɛ gbaŋroo" la. A taa a che o ne o dem tena bwa yarada Yeesu waa la, dɛ kpɔ ba te tɛo. 54 Yeesu aa le Judia harɛ ba Galilia harɛ la, nyokpowaa nɔɔ jaa nɛɛ waa ɛa.

5

1 A habɔɔ la, dɛ Juda tena tɔpejen bɛl telo, asɛ Yeesu la Jerusalam. 2 Dɛ tam bɛl chɔ Jerusalam asɛ Juda tena ɛɛ yerɔ Bɛtsata. O chɔɔ bɛne doonyoa bɛl baa dɛ yerɔ Peera Doonyojen la. Tam la nyoa la, ba ɛ soŋnibɔra bele anue dɛ tɔa. 3 Soŋnibɔra bela la, weela tena kɛŋɔ nyoŋa, boobie ne banɔ la ba peri aa serewa warɔ dɛ chɔ bela. 5 Dɛ baa bɛl ja weela tena la nɛɛ o weela do o nɛɛ bene fifraatoro dɛ anuatoro dɛ o ta chaeh dɔe. 6 Yeesu aa baa na o chɔe la, o wono jemɛ kɛŋɔ weela la aa lɔ o nɛɛ bigro, anomanta o bɔɔro ŋɔ, "He dɛ nyin kɛ he dɔ bokpega aa?" 7 Anee o ŋɔ, "Ɔɔh. Kɛ tam la poraa, maa nɛn dɔ ó kpɔ mɛ kaa do o ta. Maa takapɔ ŋɔ ń ka jo o ta, dɛ n dɔŋ tɔ n sie." 8 Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Ir che dɛ kpɔ he kalaŋ dɛ kaa!" 9 Yeesu aa ŋɔ gɛ la, baa la gbaŋrɔ dɛ ir che dɛ kpɔ o kalaŋ dɛ valɛ dɛɛ kaa. Ona Tɔpere taa a gɛ waa nɔ chig. 10 Asɛ Juda tena nomonome ŋɔ weela te la Yeesu aa chaoh la be ŋɔ, "Fini ɛ Ona Tɔpere, anomanta he jo ya kii nɛɛ kɛŋɔ haa kpɔ he kalaŋ che la!" 11 Asɛ o chaŋe ŋɔ, "Naate waa chaah mɛ laanee ŋɔa ŋɔ ń ir kpɔ n kalaŋ dɛ kaa." 12 Anee ba bɔɔro ŋɔ, "Umee su baah ŋɔ hé ir dɛ kpɔ he kalaŋ che nɔɔ?" 13 Baa la ta wone jemɛ naate la nɛnsoo waa chaoh la, dɛkalkɛ dɛ nɛnlaa tentenee lɔ bela asɛ Yeesu koo ba bini kaa. 14 A habɔɔ la, Yeesu na baa la Korowii Dea asɛ dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "He nao kenɛ, taraken haa dɔ bokpega nɔ, gel wechɔga ɛɛ, asɛ anɔ la aa gwaa logla kwaa la bɛ he nɛɛ ba chig kpa." 15 Belaa baa la aa le bela la, o la Juda tena nomonome la be dɛ ka chagle kɛŋɔ Yeesuu chaoh la. 16 Baa noa kɛŋɔ Yeesuu ɛ a gɛ waa nɔ Ona Tɔpere ta la, belaa ba pa mun haoh, dɛkalkɛ dɛ o chɔg ba Ona Tɔpere mmara. 17 Anee Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "N Mɛɛ te dɛ ɛ o toma saŋ te bɛlbwa, anomanta gɛɛ chɛ kɛŋɔ n gee ɛ." 18 Gɛ waa nɔ Yeesu aa bola la ɛɛ ba bwaawee kohona dɛ gel baa nyinu dɛ́ kpo kwara, dɛkalkɛŋɔ dɛ Ona Tɔpere la gbo laa wɛɛ chɔg. O berɔ ŋɔ o Mɛɛ waa lolɔɔ Korowii, asɛ dɛ kpɔ o te dɛɛ magɔ kɛŋɔ o ne o ɛ kɛrɛdɛ. 19 Belaa Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, toma Korowii aa dɛ ɛ laanee o Bie gee ɛ, dɛkalkɛ waa won kpɔ o gbo liire dɛɛ ɛ gɛ waa dɛ nyin. Anɔ la Korowii aa dɛ ɛ laanee o Bie ge nyiŋi dɛɛ ɛ. 20 Dɛkalkɛ Korowii dɛ nyin o bie asɛ dɛɛ baglo waa wɛɛ ɛ o we-ɛɛla dɔŋa. Anomanta wɛɛ bagloo wɛɛ ɛ wejena aa gwaa anɔ kwara ásɛ a ɛ heyaa nyokpoa. 21 Gɛ Korowii aa dɛ chum nɛra baa serewa asɛ dɛ gel baa dɔ mkpa la, gɛ tentenee o Bie la gee ba wona chum bɛlbwa waa dɛ nyin dɛ tɛo mkpa. 22 Korowii gbagba aa nomɛlbwa waa bol dɛ pa bole. O tɛ o Bie la ŋwɛnɛ ŋɔ ó bol nomɛlbwa waa dɛ pa bole. 23 Dɛ ŋɔ nómɛlbwa tɛ o Bie la jirima gɛ tenten baa dɛ tɛo jirima la. Anomanta nomɛlbwa waa wola o Bie la jirima tɛ la, dɛ gɛɛ waa wola o Mɛɛ la waa tomɔ la jirima tɛ. 24 "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa no n waa la dɛɛ teŋɛ a ta asɛ dɛ yarada n Mɛɛ waa tom mɛ la, onee dɔ mkpa aa wola jaga dɔe la. Maa naate waa bol dɛ pa bole kpa, dɛkalkɛ o le seo nɔn ta dɛ berɛ dɔ Korowii mkpa. 25 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be ja kɛŋɔ saŋ bɛl ɛɛ bao asɛ nɛra baa serewa no men Korowii Bie la taa, asɛ banɔ la baa dɛ no la dɔ Korowii mkpa. Tɔpere la dɔɔ tel kwara. 26 Gɛ Korowii aa dɔ mkpa dɛɛ tɛ la, gɛɛ o gel o Bie la ge dɔ mkpa dɛɛ tɛ, 27 asɛ dɛ tɛo ŋwɛnɛ kɛ ó won dɛɛ bol nɛra waa dɛɛ pa bole, dɛkalkɛ o Bie laanee Nɛn Bie la. 28 He bɛ gel anɔ ɛ heyaa nyokpoa, dɛkalkɛ tɔpere bɛl dɛ ba asɛ nɛra baa serewa la no n taa, 29 asɛ bɛlbwa le o bɔɔ bini. Banɔ la baa ɛ wedɛɛga la te ɛɛ berɔɔ dɔ Korowii mkpa, asɛ banɔ la ge baa ɛ wechɔg-ɛɛra la, o berɛ chɔg ba. 30 "N gbo aa won ɛ wobɛlbwa n bambile ta, nemenɛ anɔ la Korowii aa chag mɛ la. A taa n che dɛ bol nɛra waa dɛɛ pa bole. An gela n bole pae togre nɔ, dɛkalkɛ waa n Mɛɛ waa tom mɛ la aa kpɔa tɛ mɛ la gboo mɛɛ ɛ dɛ gel n bambile wa. 31 Dɛ n ŋɔ mɛɛ di danseɛ tɛ n gbagba aa, nɛra ɛɛ ŋɔɔ nyosonee mɛɛ teŋe. 32 Kɛ nomɛl lole dɛ di danseɛ dɛɛ tɛ mɛ, asɛ n jemɛ kɛŋɔ o danseɛ dii ɛ kpela. 33 Jɔn bee he tomɛ he toroma asɛ o di mɛ kasinteŋ la danseɛ bagle heya. 34 Maa n te kpɔe dɛɛ dawɛ nɛwɛnyini nɛɛ ó di mɛ danseɛ. N dɛ bol anɔ ásɛ he yarada Korowii ó won lɛ heya. 35 A gɛ Jɔn nɔ fa do kɛ kandea baa choŋu wɛɛ chaah bɔr kohona, asɛ hɛɛ nyin o bɔr chaahna la som dɛ na tama mɔɔ. 36 "Kɛ n dɔ danseɛ bɛl waa kpega dɛ gwaa Jɔn danseɛ waa baa di tɛ mɛ la kwara. Anee kɛ toma n Mɛɛ Korowii aa kpɔa do n nɔn ta ŋɔ ń ɛ la. Anee dɛɛ bagle kɛ onee tom mɛ. 37 Asɛ n Mɛɛ la waa tom mɛ laanee dɛɛ di mɛ danseɛ. He ta o taa noɛ bwa a ba ɛ kɛŋɔ he na o sie bɔr ka, 38 he ta o waa la ge kpɔe do he bambile bini, dɛkalkɛ he ta nɛn waa tomɔ he be la yaradae. 39 He swɛɛ siwi dɛɛ kure Korowii Tɔn la, asɛ dɛɛ lii kɛŋɔ hɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe le a ta. Asɛ gɛ tɔn nɔ bini waa gee di danseɛ dɛɛ tɛ mɛ. 40 Kɛ haa nyin kɛ he ba n be dɛ́ ba dɔ mkpa la. 41 Maa sɔn nyin nɛwɛnyini be. 42 He te, n jemɛ heyaa dɛ jemɛ kɛŋɔ he bambile ta Korowii waa lawɛ. 43 N Mɛɛ Korowii sɔn nee n ba he vɛɛh mɛ, kɛ dɛ nomɛlee fe bala o gbagba sɔn ta naa, he fe ɛɛ no o bee. 44 He dɛ nyin sɔn dɔŋa be, kɛ a ta wehiah ɛɛ tɛ heyaa kɛŋɔ hé nyin sɔn Korowii te be. He do ken aa, ɛrɛɛ hɛɛ ba wona dɛ yarada mɛ nɔ? 45 "He bɛ dɛɛ lii kɛŋɔ menee dɛ che Korowii sie dɛɛ bagle he wechɔga haa ɛa. Me laa. Mosis haa kpɔ he hwɛga bwa do o nɛɛ la, on dɛɛ bagla. 46 He fe yaradao waa, he fe yarada n ge, dɛkalkɛ onee chwerɛ n waa o tɔn bini. 47 Haa wola waa waa chwera yaradae nɔ, ɛrɛɛ hɛɛ ba wona yarada n waɔ?"

6

1 A habɔɔ la Yeesu le Galilia Moo baa dɛ yerɔ Tibeerias Moo la. 2 Belaa nɛnlaa tenten teŋɛ o nɛ, dɛkalkɛ ba nao kɛ waa ɛ nyokpowaa weela tena chaeh ta ka. 3 Belaa Yeesu ne o habɔteŋra la bwa deeh kaa bwe bɛl doa dɛ ka so bela. 4 Dɛ a ka tama Juda tena tɔpejen bɛl baa dɛ yerɔ Galekaa la tel. 5 Yeesu baa ha sie dɛ nyiŋi dɛ na kɛŋɔ nɛnlaa bane dɛ ba o be, asɛ dɛ bɔɔ o habɔteŋra la bɛl baa dɛ yerɔ Felep la ŋɔ, "Ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ dɛ dɔ kondikwaa dɛ tɛ nɛndamanta nɔ bwa dɔŋa bá dio?" 6 Yeesuu saahna bɔɔ Felep gɛ waa nɔ dɛ kpɔ dɛɛ daahno dɛ́ na. Kɛ o te la, dɛ o jemɛ anɔ la waa dɛ ba ɛɛ. 7 Asɛ Felep ge ŋɔ, "Dɛ yaa dɔ suuga damanta kɛŋɔ denaarere lafraanɛɛ dɛ yawɛ paanoo kwaraa naa, bɛlbwa aa won dɔ tama tama kwaraa di." 8 Anee Yeesu habɔteŋra la bini bɛl waa ɛ Seemɔn Pita nime baa yerɔ Andriu la ŋɔ Yeesu be ŋɔ, 9 "Bibaa bɛl lɔ ya bini bonɔ dɛ dɔ paanoo anue ne pɛŋa anɛ. Aah ɛrɛɛ a gee ba wona ɛ nɛndamanta nɔ bwa nɔ?" 10 Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé gel ba bwa so harɛ." Dɛ kpɔglor warɛ bela, asɛ ba so a ta. Dɛ ba bini baala gbo ɛɛ ɛ kagboŋa banue. 11 Belaa Yeesu kpɔ paanoo la dɛ jam Korowii dɛ bɔne tɛ nɛnlaa la. Gɛ tentenee o kpɔ pɛŋa la dɛ jam Korowii dɛ bɔne tɛɛ ba ja. Asɛ bɛlbwa dɔ gɛ aa magre o ne. 12 Baa dia tonɛ dɛ bwa vagre la, o ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Hé tɔɔ anla baa dia ka la pɛ asɛ a bɛ chɔg ta." 13 Asɛ ba tɔɔ paanoo anue la nɛnlaa la aa dia a ka la pɛ, asɛ a su wɛgrɛre fi dɛ anɛ. 14 Nɛnlaa la aa na a gɛ nyokpowaa nɔ Yeesu aa ɛa la, ba ŋɔ dɔŋa be ŋɔ, "Kpelaa! Onɔɔ Korowii keame baa ŋɔa ŋɔ wɛɛ bao la." 15 Belaa Yeesu na kɛŋɔ nɛra la dɛ nyin kɛ ba lawɔ dɛ chego kora kpegri ne ó di, asɛ o sɔh le ba bini dɛ gbo ka so bwe la doa ja. 16 A jɔmɔra ne la, Yeesu habɔteŋra la bwa berɔ tu ba moo la nyoa 17 asɛ dɛ ba jo gbera bini, dɛ berɛ gale moo la dɛ fe ɛɛ kaa Kapeeneɔm. Bɔr baa jo dɛ Yeesu ta ba be balɛ mɔɔ. 18 Gɛ saŋ la ge, dɛ peujen bɛl dɛ ta dɛɛ begre nee la, asɛ nehaŋma tɔ o bwa. 19 O habɔteŋra la aa tawa dɛ kaa dɛ ɛ kwansini atoro kɛɛ anaarɛ la, ba nao kɛŋɔ Yeesu aa valɛ nee la sie dɛɛ ba ba be, asɛ ɔmee lag ba taeh. 20 Belaa waa na gɛ la, o ŋɔ ba be ŋɔ, "Menee! He bɛ ɔmɛ!" 21 Baa naa kɛ Yeesuu la, ba sie lɛo, asɛ ba gel o ba jo gbera la bini. A ta bigre bɛlbwa ba tel bela baa dɛ la. 22 Tɔ aa pera la, nɛnlaa la baa soge moo la nyoa la nao kɛŋɔ dɛ gbera beŋkpoŋ gboo fa chegɛ legbɔɔ bela. Yeesu habɔteŋra la gboo jo gbera la bini dɛ kaa, o te ta ba nɛɛ jae. 23 Asɛ gbeni ane le bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Tibeerias la ta dɛ ba legbɔɔ la ta bela nɛra la aa soga Yeesu kpɔ paanoo dɛ jam Korowii a waa dɛ bɔne tɛɛ ba ba di la. 24 Anomanta nɛnlaa la aa naa kɛŋɔ Yeesu ne o habɔteŋra la bini bɛlbwa toole bela la, ba jo gɛ gbeni la bini dɛ kaa o bɔr gaaga Kapeeneɔm. 25 Nɛra la aa tel bela la, ba kaa na Yeesu kɛ waa lɔ moo la baŋ bela, asɛ dɛ bɔɔro ŋɔ, "Nomoa, saŋ besoo he ba bonɔ nɔ?" 26 Belaa o chaŋ ba ŋɔ, "Kasinteŋ, paanoo la he dɛ aa dia vagɛ la waa hɛɛ gaage n bɔr la. Menɛkɛsɛ he no nyokpowaa la bɛlbwa mun. 27 He bɛ kondikwaa aa won chɔga nɔ ta dɛɛ koh. Hɛ́ɛ koh kondikwaa aa wola chɔg dɛɛ tɛ mkpa aa wola jaga dɔe la ta. Gɛ kondikwaa nɔɔ n Nɛn Bie la ɛɛ ba heyaa tɛɛ, dɛkalkɛ menee Korowii tɛ kpegri kɛŋɔ kooro aa tomɛ o bie faahna ne la." 28 Anee ba pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ asɛ dɛ won ɛ waa Korowii aa dɛ nyin ɔ?" 29 Asɛ Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Gɛ Korowii aa dɛ nyin laanee kɛ nómɛlbwa yarada o Bibeŋkpoŋ waa tomɔ la asɛ dɛ kpɔ o te tɛo." 30 Asɛ ba berɛ bɔɔro ja ŋɔ, "Aah bɔkwa nyokpowaa hɛɛ ba ɛɛ ásɛ ya na dɛ yaradae nɔ? Ɛ waane yá na. 31 Ya naanar fa di kondikwaa ane soo aa le nyundua baa yera maana gɛ saŋ baa dɛ valɛ pua waa ɛ hɛŋle gbo harɛ ta la. Anee ba chwerɛ Korowii Tɔn bini kɛŋɔ 'O tɛɛ ba kondikwaa aa le nyundua ba asɛ ba di la.' " 32 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, Mosis laa tɛ heyaa kondikwaa aa le nyundua la. N Mɛɛ gboo won kondikwaa tenten aa le nyundua la kpɔe dɛ tɛ. 33 Kondikwaa la Korowii aa tɛ yaa laanee nɛn waa le o gbagba be nyundua dɛ ba mkpa ne ba tɛ nɛwɛnyini bwa la." 34 Anee nɛnlaa la ŋɔ, "Nomoa, tɛ yaa gɛ kondikwaa nɔ tɔpere bɛlbwa yaa di." 35 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Menee kondikwaa aa dɛ tɛ Korowii mkpa la. Nomɛlbwa waa ba n be la, lɔr aa on kpo. Asɛ nomɛlbwa ge waa yarada mɛ dɛ kpɔ o te tɛ mɛ la, nyɔgre gba aa o kpoe ba bwa. 36 N ŋɔ he be ŋɔ he na mɛ, kɛ he ta men yaradae dɛ kpɔ he te tɛ mɛ mɔɔ. 37 Nomɛlbwa n Mɛɛ Korowii aa kpɔ tɛ mɛ la ɛɛ ba n bee dɛ ba teŋɛ n nɛ. Maa nomɛlbwa ge waa ba n be laanee doŋi ta bwa, 38 dɛkalkɛŋɔ n gbagba tetoowaa waa laa n le nyundua ba. Naate waa tom mɛ la tetoowaa waa n ba. 39 N Mɛɛ Korowii waa tom mɛ la tetoowaa kɛŋɔ nomɛlbwa waa kpɔa tɛ mɛ la bɛ n nɔn ta le, asɛ tɔpera bwa jaga wee la, ń iru seo ta. 40 Dɛkalkɛ gɛ n Mɛɛ la aa dɛ nyin laanee kɛŋɔ nomɛlbwa waa na men maa ɛ o Bie la dɛ yarada mɛ dɛ kpɔ o te tɛ mɛ la ɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe, asɛ ń iru seo ta, tɔpera bwa jaga wee." 41 Belaa Juda tena la ɛɛ nagre o waa kɛŋɔ o ŋɔ onee kondikwaa tenten aa le nyundua ba la. 42 Asɛ ba ŋɔ, "Amɔ Josef bie Yeesu la laa kɛɛ? Ya jemɛ o nya ne o mɛɛ bwa. Aah ɛrɛɛ o berɛ ŋɔ nyunduaa o te le ba nɔɔ?" 43 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Hé gel n waa nagra dɔŋa be gɛ. 44 Nomɛlbwa aa won ba n be nemenɛ n Mɛɛ la gbagba waa tom mɛ la tɛro ba n be, asɛ tɔpera bwa jaga wee la, ń iru seo ta. 45 Ba chwerɔ do Korowii keamere tɔne bini ŋɔ, 'Korowiirii dɛɛ ba nomɛlbwa waa bagla.' Anomanta nomɛlbwa Korowii aa dɛ baglo o waa la asɛ wɛɛ hweli la, wɛɛ ba n bee. 46 A ta ɛɛ kɛŋɔ nomɛl na Korowii siwi ne ka, nemenɛ men maa le o be nyundua dɛ ba la gbo. 47 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa yarada mɛ la dɔ mkpa aa wola jaga dɔe. 48 Menee kondikwaa waa dɛ tɛ Korowii mkpa la. 49 He naanar fa di kondikwaa ane soo baa yera maana aa le nyundua, kɛ ba serewɔ. 50 Kondikwaa nɔ maa dɛ bol o waa nɔ, nyunduaa o ge le, kɛ nomɛlbwa waa di a gɛ kondikwaa nɔ soo la waa sewɛ. 51 Menee kondikwaa aa le nyundua ba dɛ dɔ mkpa la. Nomɛlbwa waa di gɛ kondikwaa nɔ la ɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe. Asɛ kondikwaa maa kpɔ tɛ nɛwɛnyini bwa bá di dɛ dɔ mkpa laanee n bo-ol." 52 Belaa Juda tena la berɛ dɛɛ tɔŋle dɔŋa ŋɔ, "Aah ɛrɛɛ wɛɛ ba wona tɛ yaa o bo-ol yaa di o?" 53 Anee Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, dɛ nomɛlbwa ta n Nɛn Bie la bo-ol dii asɛ dɛ nyɔ n chal aa, amɔ dɛ o ta mkpa la dɔe. 54 Nomɛlbwa waa di n bo-ol asɛ dɛ nyɔ n chal ge la dɔ mkpa aa wola jaga dɔe, asɛ tɔpera bwa jaga wee la, ń iru seo ta. 55 N bo-olii kondikwaa tenten, asɛ n chal gee nee tenten. 56 Nomɛlbwa waa di n bo-ol asɛ dɛ nyɔ n chal la, n ne wɛɛ ɛ beŋkpoŋii, waa wola won dagre o te n nɛɛ kpa. 57 N Mɛɛ waa tom mɛ laanee mkpa dɔɔ la, anomanta o gelɔ n ge dɔ mkpa. Gɛɛ nomɛlbwa waa di n bo-ol la, mɛɛ ba gela o dɔ mkpa. 58 Kondikwaa aa le nyundua ba dɛɛ tɛ mkpa laanee nɔ, o ta do kɛŋɔ he naanarwa kondikwaa baa dia mkpa aa wola toole a ta ba serewe la. Nomɛlbwa waa di kondikwaa nɔ la ɛɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe." 59 Kapeeneɔm cheremi deaa Yeesu do dɛɛ bagle nɛra waa dɛ bol a gɛ waa nɔ. 60 O habɔteŋra la aa no gɛ la, ba kɛrɛdɛ ŋɔ, "Waa nɔ te kpegri kohona to, yaa won ɛ gɛ." 61 Yeesu aa naa kɛ o habɔteŋra la dɛ nagre waa la waa la, o pɛɛ ba ŋɔ, "Gɛ waa nɔ kpegri tɛ heyaa kɛɛ? 62 Dɛ he fe na n Nɛn Bie la n berɛ dɛɛ kaa nyundua bela maa lea ba la ge sɛh? 63 Hé jemɛ kɛŋɔ Korowii Domadɛɛge gbosoroo dɛɛ tɛ mkpa. Nɛwɛnyini bokpega te ɛ pɛɛpɛɛ. Waa maa dɛ bol he be nɔ dɛ ba Korowii Domadɛɛge la ne asɛ dɛɛ tɛ heyaa mkpa. 64 Kɛ he bini bane ta yaradae." Mumpar la bwa dɛ Yeesu te jemɛ ba bini banɔ la baa wola yaradae dɛ kpɔ ba te tɛo ne naate waa leo tɛ bá kpoo la. 65 Yeesu berɔ ŋɔ, "Anɔ waa n ŋɔ nomɛlbwa aa won ba n be nemenɛ n Mɛɛ Korowii leo tɛ mɛ la." 66 A gɛ waa nɔ taa a che nɛra ba faa teŋɛ o nɛɛ la kɛrɛdɛ le mumur dɛ gel o nɛɛ teŋa. 67 Anee o bɔɔ o habɔteŋra fi dɛ banɛ la ŋɔ, "He ge dɛ nyin kaala kɛɛ?" 68 Asɛ Seemɔn Pita ŋɔ, "N Dɔɔ, dɛ ya le he be naa, ume bee yaa ba kaala ɔ? He wobol taa mkpa aa wola jaga dɔe do. 69 Ya dɛ yaradae, dɛ jemɛ kɛŋɔ henee Korowii Bidɛɛge la." 70 Belaa Yeesu chaŋe ŋɔ, "Menee le he nɛra fi dɛ banɛ nɔ, kɛ he bini bɛl ɛ Bɔnsam nɛn." 71 Dɛ Seemɔn Eskareɔt bie Judas waa wɛɛ bol la. O habɔteŋra fi dɛ banɛ la bɛlee, kɛ onee dɛ ba leo tɛ.

7

1 Anɔ habɔɔ la, dɛ Galilia harɛ ta gboo Yeesu do dɛɛ gaage. Dɛ waa nyin kɛ o la Judia harɛ te ta, dɛkalkɛ dɛ bela nomonome la dɛ nyin o bɔr dɛ́ kpoo. 2 Gɛ saŋ la dɛ a ka tama Juda tena tɔpejen bɛl ba yon dɛɛ do kukure dɛɛ so a bini tɔpera anuatoro la tel bá di. 3 Anee Yeesu nimanar ŋɔ o be ŋɔ, "Le bonɔ dɛ kaa Judia harɛ ta ásɛ he habɔteŋra baa lɔ bela la ka na he nyokpowaa haa dɛ ɛ nɔ. 4 Nomɛlbwa waa dɛ nyin kɛ nɛra jemɛ o waa la, waa o waa ɛɛ dɛɛ sɔh. Anomanta gel nɛra bwa na he we-ɛɛla nɔ." 5 O nimanar la gbabir ta on yaradae. 6 Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "He te, tɔpere bɛlbwa wer tɛ heyaa kɛ he la bela, kɛ n te tɔpere ta tele mɔɔ. 7 Heyaa harɛ nɔ ta nɛra aa wola haeh, kɛ ba hah n te, dɛkalkɛ saŋ bɛlbwaa mɛɛ bol ŋɔ ba we-ɛɛla aa were. 8 Hé kaa ka di tɔpejen la. Tɔpere n te aa ba bela la ta tele mɔɔ." 9 Waa bol gɛ la, o kwaarɔ so Galilia harɛ ta. 10 Yeesu nimanar la aa kaa gɛ tɔpejen la dii la, a habɔɔ o ge ir dɛ la bela. O kpɔ o te sɔh, o ta nɛra baah valɛ. 11 Dɛ Juda tena nomonome la dɛ gaage o bɔr tɔpejen la dii ta asɛ dɛɛ pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Leperaa baa la doɔ?" 12 Dɛ nɛnlaa la kɛrɛdɛ dɛ ŋwalɛ o wa. Bane ŋɔ, "O ɛ nɛndɛɛge." Bane ge ŋɔ, "Akai, nɛra gboo wɛɛ negre." 13 Bɛlbwa ta bolɛ asɛ a le baŋ nɛra no, dɛkalkɛ dɛ ba dɛ ɔmɛ Juda tena nomonome la. 14 Baa di Kukure tɔpera la tel baah ta la, Yeesu kaa jo Korowii Dea dɛ pa mun dɛɛ bagle nɛra Korowii Wa. 15 O webagla la ɛ Juda tena la nyokpoa kohona, asɛ baa bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Ɛrɛɛ gɛ baa nɔ won jemɛ anɔ bwa, dɛ o ta tɔnjereme ɛɛ nɔɔ?" 16 Belaa o chaŋe ŋɔ, "Waa maa dɛ bagle nɔ ta n gbagba be leɛ, a bwa le Korowii waa tom mɛ la be. 17 Dɛ nomɛlbwa sɛoh kɛ wɛɛ ɛ Korowii tetoowaa te naa, wɛɛ won jemɛ kɛŋɔ kasinteŋ waa aa le Korowii bee mɛɛ bol la. N gbagba webagla laa. 18 Dɛ nɛn kpɔ o kpegri dɛɛ bagle wa aa, o nyin sɔn dɛɛ tɛ o gbagba. Nɛn waa nyin sɔn dɛɛ tɛ nɛn waa tomɔ la te la, o waa dɔ kasinteŋ, waa nɛra negre. 19 "Mosis ta heyaa Korowii mmara la tɛɛ yaa? Asɛ he bini bɛlbwa toole dɛ teŋɛ a ta. Aah dɛ ɛrɛɛ he berɛ dɛɛ nyin mɛ dɛ kpo nɔɔ?" 20 Belaa nɛnlaa la bane ŋɔ, "Dɛ kpoe nɛ? Jamɔ komɛl gale he sie. Umee dɛɛ nyini dɛ kpo ɔ?" 21 Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Webeŋkpoŋ gboo n ɛ asɛ he nyoa kpo gɛ la. 22 Mosis bee he dɔ penteŋa mmara la. O be laa penteŋa le te, he naanaree pa a mun. Anomanta he won bie pen teŋa Ona Tɔpere kwaraa ta. 23 Dɛ he lolɛ bie o yawanyoa chig Ona Tɔpere ta naa, he dɛ teŋe o pen, dɛkalkɛ haa nyin he chɔg Mosis Mmara la. Dɛ gɛɛ te naa, ɛrɛɛ he baah berɛ di n nɛɛ kɛ maa chah nɛn Ona Tɔpere ta nɔ? 24 Hɛ́ɛ pese wobɛlbwa kɛrɛdɛ mɔɔ dɛɛ bola. He bɛ ŋɔ waane aa were dɛ he ta a bini nyiŋe." 25 Bela la dɛ Jerusalam tena bane dɛ bol ŋɔ, "Baa nɔ laa baa nyin o bɔr dɛ́ kpo la kɛɛ? 26 Na, onee chegɛ nɛra baah ta dɛɛ bol waa asɛ ba bwa tɔ nyoa che la. Nomonome ken nao kɛŋɔ onee Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa la. 27 Akai! Baa nɔ te, ya jemɔ dɛ jemɛ o lee bɔr, kɛ Kristo la te, dɛ o balaa, nomɛlbwa aa o leebɔree jemɛ." 28 Dɛ Yeesu chegɛ Korowii Dea bela dɛɛ bol wa. Aa ba gɛ la o kpɔ takpeg ŋɔ, "He jem mɛ dɛ jemɛ bela maa lea. N gbagba kpegri ne laa n ba. Korowii waa ɛ kasinteŋ te laanee tom mɛ. Haa on jemɛ. 29 N te jemɔ, dɛkalkɛ o bee n le, on tom mɛ n ba nɔ." 30 Anɔ nomanta ba fe dɛ lawɔ, asɛ ba ta wone, dɛkalkɛ dɛ o tɔpere ta tele mɔɔ. 31 Nɛnlaa la kɛrɛdɛ bwa yaradao, asɛ dɛɛ bol ŋɔ, "Amɔ dɛ Kristo la baa ba naa, wɛɛ won dɛɛ ɛ nyokpowaa kohona dɛ gwaa anɔ baa nɔ aa dɛ ɛ nɔ kenɛ?" 32 Farisii tena la aa noa kɛŋɔ nɛnlaa la dɛ ŋwalɛ Yeesu waa dɔŋa be la, ba ne Sɔfonomonome la tomɛ nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la ŋɔ bá ka lawɔ. 33 Dɛ Yeesu dɛ bol ŋɔ, "Tɔpera anɛ bɛlee mɛɛ ba he be bonɔ soga. Maa bigri asɛ dɛ berɛ kaa naate waa tom mɛ la be. 34 Hɛɛ baa nyin n bɔree, kɛ haa men na, dɛkalkɛ bela maa do la, haa won ba bela." 35 Anee Juda tena nomonome la bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "Amɔ leperaa baa nɔ ɛɛ nyin kaala asɛ yaa wola on ba na kpa nɔɔ? O ken ɛɛ kaa Juda tena baa jo pua ka so Grik tena harɛ ta la bee, dɛ́ kaa chagle Grik tena o waa la kɛɛ? 36 O ŋɔ, yaa ba nyin o bɔree kɛ yaa on na, asɛ bela waa dɛ kaa ge la, bɛlbwa aa won ba o be. Aah dɛ ɛrɛɛ wɛɛ chagle nɔɔ?" 37 Ba Kukure tɔpera la dii ta tɔpere waa baa ka mun dɛ ɛ tɔpejen tenten la, Yeesu iro che dɛ kpɔ takpeg ŋɔ, "Nomɛlbwa nyɔgre aa dɛ kpoo la, ó ba n be ń tɛo nee ó nyɔ. 38 Nomɛlbwa waa dɛ yarada mɛ la, mɛɛ ɛo gɛ Korowii Tɔn aa bagla laanee. Dɛ́, 'Nee waa dɔ mkpa la ɛɛ dɛɛ le o nɛɛ saŋ bɛlbwaa kɛŋɔ moo aa dɛ palɛ la.' " 39 Nee nɔ waa bol o waa nɔ, Korowii Domadɛɛge la waa ba kpɔ do nɛra baa yaradao la nɛɛ la waa o bol la. Gɛ saŋ la dɛ Korowii Domadɛɛge la ta balɛ mɔɔ, dɛkalkɛ dɛ Yeesu ta o jirima dɔe mɔɔ. 40 Nɛnlaa la bini bane no o waa waa bola la, dɛ ŋɔ, "Korowii keame laanee baa nɔ kpela." 41 Bane ŋɔ, "Kristo la Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ tomɔɔ ó ba lɛ yaa laanee." Asɛ bane ge tɔŋle ŋɔ, "Galilia harɛ taa Kristo la ɛɛ ba lee ba naa? 42 Korowii Tɔn ta baglɛ kɛŋɔ Kristo la ɛɛ ɛ Devid naanar la bɛlee dɛ le o bwɛɛ Bɛtlɛham aa?" 43 Anomanta nyopɛo ta ba bini balɛ kpa, Yeesu gbosoroo wa. 44 Asɛ bane ɛɛ nyin dɛ lawɔ, kɛ nomɛlbwa ta wone kpɔ nɔn lego. 45 Belaa nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la berɛ kaa Sɔfonomonome ne Farisii tena la be dɛ ka bol, asɛ ba ge bɔɔ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ta on lawɛ ba nɔ?" 46 Anee ba ŋɔ, "Baa la waa waa dɛ bol la, nomɛlbwa ta o wobol dɔŋa bolɛ bwa." 47 Asɛ Farisii tena la berɛ pɛɛ ba ŋɔ, "Jamɔ o wono negre he ge kɛɛ? 48 He na ya nomonome nɔ bini bɛl kɛŋɔ waa dɛ yaradao waa? Kɛɛ he na Farisii tena la bɛl kɛ waa dɛ yaradao? 49 A gɛ nɛnlaa nɔ te la, baa Mosis Mmara la jemɛ. Dɛ Korowii nyotaahna lag ba." 50 Belaa Nikodeemɔs waa ɛ Farisii te dɛ faa la Yeesu be ka la bɔɔ ba ŋɔ, 51 "Mosis Mmara ta, yaa wonoo pa nɛn bolchɔge dɛ ya ta on yerɛ dɛ bɔɔro dɛ jemɛ waa waa ɛa mɔɔ naa?" 52 Anee ba bɔɔro ŋɔ, "Jamɔ he ge le Galilia harɛ kɛɛ? Dɛ he pese Korowii Tɔn la bini dɛ na naa, hɛɛ nao kɛŋɔ Korowii keame aa Galilia harɛ taa le ba bwa." 53 Belaa ba bwa ir kaa ba deremi.

8

1 Asɛ Yeesu kaa bwe baa dɛ yerɔ Ɔlevere Bwe la ta. 2 Bɔr aa dɛ chaah chɔmbibi la, o berɛ kaa Korowii Dea. Belaa nɛnlaa ba o be dɛ ba baro cheme, asɛ o so harɛ dɛɛ chag ba Korowii Wa. 3 Asɛ Tɔn Jerema ne Farisii tena lawɛ haah bɛl waa dɛ bɔ jwamane dɛ ba o ne Yeesu be, dɛ gel o ba che ba bwa baah ta. 4 Asɛ ba ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "Nomoa, ya lawɛ haah nɔ dɛ o ne baa bɛl waa wola o jaa ɛɛ chɔɔ. 5 Mosis Mmara dɛ bagle kɛŋɔ haah waa do ken la chɛ kɛŋɔ ba fogro bwea kpo. Amɔ taraken ɛrɛɛ he ge ŋɔɔ?" 6 Ba pɛɛro gɛ waa nɔ dɛ́ kpɔ daahno dɛ na kɛŋɔ wɛɛ bol waanee ásɛ ba fee dɔ o nyoa lawɛ. Belaa Yeesu joŋi asɛ dɛ kpɔ o nonii dɛɛ chwerɛ harɛ. 7 Ba taa chega dɛɛ pɛɛro waa gɛ la, o iro che asɛ dɛ ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé bini bɛlbwa waa wola wechɔga ɛɛ bwa la tɔ sie ta bwe forɔ." 8 Asɛ dɛ berɛ kwaa joŋi dɛɛ chwerɛ harɛ ja. 9 Waa ŋɔ gɛ la, bɛlbwa lii o wechɔga waa ɛa. Bɛlbwa ta wone kpɔ kon forɔ kpa, dɛ bwa pegre. Ba nomonomee tɔ sie dɛ kaa beŋkpoŋa beŋkpoŋa a ba tel bechale nɛɛ dɛ ba tonɛ, a ba ka Yeesu ne haah la o ta che bela gɛ. 10 Asɛ Yeesu ir che, dɛ pɛɛ haah la ŋɔ, "Leperaa ba kaalɔ? Ba bini bɛlbwa toole dɛ́ pae bolchɔge kpaa?" 11 Anee o ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, bɛlbwa toole." Asɛ Yeesu ŋɔ, "Ate n ge aa hen bolchɔgee pa kpa. Kaa, kɛ bɛ wechɔga ka ɛ kpa." 12 Yeesu bol waa bagle Farisii tena la ja, dɛ ŋɔ, "N ɛ kandea dɛ chaah harɛ nɔ ta nɛra. Nomɛlbwa waa dɛ teŋɛ n nɛɛ la aa biro taa valɛ bwa, wɛɛ valɛ bochaah taa dɛ dɔ mkpa." 13 Belaa Farisii tena la ŋɔ o be ŋɔ, "Henee bol he waa dɛ gbagba berɛ di he te danseɛ, anomanta nyosonee hɛɛ teŋe." 14 Anee o ŋɔ, "Akai. A lole kɛ n dɛ di n gbagba danseɛ te, kɛ kasinteŋii mɛɛ bol, dɛkalkɛ n jemɛ bela maa lea ne bela maa dɛ kaa. Haa n leebɔr ne n kaabɔr jemɛ. 15 Harɛ nɔ ta liiree he kpɔ nyiŋi nɛn dɛɛ bol wa, kɛ n te aa bole pa. 16 Dɛ mɛɛ ɛ gɛ kwaraa yaa, mɛɛ ɛa a togre, dɛkalkɛ n gbo laa, n Mɛɛ waa tom mɛ la ja n nɛ. 17 He mmarare la dɛ bagle kɛŋɔ webeŋkpoŋ nɛra banɛ bwa aa bol la ɛ kpela. 18 N gbagbaa dɛɛ di n te danseɛ, asɛ n Mɛɛ la waa tom mɛ la ge ɛ danseɛ dɛ ja n nɛɛ wobɛlbwa maa dɛ ɛ ta." 19 Asɛ ba pɛɛro ŋɔ, "Leperaa he mɛɛ nɔ doɔ?" Anee o ŋɔ, "Gɛ haa wola men jemɛ nɔ, gɛɛ haa wola n Mɛɛ la ge jemɛ," dɛ berɛ ŋɔ, "Dɛ he fe jem mɛ naa, he fe jemɛ n Mɛɛ la ge." 20 Korowii Dea suuga tae dakare bɔr belaa Yeesu do dɛɛ bagle waa dɛ bol gɛ waa nɔ. Bɛlbwa ta wone lawɔ, dɛkalkɛ dɛ o tɔpere ta tele mɔɔ. 21 Asɛ Yeesu berɛ bol waa bagle nɛra la ja ŋɔ, "Mɛɛ ba kaaloo he gaage dɛɛ nyin n bɔr, kɛ haa men na. He wechɔga taa hɛɛ ba sewa. Bela maa kaa la, haa won ba bela." 22 Anee Juda tena nomonome la bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "O ŋɔ yaa won la bela waa dɛ kaa! Jamɔ wɛɛ kpo o tenee kɛɛ?" 23 Belaa Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Harɛ nɔ ta nɛraa heya, asɛ n ge le nyundua. He le harɛ nɔ ta, kɛ n te, harɛ nɔ ta laa n le. 24 A waa n ŋɔ he be ŋɔ, hɛɛ sewɛ he wechɔga taa la. Dɛ nomɛlbwa ta men yaradae kɛŋɔ menee men te naa, hɛɛ sewɛ he wechɔga taa." 25 Belaa ba bɔɔro ja ŋɔ, "Henee ume o?" Asɛ o chaŋe ŋɔ, "Anee n ŋɔ he be chɔɔ bwa la. 26 N fe dɔ he waa dɛ́ bol kohona he di bolchɔge a ta, kɛ maa bol. Naate waa tom mɛ la waa dɔ kasinteŋ nomanta n wobɛlbwa maa bol la ɛ waa aa le o be." 27 Waa ŋɔ gɛ la, ba ta o waa la mun noɛ kɛŋɔ o Mɛɛ Korowii la waa wɛɛ bol. 28 Anomanta o ŋɔ ba be ŋɔ, "Awola haa gɔɔ n Nɛn Bie la nyundua la, belaa hɛɛ ba n nae kɛŋɔ menee men kpela, asɛ dɛ jemɛ kɛŋɔ n gbagba kpegri ne laa mɛɛ ɛ wa, kɛ anɔ la n Mɛɛ la aa ŋɔ n be laanee mɛɛ bol. 29 Naate waa tom mɛ la ja n nɛ, o ta men tae, dɛkalkɛ n dɛ ɛ anɔ la aa dɛ too o tea." 30 Nɛra baa no Yeesu waa la kɛrɛdɛ yaradao. 31 Asɛ o ŋɔ Juda tena baa yaradao la be ŋɔ, "Dɛ he gelɔ n waa maa bagle heyaa la do he bambile bini hɛɛ teŋɛ a ta te naa, dɛ he ɛ n habɔteŋra kpela, 32 dɛ won jemɛ kasinteŋ la asɛ kasinteŋ la gel he dɔ he te." 33 Anee ba ŋɔ, "Abraham naanaree ya te, nomɛlbwa nɛndɔɔla laa yan. Aah, ɛrɛɛ hɛɛ bagle kɛŋɔ yaa dɔ ya tenee yaa wola nɛndɔɔlaa ɛ kpa nɔɔ?" 34 Belaa Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa dɛ ɛ wechɔga la ɛ nɛndɔɔle. Wechɔga yawɔ yom. 35 Nɛndɔɔle aa o dɔɔ deemii do ka tonɛ, kɛ dem te bie te ɛɛ do dem belaa saŋ bɛlbwa. 36 Anomanta dɛ men Korowii Bie la lɛ heyaa dɛ gel he dɔ he te naa, amɔ te dɛ he dɔ he te kɛrɛdɛ. 37 "N gbabir jemɔ kɛŋɔ he ɛ Abraham naanar, kɛ he berɔ dɛɛ nyin mɛ dɛ kpo, dɛkalkɛ haa n webagla yarada. 38 Waa n Mɛɛ aa bag mɛɛ mɛɛ bol he be la, asɛ he gee ɛ anɔ la he mɛɛ aa bola he no." 39 Anee ba ŋɔ, "Ya mɛɛɛ Abraham." Belaa Yeesu ŋɔ, "Dɛ Abraham bii tentenee heya aa, he fe dɛ ɛ o we-ɛɛla siwi. 40 N waa maa dɛ bol saŋ bɛlbwa la ɛ kasinteŋ waa maa noa le Korowii be, kɛ he dɛ nyin mɛ dɛ kpo. Gɛɛ Abraham ɛ aa? 41 He ge mɛɛ toma siwii hɛɛ ɛ la." Anee ba ŋɔ, "Nyoasɛm bii laa yan oo, Korowii gboo ya Mɛɛ." 42 Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Dɛ he mɛɛɛ Korowii kpela aa, he fe dɛ nyin n wa, dɛkalkɛ o bee n le ba dɛ do bonɔ taraken nɔ. N gbagba kpegri ne laa n ba, onee tom mɛ. 43 Ɛrɛɛ haa wola n waa mun no nɔɔ? Haa wola nyin kɛ he teŋɛ a ta la waa. 44 Bɔnsam biirii heya. Waa waa dɛ nyin ɛɛ laanee he gee nyin ɛɛ. Chɔɔ bwaa o le nɛŋkpoa we-ɛɛla ne, waa kasinteŋ ŋwɛnɛ kpɔ nemenɛ nyosone gbo. O ŋɔ o bol wa aa, nyosone gboo wɛɛ teŋe, dɛkalkɛ o daa. O ɛ nyosonteŋni, asɛ nyosone bwa kooro on. 45 Kɛ n te maa dɛ bol kasinteŋ la waa haa wola men yarada la. 46 He bini umee dɛ won chagle kɛ n ɛ wechɔga ka ɔ? Aah dɛ n dɛ bol kasinteŋ aa, ɛrɛɛ haa wola men yarada ɔ? 47 Nomɛlbwa waa ɛ Korowii bie la dɛ no o wa. Haa wola o bii ɛɛ la waa haa wola o waa nyin dɛ no la." 48 Belaa Juda tena la bɔɔro ŋɔ, "Nyosonee yaa teŋe kɛ yaa ŋɔa ŋɔ, he ɛ Samaria te kwaa do he nɛɛ la aa?" 49 Anee o ŋɔ, "Kwaa toole n nɛ, n Mɛɛ sɔnee mɛɛ kwaa, asɛ he te ɛɛ chɔg mɛ. 50 Sɔn laa mɛɛ nyin. Nɛn waa nyin sɔn dɛɛ tɛ mɛ la lole. Onee dɛ ba pa nomɛlbwa bole. 51 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa waa no n waa nɔ dɛ teŋɛ a ta la aa sewɛ bwa." 52 Anee Juda tena la ŋɔ, "Ya ta ŋɔe yaa? Kwaa lɔ he nɛ. Ya nabaa Abraham ne Korowii keamere la gba serewɔ, gɛɛ he te ŋɔ nomɛlbwa waa no he waa nɔ dɛ teŋɛ a ta la aa sewɛ bwa naa? 53 He gwaa ya nabaa Abraham waa sewa la kɛɛ? Korowii keamere la ge serewɔ. Aah dɛ ɛrɛɛ hɛɛ lii he te nɔ?" 54 Anee Yeesu ŋɔ, "N gbagba dɛ nyin sɔn aa, a ɛ pɛɛpɛɛ, kɛ n Mɛɛ la haa dɛ bol o waa ŋɔ onee he Korowii laanee dɛɛ tɛ mɛ sɔn. 55 Haa on jemɛ, kɛ n te jemɔ. Dɛ n ŋɔ maa on jemaa, dɛ n ɛ nyosonteŋni kɛ heya. N jemɔ asɛ dɛɛ no o deŋna wa. 56 He nabaa Abraham sie lɛo wɛɛ tamane n bala wa. O nao o baah sɔɔhno." 57 Asɛ ba ŋɔ o be ŋɔ, "He ta bene fifraanue gba dii mɔɔ, gɛɛ he na Abraham aa?" 58 Anee o ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, baa wola Abraham lolɛ mɔɔ la dɛ n lole." 59 Belaa ba pa bwea ŋɔ ba dɛ fogro, asɛ o sɔh dɛ le Korowii Dea bela kaa.

9

1 Yeesu ne o habɔteŋra aa dɛ valɛ la, o na baa bɛl baa lolɔ nyoŋe. 2 Belaa o habɔteŋra la bɔɔro ŋɔ, "Nomoa, baa nɔ ne o nya ne o mɛɛ, ba bini ume wechɔgaa ba nyoŋa nɔ ne nɔɔ?" 3 Anee Yeesu ŋɔ, "Baa nɔ ne o lolanar bini bɛlbwa wechɔga be laa a le. Gɛ Korowii aa chagle o kpegri o nɛɛ waa a ba gɛ la. 4 A wer kɛŋɔ bɔr aa chaahna nɔ, ya swɛɛ siwi dɛɛ ɛ Naate waa tom mɛ la toma, dɛkalkɛ bɔr dɛ ba bira nomɛlbwa aa wola won ɛ toma bɛlbwa kpa. 5 N taa lɔ harɛ nɔ ta bonɔ nɔ, menee kandea dɛɛ chaah nɛra bwa." 6 Waa bol gɛ tonɛ la, o ta nentane ta harɛ dɛ tegɛ a ne teera, dɛ kpɔ fɔgɛ baa la sie. 7 Asɛ dɛ ŋɔ, "La tam la baa dɛ yerɔ Siloam la ta dɛ ka samɛ he sie." Gɛ sɔn Siloam la munii kɛŋɔ "Ba tomɔ." Waa laŋa dɛ ka samɛ o sie la tonɛ la, dɛ o dɛ na, dɛ berɛ ba buse. 8 Belaa o bala ne nɛra ba faa nao ka kɛ o fa nyoŋɔ dɛɛ soŋe kwaa la ŋɔ, "Baa nɔ laa fa yon so dɛɛ soŋe kwaa la aa?" 9 Bane ŋɔ, "Onee," asɛ bane ge ŋɔ, "Akai, o laa, lee wɛɛ leo." Asɛ baa la ge gbagba ŋɔ, "Menee!" 10 Anee ba bɔɔro ŋɔ, "Ɛrɛɛ a ɛ he berɛ ɛɛ na nɔɔ?" 11 Belaa o ŋɔ, "Baa la baa dɛ yerɔ Yeesu laanee ta nentane dɛ tegɛ a ne teera pɛ dɛ kpɔ fɔgɛ n sie, dɛ ŋɔ ń la Siloam ta dɛ́ ka samɛ ta. Asɛ maa laŋa dɛ ka samɛ la, bug la ta mɛɛ na la." 12 Anee ba pɛɛro ja ŋɔ, "Leperaa o dɔɔ?" Asɛ o ŋɔ, "Maa jemɛ bela waa lole." 13 Belaa ba lawɛ baa la o faa nyoŋa la dɛ kaa o ne Farisii tena sie. 14 Dɛ tɔpere Yeesu aa tegɛ nentane pɛ teera ta dɛ kpɔ chaoh la ɛ Ona Tɔpere. 15 Belaa Farisii tena la berɛ pɛɛro gɛ aa ɛa asɛ o won dɛɛ na. Anee o ŋɔ, "Kpechɛgree o kpɔ maa n sie asɛ n samɛ ta taraken dɛ won dɛɛ na la." 16 Asɛ Farisii tena la bane ŋɔ, "Baa nɔ ta Korowii be leɛ, dɛkalkɛ o chɔg Ona Tɔpere." Bane ge ŋɔ, "Ɛrɛɛ wechɔg-ɛɛ ɛɛ ba wona ɛ nyokpowaa nɔ dɔŋa baa nɔ aa ɛa nɔɔ?" A chegɛ a ta ba nyoa ta pɛɛ kpa. 17 Asɛ Farisii tena la berɛ pɛɛ baa la ja ŋɔ, "He ŋɔ o chaeh dɛ gel hɛɛ na bɔr, taraken nɔ, ɛrɛɛ he na o wa ɔ?" Anee o ŋɔ, "Korowii keamee on." 18 Dɛ Juda tena nomonome la te dɛ tɔŋle ŋɔ, ba fe aa yarada kɛŋɔ o fa nyoŋɔ ka asɛ dɛ berɛ dɛɛ na, nemenɛ baa na o nya ne o mɛɛ mɔɔ. 19 Ba yer ba dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "He bie nɔ naa? He ŋɔ haa lolɔ dɛ o nyoŋɔ ɛ? Aah ɛrɛɛ a ɛ asɛ o berɛ won dɛɛ na nɔ?" 20 Anee ba ŋɔ, "Ya jemɔ kɛ ya biee. Yaa lolɔ dɛ o nyoŋɔ. 21 Kɛ yaa gɛ aa ɛa asɛ wɛɛ na ne naate waa gela wɛɛ na te waa jemɛ. Amɔ hé pɛɛ o gbagba na nɔ, dɛkalkɛ o kpego dɛ won bol wa." 22 Dɛ Juda tena nomonome laanee baa ɔmɛ waa ba ŋɔ gɛ. Nomonome la ɛ nyoa beŋkpoŋ kɛŋɔ nomɛlbwa waa ŋɔ Yeesu ɛ Kristo la, baa doŋi naatee o bɛ ba cheremi dea jo kpa. 23 A waa o nya ne o mɛɛ ŋɔ o kpego ŋɔ bá pɛɛro la. 24 Ba berɔ yerɛ baa la o faa nyoŋa la nɛɛtena, asɛ dɛ ŋɔ o be ŋɔ, "Nyiŋi Korowii dɛ bol kasinteŋ. Ya te jemɔ kɛ baa nɔ waa chaeh nɔ ɛ wechɔg-ɛɛ." 25 Belaa o ŋɔ, "Dɛ o ɛ wechɔg-ɛɛ ne o ta ɛɛ yoo, n te aa jemɛ. Webeŋkpoŋ maa jema laanee kɛ, n fa nyoŋɔ asɛ taraken dɛ berɛ dɛɛ na." 26 Anee ba berɛ pɛɛro ŋɔ, "Aah ɛrɛɛ o ɛɛ nɔ? Bɔkwa waa o ɛ dɛ won pili he sie nɔɔ?" 27 Anee o ŋɔ, "N faa bol he be wubwa la, he vɛh noe. Ɛrɛɛ hɛɛ nyin kɛ n bol ja ɔ? He ge dɛ nyin he ɛ o habɔteŋra kɛɛ?" 28 Belaa ba chɛgro kohona, asɛ dɛ ŋɔ, "Henee o habɔteŋre! Ya te, Mosis habɔteŋraa yan. 29 Gɛ yaa jema laanee kɛ Korowii bol waa dɛ bagle Mosis, kɛ baa nɔ te, yaa o leebɔr jemɛ." 30 Asɛ baa la chaŋe ŋɔ, "Bɔkwa waa nɔɔ? Heyaa ŋɔa haa o leebɔr jemɛ, kɛ o gelɔ n te won dɛɛ na. 31 Ya jemɔ kɛŋɔ Korowii deŋna toole wechɔg-ɛɛra be. O deŋna lɔ banɔ la baa dɛ duuru dɛɛ ɛ waa waa dɛ nyin la be. 32 Le harɛ mumpar bwa, umee noa kɛŋɔ nomɛl wono pili nɛn baa lolɔ dɛ o nyoŋɔ sie bwa nɔ? 33 Dɛ Korowii be laa baa nɔ le ba naa, o fe aa won ɛ waa nɔ dɔŋa." 34 Anee ba ŋɔ o be ŋɔ, "He ne he wechɔgaa ba lolɛ. Gɛɛ he ŋɔ hé chagle yaa wa aa?" Asɛ ba doŋu cheremi dea bela bala kwara. 35 Yeesu aa noa kɛŋɔ ba doŋu cheremi dea bala la, o nyin o bɔr asɛ dɛ pɛɛro ŋɔ, "He dɛ yarada Nɛn Bie la aa?" 36 Asɛ o pɛɛro ŋɔ, "Nomoa, umee naate la ásɛ he chag mɛ n jemɔ dɛ yaradao wɔ?" 37 Anee o ŋɔ, "Naatee he den na gɛ la, o ne henee dɛɛ bol waa la." 38 Belaa baa la ŋɔ, "N Dɔɔ, n dɛ yaradae!" Asɛ dɛ guŋi o sie dɛ tɛo duure. 39 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Nɛra waa bola dɛ pa bole waa n ba harɛ nɔ ta, ásɛ nyoŋa berɛ dɛɛ na, ásɛ banɔ la ge baa dɛ na la berɛ nyoŋa." 40 Dɛ Farisii tena bane lɔ bela. Baa no gɛ la, ba bɔɔro ŋɔ, "Amɔ ya ge ɛ nyoŋa kɛɛ?" 41 Anee Yeesu chaŋe ŋɔ, "Dɛ he fe sɛoh kɛŋɔ he ɛ nyoŋa kwaraa naa, wechɔga fe toole he nɛ, kɛ haa ŋɔa he dɛ na nomanta, he ta lɔ wechɔga ta."

10

1 Yeesu ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, dɛ nomɛlbwa jo peera leg bini, dɛ o ta doonyoa chegɛ jo dɛ ka che baŋ bɛl dɛ teeh jo a be naa, dɛ ŋwɛɛree on. 2 Kɛ petegre waa ɛ peera te la te, doonyoaa o che dɛɛ jo a be. 3 Dɛ o balaa, onee naate waa dɛ daah doonyoa la ɛɛ ba pila tɛ o dɔ bɔr jo a be. Peera la ɛɛ no o taa asɛ o yerɛ anla aa ɛ o kwaa la sɔna a teŋɛ o nɛɛ o le a ne kaa. 4 O le o gbagba kwaa la ne naa, o dɛ tɔ a sie asɛ a teŋɛ o nɛ, dɛkalkɛ a jemɛ o taa. 5 Aa nɛnhɔɔh nɛɛ teŋɛ bwa. Aa chwao, dɛkalkɛ aa nɛnhɔɔhra taa jemɛ." 6 Sɛglaa o kpɔ dɛ bag ba gɛ waa nɔ, kɛ ba ta a mun noɛ. 7 Yeesu berɔ ŋɔ ba be ja ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, n do kɛŋɔ peera leg doonyoa la. 8 Nɛra baa tɔ n sie dɛ ba la bwa, peera la ta deŋne ba be doe, dɛkalkɛ ba ɛ ŋwɛɛra. 9 Menee doonyoa la, gɛ peera aa chegɛ doonyoa dɛ jo dɛɛ le, dɛ dɔ kwaa dɛɛ di la, gɛɛ nomɛlbwa waa yarada mɛ la ɛɛ ba mkpa dɔe. 10 Ŋwɛɛ balaa, o balɔ dɛ́ ba ŋwɛ dɛ kpo dɛ chɔg kwa. Wedɛɛga waa laa wɛɛ ba. Kɛ n te balɔ dɛ́ ba tɛ heyaa mkpa ásɛ he dɔ kɛrɛdɛ. 11 "Menee Petegredɛɛge la. Dɛ seo kwaraa yaa, mɛɛ kpɔ n nyu charɛ n peera. 12 Nɛn waa dɛ nyiŋi peera ta dɛɛ lɛ suuga la, o ta do kɛ petegre peera la aa ɛ o kwa. Paa te la na gbolo bala aa, wɛɛ chwao gela, asɛ o jo a bini dɛ lawɛ ane, dɛ lɔ a kar pegre. 13 Wɛɛ chwao gela, dɛkalkɛ o gbabir kwaa laa, o waane laa a wa. O kembɔr gbo waa wɛɛ ɛ. 14 "Menee Petegredɛɛge la. Gɛ maa jemɛ n peera la, gɛɛ a ge jem mɛ, 15 kɛŋɔ n Mɛɛ aa jem mɛ asɛ n ge jemɔ la. Dɛ seo kwaraa yaa, mɛɛ kpɔ n nyuu charɛ dɛ lɛa. 16 N peera ane ta lɔ lega ane bini. Mɛɛ nyin a ge bɔree dɛ tɔ a sie dɛ kpɔa ba ja anɔ ta, asɛ aa no n taa dɛ bwa ɛ beŋkpoŋ, dɛ pɛ dɛɛ teŋɛ n nɛ. 17 Maa sɛah kɛŋɔ mɛɛ koh n peera waa dɛ sewɛ dɛ berɛ ir seo ta la nomanta n Mɛɛ la dɛ nyin mɛ taeh. 18 Lao seo laa mɛɛ ba sewa nɔ. N tetoosewee mɛɛ ba sewa. N dɔ kpegri kɛ ń kpɔ n te tɛ dɛ sewɛ, dɛ berɛ dɔ kpegri kɛŋɔ ń ir seo ta. Gɛɛ n Mɛɛ ŋɔ ń ba ɛ." 19 Yeesu aa bol gɛ la, dɛ Juda tena la nyoa ta pɛɛ ba tɔŋle dɔŋa ja. 20 Asɛ ba bini kɛrɛdɛ bwa ŋɔ, "Komɛlee gale o sie ta le! O nyu toole! Ɛrɛɛ hɛɛ do deŋne onɔ ge be dɛɛ no o waa nɔɔ?" 21 Ba bini bane ge ŋɔ, "Dɛ komɛl gale nɛn sie aa, wɛɛ won dɛɛ bol waa ken aa? Chogla te ɛɛ won chah nyoŋe wɛɛ na naa?" 22 Dɛ alalawo saŋee, asɛ baa di tɔpejen bɛl baa kpɔa dɛɛ le Korowii Dea kwaara bini Jerusalam la. 23 Dɛ Yeesu dɛ valɛ Korowii Dea doonyoa bela baa dɛ yerɔ Solomɔn Doonyoa la, 24 asɛ Juda tena ba baro cheme dɛ pɛɛro ŋɔ, "Ɛrɛɛ he ta gel yaa ɛ he waa aahna-aahna ken nɔɔ? Dɛ henee Kristo la aa, den gel ya jemɛ." 25 Anee o chaŋe ŋɔ, "N ŋɔ he be wubwa, kɛ haa men yarada. N we-ɛɛla bwa maa ɛa la, n Mɛɛ la kpegri nee mɛɛ ɛa asɛ aa di mɛ danseɛ. 26 Haa wola n peera ɛɛ waa haa wola men yarada la. 27 N peera dɛ no n taa asɛ n jema aa teŋɛ n nɛ, 28 asɛ mɛɛ tɛa mkpa aa wola jaga dɔe bwa. Aa sewɛ bwa ge. Nomɛlbwa ge aa won toa n nɔn ta. 29 N Mɛɛ la waa kpɔa tɛ mɛ la kpegri gwaa komɛlbwa kpegri, anomanta nomɛlbwa aa won toa o nɔn ta. 30 N ne n Mɛɛ la bwa ɛ beŋkpoŋ." 31 Belaa Juda tena la pa bwea ja ŋɔ baa fogroo kpo. 32 Asɛ o ŋɔ ba be ŋɔ, "N baa ɛ wedɛɛga kohona n Mɛɛ la kpegri ne he bwa siwi ta asɛ he na. Aah dɛ wedɛɛga nɔ bini ame waa hɛɛ ba men bwea fogra nɔɔ?" 33 Anee ba chaŋe ŋɔ, "He wedɛɛga te ɛɛ waa laa yaa ba he kpoe nɔ, kɛ he musu waa haa dɛ bol la waa. Nɛwɛnyinii hen, kɛ he berɔ dɛɛ bagle kɛŋɔ he ɛ Korowii." 34 Yeesu chaŋ ba ŋɔ, "Korowii Tɔn baglɔ kɛŋɔ Korowii bolɔ ŋɔ, 'He bɛlbwa ɛ Korowii.' He ta kure dɛ na kɛɛ? 35 Dɛ o yerɛ nɛra waa kpɔ o waa la bagle la Korowii aa, dɛ a ɛ kasinteŋ waa yaa wola won vɛh, 36 dɛ men n Mɛɛ Korowii aa lee mɛ dɛ tom mɛ harɛ nɔ ta la ŋɔ Korowii Biee men aa, ɛrɛɛ he ŋɔ n dɛ bol musu waa nɔɔ? 37 Dɛ maa n Mɛɛ la we-ɛɛla ɛ te naa, he bɛ men yarada. 38 Kɛ dɛ n dɛ ɛ o we-ɛɛla aa ɛ nyokpowaa te, dɛ haa men yarada kwaraa naa, hé yarada o nyokpowaa la te asɛ dɛ jemɛ kɛ n ne o ɛ beŋkpoŋ bɛlbwa aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛ." 39 Bela la, dɛ ba fe dɛ nyin Yeesu dɛ́ lawɔ ja, asɛ o laa o te kpɔ fɛmm dɛ kaa. 40 Yeesu le Jɔɔdan Moo la ja dɛ kaa o baŋ bela Jɔn faa dɛ sɔ nɛra Korowii nee la, dɛ ka so bela. 41 Nɛra ba o be pirim asɛ dɛ baa bol dɔŋa be ŋɔ, "Jɔn ta nyokpowaa bɛlbwa ɛɛ, kɛ baa nɔ bwara waa Jɔn aa bagla la bwa ɛ kpela." 42 Bela la, nɛra yarada Yeesu pirim.

11

1 Baa bɛlee fa lole baa yerɔ Lasorɔs. Dɛ o bwara dɛ weo. Bwɛɛ waa lɔ o ta sɔne Bɛtani. Dɛ gɛ bwɛɛ nɔ taa Mɛɛre ne o nahaah Maata ge do. 2 A gɛ Mɛɛre nɔɔ fa fuge nosɔɔhsoma ɛ Yeesu nakpale dɛ kpɔ o nyumpona feera la. O nimambiee Lasorɔs o bwara aa dɛ weo nɔ. 3 Asɛ o nimambii la tomɛ nɛra ba ka ŋɔ Yeesu be ŋɔ, "N Dɔɔ, he dandɛɛge la bwara dɛ weo." 4 Yeesu aa no gɛ la, belaa o ŋɔ, "Serewe weela laa wɛɛ we nɔ. Gɛ aa ɛ Korowii dɔ jirima ásɛ a che a ta Korowii Bie la ge dɔ jirima waa a ba gɛ." 5 Dɛ Yeesu dɛ nyin Maata ne Mɛɛre ne Lasorɔs bwa taeh. 6 Kɛ waa no Lasorɔs weela waa la, o soge bela tɔpera anɛ mɔɔ. 7 A habɔɔ la, o ŋɔ o habɔteŋra la be ŋɔ, "Hé gel ya berɛ kaa Judia harɛ ta." 8 Anee ba ŋɔ, "N Dɔɔ, he laa baah bɛl ta bela tena fe ɛɛ nyini dɛ́ fogre bwea kpo la kɛɛ, gɛɛ he berɛ dɛɛ nyin bela laŋa taraken ja aa?" 9 Anee o chaŋe ŋɔ, "Le chɔɔ wee aa le ka tel jɔmɔra wee aa jo la, dɔŋhwere fi dɛ anɛ laa aa? Dɛ bɔr chaahnɔ nɛn ɛɛ valaa, waa naa lɔ bwa, dɛkalkɛ wee leɔ bɔr chaah. 10 Kɛ dɛ nɛn dɛ valɛ biro ta naa, anee wɛɛ lɔ na, dɛkalkɛ o ta kon dɔe wɛɛ chaahno bɔr. Korowiirii wola o sie chaahnɛ la." 11 Waa bol gɛ tonɛ la, o berɔ ŋɔ, "Domii ya dam Lasorɔs chɔ, anomanta mɛɛ lao dɛ́ ka chumu." 12 Belaa o habɔteŋra la chaŋo ŋɔ, "N Dɔɔ, dɛ domii o chɔ te naa, wɛɛ iruu dɛ dɔ bokpega." 13 Dɛ Lasorɔs seo waa wɛɛ bol ba be, asɛ ba ge ta a mun noɛ dɛɛ lii o dom chɔe waa la. 14 Belaa Yeesu pili a bini chasee ŋɔ, "Lasorɔs sewɔ. 15 Kɛ he nomanta la, a do n som kɛ maa wola toole bela o sewɛ, dɛkalkɛŋɔ an dɛ gel he yarada mɛ. Hé ir yá kaa o be bela!" 16 Belaa Tɔmas baa dɛ yerɔ Kpar la ŋɔ o bala Yeesu habɔteŋra la be ŋɔ, "Hé gel ya pu nomoa ásɛ ya ne o bwa kaa, asɛ dɛ seo kwaraa yaa, yá ne o sewɛ." 17 Baa tel bela la, Yeesu noɔ kɛŋɔ o sewɔ ba hugo o dɔ tɔpera anaarɛ. 18 Bɛtani ne Jerusalam baah nɛɛ ɛ kwansini anɛɛ. 19 Asɛ Juda tena warɛ dɛ ba Maata ne Mɛɛre be dɛ baa bwɛɛ ba ba nimambie la seo wa. 20 Maata aa noa kɛŋɔ Yeesu dɛ ba la, o leɔ dɛ ka chemo, asɛ Mɛɛre te ta so dem. 21 Maata aa chemo la, o ŋɔ o be ŋɔ, "N Dɔɔ, he fe lɔ bonɔ naa, n nimambie nɔ fe ta sewɛ nɔ. 22 Kɛ n jemɔ kɛŋɔ taraken kwara, komɛlbwa haa soŋe Korowii la, wɛɛ ɛo tɛɛ." 23 Belaa o chaŋo ŋɔ, "He nimambie la ɛɛ ir seo taa dɛ dɔ mkpa." 24 Anee Maata ŋɔ, "N jemɔ kɛ tɔpera bwa jaga wee la lala bwa aa ir seo ta la, o gee iruu." 25 Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Menee dɛɛ chum nɛra seo ta, menee dɛɛ tɛɛ ba mkpa. Nomɛlbwa waa yarada mɛ la, dɛ o sewɔ kwaraa naa, wɛɛ dɔ mkpaa. 26 Asɛ nomɛlbwa waa soge le dɛɛ yarada mɛ la, wɛɛ dɔ mkpaa, waa sewɛ bwa. He dɛ yarada gɛ waa nɔ naa?" 27 Anee o sɛh ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, n yaradao kɛŋɔ henee Korowii Bie Kristo baa bola ŋɔ wɛɛ ba harɛ nɔ taa la." 28 Maata aa bol gɛ tonɛ la, o berɔ la dem dɛ ka sɔh bol Mɛɛre be ŋɔ, "Nomoa la balɔ dɛɛ pɛɛ he wa." 29 Mɛɛre aa no gɛ la, o iro warane asɛ dɛɛ kaa o be. 30 Dɛ Yeesu ta bwɛɛ bini joɛ mɔɔ. Dɛ o ta lɔ bela Maata aa baa chemo la. 31 Juda tena bane baa lɔ Mɛɛre be dem bela dɛɛ larawe o bwara la aa naa kɛŋɔ o iro dɛ ɛ warane le buse la, ba ge iro teŋɛ dɛɛ lii kɛŋɔ o ken dɛ kaa bela baa bil o nimambie la ka wi. 32 Mɛɛre aa tel bela Yeesu aa lole asɛ dɛ nao la, o kaa guŋi o sie dɛ ŋɔ, "Nomoa, he fe lɔ bonɔ naa, n nimambie nɔ fe ta sewɛ nɔ." 33 Yeesu aa na gɛ waa dɛ wi asɛ Juda tena baa teŋɛ o nɛɛ la gee wi la, o loo kuu asɛ chal valɛ o bwara bini. 34 Belaa o pɛɛ ba ŋɔ, "Leperaa he bilu wɔ?" Anee ba ŋɔ, "N Dɔɔ, ba dɛ ba na." 35 Yeesu wio. 36 Asɛ Juda tena la ɛɛ bol dɔŋa be ŋɔ, "Hé na nyina waa dɛ nyinu dɛɛ wi gɛ!" 37 Bane ge ŋɔ, "Baa nɔ laa wona gel nyoŋe na la aa? Dɛ o lɔ bonɔ naa, o fe ta wone chah onɔ o fe bɛ sewaa?" 38 Belaa Yeesu loo ku, chal valɛ o bwara bini ja, asɛ ba la bela Lasorɔs aa chɔa la. O bɔɔ la, bwee ba komɛ dɛ gbili bwe tɔ o nyoa. 39 Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé laa bwe la gbili le bɔɔ la nyoa." Belaa Maata waa ɛ Lasorɔs nimambie la ŋɔ o be ŋɔ. "N Dɔɔ, taraken o ken ka chɔgɔ dɛ do sɔɔh, dɛkalkɛ o tɔpera anaarɛɛ la." 40 Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "N ta ŋɔe ŋɔ dɛ he yarada mɛ naa, hɛɛ na gɛ Korowii aa dɔ jirimaa yaa?" 41 Ba laa bwe la gbili le bɔɔ la nyoa, asɛ Yeesu ha sie nyundua dɛ ŋɔ, "N Mɛɛ, n dɛ jaame kɛ haa dɛ no n wa. 42 N te jemɔ kɛ tɔpere bwaa hɛɛ no n wa. Nɛra baa ja n nɛɛ bonɔ nɔ waa mɛɛ bol gɛ ásɛ ba won jemɛ kɛŋɔ henee tom mɛ la." 43 Waa bol gɛ tonɛ la, o kpɔ takpeg dɛ yerɛ lale la ŋɔ, "Lasorɔs, le ba!" 44 Asɛ o ir dɛ le bɔɔ la bini. Dɛ yal baa kpɔa vɔrɔwe o nakpale ne o nɔɔra la ta vɔwɔ gɛ, asɛ botire ge vɔwɛ o nyu. Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé pur laala la bwa ásɛ o kaa." 45 Juda tena la baa ba Mɛɛre be la aa na gɛ waa nɔ Yeesu aa ɛa la, ba kɛrɛdɛ yaradao. 46 Kɛ ba bini bane te berɔ la Farisii tena la be asɛ dɛ ka bol waa Yeesu aa ɛa la bwa. 47 Anomanta Sɔfonomonome ne Farisii tena kaa cheme ba Juda tena nomonome baa dɛ nyiŋi ba waa bini la, dɛ ŋɔ, "Aah, ɛrɛɛ yaa ba ɛɛ taraken ɔ? Na nyokpowe-ɛɛla nɔ bwa dɔŋa baa nɔ aa dɛ ɛ. 48 Dɛ ya gelo waa, nɛra kɛrɛdɛ bwa ɛɛ yaradao, asɛ a che a ta ya dɔɔranar Room tena dɔ bɔr dɛ ba lɛ ya Korowii Dea nɔ ne harɛ nɔ bwa kpegri dɛɛ di." 49 Belaa ba bini bɛl baa dɛ yerɔ Kaefas o ɛ Sɔfore Nomoa a gɛ benanyoa la ta la ŋɔ, "He ta liire dɔe ken aa? 50 Nɛmbeŋkpoŋ lɛ nɛra bwa seo dɛ sewaa, a ta bɔ kɛ harɛbir bwa aa pagraa?" 51 Kaefas gbagba liire laa o kpɔ bol gɛ waa nɔ. Waa ɛ Sɔfore Nomoa laanee Korowii tɛo gɛ liire la o bola ŋɔ Yeesu ɛɛ lɛ Juda tena bwa sewee sewɛ la. 52 Juda tena gbo laa. Ba ne Korowii nɛra baa lɔ bobɛlbwa la bwa sewee wɛɛ ba lɛɛ sewɛ dɛ́ lawɛ ba bwa pɛ ásɛ ba ɛ beŋkpoŋ. 53 Awolaa ba le pɛ nyoa dɛɛ nyin Yeesu dɛ́ kpo. 54 Anomanta dɛ waa o te kpɔe dɛɛ jo Juda tena la bini kpa. O joɔ kaa pua bwɛɛ bɛl baa dɛ yerɔ Ifram ta, asɛ o ne o habɔteŋra la ka so bela. 55 Juda tena Galekaa tɔpere la aa dɛ tel la, nɛra kɛrɛdɛ le ba bwɛɛre ta dɛ kaa Jerusalam dɛ kaa ɛ we-ɛɛla ane dɛ́ laa doŋa kpɔ ba nɛɛ dɛ́ won di tɔpere la. 56 Belaa nɛra baa ba Jerusalam la ɛɛ gaage Yeesu bɔr dɛ che Korowii Dea dɛɛ pɛɛ dɔŋa ŋɔ, "Wɛɛ ba ya tɔpejen nɔ taa kɛɛ waa ba nɔ? Ɛrɛɛ hɛɛ lii rɔ?" 57 Dɛ Sɔfonomonome la ne Farisii tena la te dɔɔ bol ŋɔ, dɛ nomɛlbwa jemɛ bela waa lole naa, ó bag ba ásɛ ba ka lawɔ.

12

1 Aa baa ka tɔpera anumɛl bá di Galekaa tɔpere la la, Yeesu berɔ ba Bɛtani dɛ la Lasorɔs la waa chumu seo ta la dem. 2 Ba hɔɔhro, o ne nɛra bane ne Lasorɔs so dɛɛ di kwaa la, asɛ Maata tɔɔ dɛɛ tɛɛ ba. 3 Anee Mɛɛre kpɔ nosɔɔhsoma loŋbir a yog aa kpega dɛ do wer kohona ba fɔgle Yeesu napaala dɛ kpɔ o nyumpona feera. Asɛ dea la bini bwa sɔɔh do som ken. 4 Belaa Yeesu habɔteŋra la bini bɛl baa dɛ yerɔ Judas Eskareɔt o taa dɛ ba Yeesu lee tɛ la ŋɔ, 5 "Ba fe yog nosɔɔhsoma nɔ dɛ lɛ suugajena dɛ bɔne tɛ nyaara ta bɔ naa?" 6 Menɛkɛsɛ ŋɔ nyaara waa hiaoh waa o ŋɔ gɛ la. Waa ɛ ŋwɛɛ waa o ŋɔ gɛ. Dɛ onee dɛɛ kpoŋe ba suuga, asɛ dɛ yon ŋwɛ ane dɛɛ di. 7 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Hé gelo jeih ken. Noo o kpɔ dɛɛ hug mɛ. 8 He ne nyaara ɛɛ do lee saŋ bɛlbwa. Kɛ n te, maa he bee so ka tonɛ." 9 Belaa Juda tena pirim aa noa kɛŋɔ Yeesu lɔ Bɛtani la, ba ba bela dɛɛ nyinu dɛ́ na. O gbo waa laa, Lasorɔs waa chumu seo ta la ge jao. 10 Anomanta Sɔfonomonome la vɔrɔwɔ kɛŋɔ bá kpo Lasorɔs gba, 11 dɛkalkɛŋɔ o waa Juda tena kɛrɛdɛ vɛh ba nɛɛ teŋa dɛɛ yarada Yeesu dɛ kpɔ ba te tɛo. 12 Tɔ aa pera la, nɛnlaa baa ba Jerusalam dɛɛ ba ba di Galekaa la noɔ kɛŋɔ Yeesu dɛ ba bela. 13 Belaa ba nyin bambie papooni dɛ kpɔ le bwɛɛ bini ka chemo ŋwɛnɛ ta silɛɛ ne dɛɛ ŋɔ, "Woowo! Korowii jam! O swee Israel tena Kooro waa valɛ o sɔn ta dɛɛ ba nɔ andɛɛga." 14 Dɛ Yeesu nyin keego bie bɛl, dɛ so o ta gɛ baa chwera Korowii Tɔn bini ŋɔ, 15 "Saayɔn tena, he bɛ ɔmɛ! Hé nyiŋi na! He Kooroo soge keego bie ta dɛɛ ba la." 16 Dɛ o habɔteŋra la ta o waa nɔ mun noɛ logla la, dɛ ka tel kɛ Korowii aa tɛo jirima mɔɔ ba ta lii kɛŋɔ ba chwerɛ o bwara waa Korowii Tɔn bini gɛ, asɛ ba ɛo gɛ kpela. 17 Dɛ nɛnlaa Yeesu aa yerɛ Lasorɔs lalbɔɔ bini o ir seo ta ba siwi ta la bol gɛ waa ɛa la bwa dɛɛ bagle nɛra. 18 Nɛnlaa baa noa kɛŋɔ o ɛ wejena nɔ la koh a waa dɛ ka chemo. 19 Belaa Farisii tena la bol dɔŋa be ŋɔ, "Hɛlaa yaa hɛlɛ la! Yaa won ɛo wobɛlbwa noo! Na nɛra bwa aa wura teŋɛ o nɛɛ gɛ!" 20 Dɛ Grik tena bane ja nɛra baa kaa Jerusalam dɛɛ la ká tomɛ Korowii Galekaa tɔpere la ta la nɛ. 21 Ba la Felep waa le Galilia harɛ bwɛɛ baa dɛ yerɔ Bɛtsaeda la be, dɛ ka soŋo ŋɔ, "Nomoa, ya dɛ nyin Yeesu dɛ́ nao." 22 Belaa Felep ka ŋɔ Andriu be, asɛ ba bwa la ka bol Yeesu be. 23 Anee o chaŋ ba ŋɔ, "N Nɛn Bie la tɔpere telo kɛŋɔ Korowii tɛ mɛ jirima. 24 Kasinteŋ, dɛ ba ta mebii kpɔe du o pɔh aa, waa won ya. O gboo dɛ do le. Dɛ he duu te naa, o dɛ le dɛ ya kɛrɛdɛ. 25 Nomɛlbwa o siwi aa swɛɛ harɛ nɔ ta silɛɛ kwaa ta la, wɛɛ paŋɛ o nyuu. Asɛ nomɛlbwa ge o siwi aa wola harɛ nɔ ta silɛɛ kwaa ta lɛ la, wɛɛ dɔ o nyuu dɛ dɔ Korowii mkpa aa wola jaga dɔe la. 26 Nomɛlbwa waa sɛh dɛɛ tom mɛ la, wɛ́ɛ teŋɛ n nɛ. Bobɛlbwa maa do la, belaa n toroma gee ba doe. N Mɛɛ la ɛɛ tɛ nomɛlbwa waa dɛ tom mɛ la sɔnee. 27 "Taraken n liire ta bobeŋkpoŋ chegɛ. Ɛrɛɛ ń soŋe n Mɛɛ ŋɔɔ? Ń soŋo ŋɔ, 'N Mɛɛ, lɛɛ mɛ le waa nɔ nyoa' aa? Akai! A ta gɛ magrɛ, dɛkalkɛŋɔ gɛ waa nɔ waa n ba." 28 Asɛ o ŋɔ, "N Mɛɛ, gel he sɔn dɔ jirima!" Belaa ba no taa bɛl le nyundua kɛŋɔ, "N gelɔ n sɔn dɔ jirima, kɛ mɛɛ berɔɔ gel o dɔ ja." 29 Nɛnlaa baa ja o nɛɛ bela la aa no taa la la, bane ŋɔ bwaalaa kɔra, asɛ ba bane ge ŋɔ nyundua torome bɛlee bol waa o be. 30 Asɛ Yeesu ŋɔ, "N waa laa ya no gɛ taa nɔ. He waa. 31 Tɔpere Korowii aa bol harɛ nɔ ta nɛra bwa waa dɛ pa bole la telo, asɛ name gee mɛɛ ba n doŋi Bɔnsam waa ɛ harɛ nɔ ta kpegnɛn la ta. 32 Men, baa sag mɛ nyunduaa. Ba baa sag mɛ naa, mɛɛ tɛr nɛra bwaa ba n be." 33 Anɔ waa bola nɔ dɛ bagle seo la soosiwi waa dɛ ba sewa. 34 Belaa nɛnlaa la chaŋe ŋɔ, "Ya noɔ Korowii Tɔn la ɛɛ bagle kɛŋɔ dɛ Kristo la balaa, waa sewɛ bwa. Aah, ɛrɛɛ he te berɛ ŋɔ Nɛn Bie la chɛ kɛŋɔ ba sagɔ nyundua ɔ? Umee Nɛn Bie nɔ kwaraa te nɔ?" 35 Anee Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Bɔr taa dɛ chaah he nɛɛ tɔpera anɛ nɔ, hɛ́ɛ valɛ o ta. Dɛ gɛ laa aa, bɔr ɛɛ biruu he nɛ. Nomɛlbwa waa dɛ valɛ biro ta la aa bela waa dɛ kaa jemɛ. 36 Bɔr taa dɛ chaah he nɛɛ nɔ, hé yarada bochaah la dɛ berɛ bochaah nɛra." Yeesu aa bol gɛ waa nɔ tonɛ la, o le ba baah asɛ dɛ ka sɔh. 37 O ɛ nyokpowaa kohona ba siwi ta, kɛ a ne a bwa ba ta on yaradae. 38 Anɔ dɛ bagle kɛ Korowii keame Aesaya waa waa bola la ɛ kpela. O bolɔ ŋɔ, "N Dɔɔ, ya faa bol he waa la, umee yarada yaa ɔ? Ba na he kpegri, kɛ umee wona jemɛ kɛŋɔ henee yɔ?" 39 Gɛɛ a do ba ta waa la yaradae, asɛ Aesaya berɛ bol ja ŋɔ, 40 "Korowii tɔɔge ba sie, dɛ gel ba bambile do kpegri, gɛ aa ɛ ba sibie bɛ na, asɛ ba liiree bini bɛ chaah ba no a mun, a ba ɛ kɛ baa charɛ ba liire dɛ ba o be o chaah ba." 41 Yeesu jirimaa Aesaya na asɛ dɛ bol o waa gɛ la. 42 Juda tena nomonome kɛrɛdɛ gba yarada Yeesu, kɛ baa dɛ ɔmɛ Farisii tena nomanta, ba ta bolɛ nomɛlbwa no, dɛkalkɛ dɛ ba bolaa, aa geloo ba doŋ ba cheremi dea joe. 43 Nɛra bee baa nyin sɔn dɛ gwaa kɛ Korowii aa tɛɛ ba sɔn. 44 Belaa Yeesu kpɔ takpeg dɛ ŋɔ, "Nomɛlbwa waa yarada mɛ la, n laa wɛɛ yarada. Naate waa tom mɛ laanee wɛɛ yarada la. 45 Nomɛlbwa waa na mɛ la, dɛ naate waa tom mɛ laanee o na gɛ la. 46 N ba harɛ nɔ ta kɛŋɔ kandea dɛ baa chaah nɛra bwa, ásɛ nomɛlbwa waa yarada mɛ la bɛ biro ta do kpa. 47 Dɛ nɛn no n waa la dɛ waa a ta teŋaa, n laa dɛ bol o waa dɛ pa bole, dɛkalkɛ nɛra waa bola dɛ pa bole waa laa n ba harɛ nɔ ta. Nɛra bwa lɛɛ waa n ba. 48 Kɛ nɛn waa vɛh n ne n waa maa dɛ bol la ɛɛ di bolchɔgee. N waa maa dɛ bol nɔɔ dɛ pao bolchɔge tɔpere bwa jaga wee. 49 Dɛkalkɛ n gbabir kpegri ne laa mɛɛ bol waa nɔ. N Mɛɛ waa tom mɛ laanee do mɛ dɛ chag mɛ gɛ maa bol o wa. 50 N jemɔ kɛŋɔ o waa la dɛ tɛ mkpa aa wola jage dɔe, anomanta anɔ la waa bol n be laanee n gee bol."

13

1 Aa ka tama ba di tɔpejen Galekaa la la, dɛ Yeesu jemɔ kɛŋɔ tɔpere telo kɛ ó le harɛ nɔ ta dɛ berɛ kaa o Mɛɛ be. Dɛ o dɛ nyin o nɛra baa teŋɛ o nɛɛ harɛ nɔ ta la kɛrɛdɛ dɛ ka tonɛ. 2 O ne o habɔteŋra aa lɔ tig ta jɔmɔra la, Bɔnsam tɔ sie kpɔ liichɔga ba do Seemɔn Eskareɔt bie Judas bini kɛŋɔ ó le Yeesu tɛ. 3 Dɛ Yeesu te jemɔ kɛŋɔ wobɛlbwa kpegrii o Mɛɛ Korowii kpɔ tɛo, asɛ dɛ berɛ jemɛ kɛŋɔ gɛ waa le o be ba la, gɛɛ o berɛ dɛɛ ba o be kaala. 4 Belaa o ir kondikwaa la ta, dɛ foo o batakaare, dɛ kpɔ bwarabwaa mile chara, 5 asɛ dɛ fuge nee do kon bini dɛ pa mun kpɔ dɛɛ sarame o habɔteŋra la nakpale, asɛ dɛ kpɔ bwarabwaa waa kpɔa mile chara la dɛɛ feera. 6 Waa baa tel Seemɔn Pita be la, anee Seemɔn Pita pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, n nakpalee hɛɛ ba sarama aa?" 7 Anee Yeesu chaŋo ŋɔ, "Haa n waa maa dɛ ɛ nɔ mun jemɛ taraken mɔɔ. A habɔɔ hɛɛ ba jema." 8 Asɛ o berɛ ŋɔ, "Akai! Maa sɛh he sarame n nakpale bwa." Belaa Yeesu ŋɔ, "Dɛ he ta gelɛ n sarame he nakpale aa, amɔ n ne he toole wobɛlbwa bini kpa." 9 Anee o berɛ ŋɔ, "N Dɔɔ, amɔ dɛ gɛɛ te naa, bɛ n nakpale gbo sarame ɔ. Den sarame n nɔɔra ne n nyu bwa ja." 10 Anee Yeesu ŋɔ, "Nɛn waa sɔ nee la, dɛ nakpale laa o ba sarame aa, waa berɛ sɔ nee kpa, dɛkalkɛ doŋa toole o nɛ. Anomanta doŋa toole he bɛlbwa nɛ, nemenɛ he bini beŋkpoŋ." 11 Dɛ Yeesu te jemɛ naate waa dɛ nyin o leo tɛ. A waa o tɔ sie ŋɔ doŋa toole ba bɛlbwa nɛ, nemenɛ ba bini beŋkpoŋ la. 12 Waa sarame ba bwa nakpale tonɛ la, o berɔ kpɔ o batakaare la do dɛ berɛ ka so o soŋnibɔr, asɛ dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "He jemɛ waa aa bala asɛ n ɛ heyaa gɛ nɔ naa? 13 He dɛ yer mɛ he dɔɔ kɛɛ he nomoa aa, a ŋwɛnɛ taa, dɛkalkɛ gɛɛ a do. 14 Too, taraken he dɔɔ kɛɛ he nomoa aa sarame he nakpale nɔ, gɛɛ a chɛ kɛŋɔ he gee sarame dɔŋa kwa. 15 Anɔ maa ɛa nɔ chɔ le dɛ tɛ heya, hé nyiŋa dɛ gee ɛ a dɔŋa. 16 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, yom ta o dɔɔ gwaalɛ, torome ge ta nɛn waa tomɔ gwaalɛ. 17 Dɛ he jemɛ gɛ waa nɔ dɛɛ ɛa ge te naa, hɛɛ na somee. 18 "He bwa waa laa mɛɛ bol, dɛkalkɛŋɔ n jemɛ banɔ la maa lee ba. Anɔ gelɔ waa baa chwera Korowii Tɔn bini la ɛ kasinteŋ kɛŋɔ 'N dansom n ne waa pɛ nɔn di kondikwaa la, onee ɛɛ mɛ dɔm.' 19 N pu sie dɛɛ bagle heyaa mɔɔ asɛ dɛ gɛ waa nɔ baa ba naa, he jemɛ dɛ yarada kɛ menee Kristo la. 20 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, nomɛlbwa maa tomɔ asɛ he lɛo la, dɛ menee he lɛ. Gɛɛ nomɛlbwa waa lɛɛ mɛ la ge, dɛ naate waa tom mɛ laanee o lɛ." 21 Yeesu aa bol gɛ waa nɔ tonɛ la, o bambile chɔgɔ kohona, o ta wobɛlbwa kpɔe sɔɔh ba kpa, dɛ ŋɔ, "Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, he bini bɛlee dɛ lee mɛ tɛ." 22 O habɔteŋra la ta wone jemɛ naate waa dɛ bol o wa, dɛ nyiŋi dɔŋa sie. 23 Dɛ ba bini bɛl Yeesu aa dɛ nyinu kohona la sogo kpagɔ. 24 Belaa Seemɔn Pita lɔ sie o be ŋɔ ó bɔɔro ó bagle ba bini bɛl waa ŋɔa. 25 Anee o kpɔ o te pɛl Yeesu dɛ bɔɔro ŋɔ, "N Dɔɔ, ya bini umee yɔ?" 26 Asɛ o chaŋe ŋɔ, "Nɛn maa dɛ ba paanoo kpɔe li dɔr tɛo la, onee dɛ lee mɛ tɛ." Belaa o kpɔ paanoo li dɔr dɛ kpɔ do Seemɔn Eskareɔt bie Judas nɔn ta. 27 Waa tɛr nɔn dɛ lɛ paanoo la la, Bɔnsam den ba so o nɛ. Asɛ Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Ir ka ɛ waa haa dɛ ba ɛɛ la warane." 28 Nɛra baa soga ja o nɛɛ tig ta bela la ta waa waa bola la mun noɛ. 29 Dɛ Judasee chɔ ba suuga bwa nyoa. Anomanta dɛ ba bini bane dɛ lii kɛ Yeesu ken dɛ ŋɔ o be ŋɔ ó ka nyin tɔpejen la kondikwa. Dɛ gɛ laa ge aa, amɔ o ken ŋɔ ó ka tɛ nyaara suuga. 30 Judas aa lɛ paanoo la dɛ di tonɛ la, o den le ba be bela kaa. Dɛ jwaanaa. 31 Waa kaala la, Yeesu ŋɔ ba be, "Korowii tɛ n Nɛn Bie la jirima name, asɛ a che n nɛɛ o ge dɔ jirima. 32 Dɛ a chegɛ n nɛɛ Korowii dɔ jirima aa, aa che o nɛɛ n ge dɔ jirima, dɛ dɔa taraken. 33 N bii, maa he be bonɔɔ bigri bɛlbwa. Hɛɛ baa nyin n bɔree. Gɛ maa bol Juda tena nomonome be laanee mɛɛ bol he be la. Anee kɛŋɔ haa won ba bela maa kaa la. 34 N dɛ do heyaa wefala ta. Anee kɛŋɔ, hɛ́ɛ nyin dɔŋa. Gɛ maa nyin heyaa la, gɛɛ chɛ kɛŋɔ he gee nyin dɔŋa. 35 Dɛ he dɛ nyin dɔŋa aa, aa geloo nɛra bwa jemɛ kpela kɛŋɔ he ɛ n habɔteŋra." 36 Anee Seemɔn Pita pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, leperaa hɛɛ kaalɔ?" Asɛ Yeesu chaŋe ŋɔ, "Taraken nɔ, haa won teŋɛ n nɛɛ la bela maa dɛ kaa nɔ, kɛ he ta ɛɛ ba ti mɛɛ." 37 Belaa o pɛɛro ja ŋɔ, "N Dɔɔ, ɛrɛ waa maa wola won teŋɛ he nɛɛ taraken ɔ? Dɛ seo kwaraa yaa, mɛɛ koh he waa sewɛ." 38 Anee Yeesu berɛ bɔɔ ŋɔ, "Kpelaa kɛŋɔ hɛɛ won koh n waa sewaa? Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, jabal-logle ne sii dɛ he tɔɔh kera atoro ŋɔ haa men jemɛ kwaraa."

14

1 Yeesu berɔ ŋɔ, "He bɛ gel he bambile chɔg! Hɛ́ɛ yarada Korowii asɛ dɛɛ yarada n ge. 2 Deene lɔ n Mɛɛ Korowii dem taeh. Dɛ gɛ laa a do aa, n fe aa he bee ŋɔ n dɛ la ka kwaa sobɔr cheg heyaa bela. 3 Dɛ n kaa kwaa bɔr cheg heyaa bela aa, mɛɛ berɔɔ ba asɛ dɛ ba kpɔ heyaa kaa bela maa lole, asɛ bela maa so la, hé ge do bela. 4 He jemɛ bela maa dɛ ba kaala la ŋwɛnɛ." 5 Anee Tɔmas pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, aah yaa wola bela haa dɛ kaa jemɛ nɔ, ɛrɛɛ yaa ba wona jemɛ ŋwɛnɛ dɛ́ ba he be bela ɔ?" 6 Belaa o chaŋo ŋɔ, "Menee ŋwɛnɛ, menee kasinteŋ, menee mkpa. Dɛ nomɛlbwa ɛɛ la n Mɛɛ la bee yaa, nemenɛ ó che n nɛ. 7 He fe jem mɛ kɛrɛdɛ naa, he fe jemɛ n Mɛɛ la ge. Taraken he jemɔ. Onee he na la." 8 Anee Felep ŋɔ, "N Dɔɔ, bagle yaa he Mɛɛ la, ásɛ ya baah sɔɔh yaa." 9 Asɛ Yeesu chaŋe ŋɔ, "N ne haa lole le saŋ la bwa nɔ, amɔ he ta wone jem mɛ mɔɔ naa, Felep? Nomɛlbwa waa na mɛ la, dɛ n Mɛɛɛ o na la. Ɛrɛɛ he berɛ ŋɔ ń bagle heyaa n Mɛɛ la nɔɔ? 10 Haa yarada kɛŋɔ n ne n Mɛɛ la pɛo dɛ ɛ beŋkpoŋ, o joo mɛ n ge joo kɛɛ? N waa maa bol la bwa ta n gbabir be leɛ. N Mɛɛ laanee joo mɛ asɛ dɛɛ ɛ o toma. 11 Hɛ́ɛ yarada mɛ kɛ maa ŋɔa ŋɔ, n jo n Mɛɛ asɛ o ge joo mɛ la. Dɛ gɛ laa ge aa, hé yarada mɛ n nyokpowe-ɛɛla la wa. 12 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be ŋɔ, nomɛlbwa waa yarada mɛ la, wɛɛ ɛ n we-ɛɛla dɔŋa bwa soosiwii. Wɛɛ won dɛɛ ɛ anɔ la aa gwaa n kwaa nɔ kwaraa, dɛkalkɛ mɛɛ berɔɔ kaa n Mɛɛ be. 13 Asɛ komɛlbwa haa che n sɔn ta dɛ soŋe la, mɛɛ ɛo. Anɔ taa aa ba chega ń lɛ jirima tɛ n Mɛɛ Korowii. 14 Dɛ he chegɛ n sɔn ta soŋe komɛlbwa naa, mɛɛ ɛo. 15 "He dɛ nyin n wa aa, hɛ́ɛ dɛɛ teŋɛ n waa maa kpɔa tɛ heyaa la taa. 16 Mɛɛ soŋe n Mɛɛ Korowiirii ó berɛ tɛ heyaa Habɔchekpaa ja wɛ́ɛ cha heya, dɛ soŋe dɛɛ tɛ heya, asɛ he ne o so saŋ bɛlbwa. 17 Korowii Domadɛɛge laanee. Wɛɛ geloo he jemɛ Korowii kasinteŋ waa la. Nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire aa won yarada o Domadɛɛge wa, dɛkalkɛ baa won nao asɛ dɛ jemɔ. Kɛ he te jemɔ, dɛkalkɛ o ne heyaa lole, asɛ o so he nɛ. 18 N baa kaa laa, maa heyaa ta kɛ bilalbii, mɛɛ berɔɔ ba he be. 19 A ka tama, nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire aa men na kpa, kɛ he te ɛɛ na mɛɛ. Maa dɔ mkpa nomanta, he gee dɔ mkpaa. 20 Tɔpere la telaa, hɛɛ jemɔɔ kɛŋɔ n ne n Mɛɛ ɛ beŋkpoŋ, bɛl aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛ, asɛ n ne he ge ɛ beŋkpoŋ gɛ tenten. 21 Nomɛlbwa waa lɛ n waa maa kpɔa tɛ heyaa dɛɛ teŋɛ a ta la, onee dɛɛ nyin mɛ. Nomɛlbwa waa dɛ nyin mɛ la, n Mɛɛ la ɛɛ nyinuu, asɛ n ge nyin naate, dɛ kpɔ n te baglo." 22 Belaa Judas (Judas Eskareɔt la laa) pɛɛro ŋɔ, "N Dɔɔ, ɛrɛɛ hɛɛ ba he te kpɔe bagle ya gbosoo, asɛ dɛ gel nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire nɔɔ?" 23 Asɛ Yeesu chaŋo ŋɔ, "Nomɛlbwa waa dɛ nyin mɛ la, wɛɛ dɛɛ teŋɛ n webagla la taa. N Mɛɛ ɛɛ nyinuu, n ne o bwa ba o be ya ne o so. 24 Nomɛlbwa waa wola men nyin la, waa n webagla ta teŋɛ. Waa haa dɛ no nɔ ta n be leɛ, a bwa le n Mɛɛ waa tom mɛ la be. 25 "N taa lɔ he be nɔɔ mɛɛ bol gɛ waa nɔ he be. 26 Korowii Domadɛɛge waa ɛ Habɔchekpaa la, onee n Mɛɛ ɛɛ ba toma ó che n sɔn ta ba dɛ ba bagle heyaa wobɛlbwa, dɛɛ lii heyaa anɔ la bwa n faa bol he be la. 27 Deŋnesɔɔhnaa n kpɔ dɛɛ tɛ heya, n gbabir deŋnesɔɔhnaa. Harɛ nɔ ta deŋnesɔɔhna laa, anomanta he bɛ gel he bambile teŋe asɛ hɛɛ ɔmɛ. 28 "N bol he be he no kɛŋɔ 'Mɛɛ kaaloo asɛ dɛ berɛ ba he be.' Dɛ he fe dɛ nyin mɛ naa, he sie fe ɛɛ lɛo kɛŋɔ maa kaa n Mɛɛ be, dɛkalkɛ o gwaa mɛ. 29 N pu sie dɛɛ bol he be mɔɔ a ba ɛ gɛ, ásɛ dɛ a ɛ gɛ naa, he yarada mɛ. 30 N ne haa won bol waa kohona kpa, dɛkalkɛ harɛ nɔ ta kpegnɛn dɛ ba. O ta kpegri bɛlbwa dɔe n nɛ, 31 kɛ a chɛ kɛŋɔ harɛ nɔ ta nɛra bwa jemɛ kɛ n dɛ nyin n Mɛɛ la, a waa mɛɛ ɛ anɔ la bwa waa do mɛ ŋɔ ń ɛ la. Hé ir, yá le bonɔ."

15

1 Yeesu berɔ sɛg ba ŋɔ, "Menee konduule tenten waa dɛ nɔnɛ, asɛ n Mɛɛ gee paa la. 2 N kpale bɛlbwa waa wola nɔnɛ la, o teŋo dɛɛ ta, kɛ n kpale waa won nɔna la te, o dɛ kuu o nyoo ó won nɔnɛ kɛrɛdɛ. 3 A chegɛ waa maa bagle heyaa la ta he do kɛrɛdɛ kɛŋɔ kpala baa kuu a nyoo a won nɔna kɛrɛdɛ la. 4 Hé kpɔ he te pɛl mɛ asɛ n ge lawɛ heyaa pɛl n te. Konduule kpale aa won nɔnɛ dɛ o ta o tenten ta choŋe. Gɛ tentenee dɛ he ta he te kpɔe pɛl mɛ naa, haa wola won ɛ wobɛlbwa. 5 "Menee konduule la, asɛ he gee o kpala. Dɛ he bɛlbwa choŋi n nɛɛ kɛrɛdɛ asɛ n ge lawɔ pɛl n te naa, anee o won nɔnɛ kɛrɛdɛ. Dɛ he ta n nɛɛ chegɛ te naa, haa won ɛ wobɛlbwa. 6 Dɛ he bɛlbwa ta o te kpɔe pɛl mɛ naa, wɛɛ ɛo kɛŋɔ konduule kpale baa teŋo ta asɛ o hol la. Kpala aa do ken la, pae ba paa dɛɛ do nii ta, aa fuh. 7 He kpɔ he te pɛl mɛ asɛ n webagla ge do he liire bini naa, he dɛ soŋe komɛlbwa haa dɛ nyin aa, hɛɛ dɔɔ. 8 Dɛ he wono dɛɛ ɛ n Mɛɛ tetoowaa kɛŋɔ kpale waa dɛ nɔnɛ kɛrɛdɛ naa, wɛɛ dɔ jirimaa. Anee dɛ bagle kɛ n habɔteŋraa heyaa kpela. 9 "Gɛ n Mɛɛ la aa dɛ nyin mɛ laanee n gee nyin heya. Anomanta he bɛ he te laa kpɔ n nyina maa dɛ nyin heyaa la ta bwa. 10 He dɛ teŋɛ waa maa kpɔa tɛ heyaa la ta naa, haa he tenee laa kpɔ n nyina maa dɛ nyin heyaa la ta, kɛŋɔ maa teŋɛ waa n Mɛɛ aa kpɔa tɛ mɛ la ta maa wola n te laa kpɔ o nyina ta la. 11 N bagle heyaa waa nɔ ásɛ he dɔ n silɛɛ dɔŋ, asɛ he sie lɛ ka tonɛ. 12 Waa maa kpɔa tɛ heyaa laanee la: Hɛ́ɛ nyin dɔŋa gɛ maa dɛ nyin heyaa la. 13 Nyina bɛlbwa toole dɛ gwaa kɛŋɔ nɛn aa wona koh o daamanar waa dɛ sewɛ. 14 He dɛ teŋɛ n waa maa kpɔa tɛ heyaa la ta te naa, amɔ dɛ n daamanaree heya. 15 Maa heyaa n bonɔɔna yerɛ kpa, dɛkalkɛ bonɔɔ naa won jemɛ o nomoa waa bini. N daamanaree mɛɛ yerɛ heyaa name te, dɛkalkɛ n gelɔ he jemɛ wobɛlbwa maa noa dɛ le n Mɛɛ be. 16 He laa lee mɛ, menee le heya. Gɛ kpaldɛɛge aa dɛ nɔnɛ la, gɛɛ mɛɛ nyin kɛ he do, dɛɛ ɛ n Mɛɛ tetoowa, dɛ bɛ an gel bwa. Dɛ he dɛ ɛ gɛ naa, komɛlbwa haa soŋe n sɔn ta la, wɛɛ tɛ heyaa. 17 Waa maa kpɔa dɛɛ tɛ heyaa laanee kɛŋɔ, hɛ́ɛ nyin dɔŋa. 18 "Dɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta liire gbo hah heya aa, hé jemɛ kɛŋɔ menee ba tɔ sie hah. 19 Dɛ he fe ɛ ba bini bane aa, ba fe ɛɛ nyin heyaa. Kɛ maa le heyaa le ba bini he ɛ n nɛra la waa ba hah heyaa la. 20 Hɛ́ɛ lii gɛ n faa bol he be ŋɔ, yom ta o dɔɔ gwaalɛ la. Dɛ ba ɛɛ mɛ hɔhɔrɔwa aa, gɛɛ baa ba he ge ɛɛ. Dɛ ba teŋɛ n webagla ta naa, baa teŋɛ he ge kwaa ta gɛɛ. 21 Anɔ bwaa baa ba n waa koeh dɛɛ ɛ heya, dɛkalkɛŋɔ baa naate waa tom mɛ la jemɛ. 22 N fe ta balɛ dɛ ba bol waa chag ba aa, ba fe aa bolchɔgee di. Kɛ taraken baa noa dɛ laa ba liire kpɔ a ta nomanta, ba ta nyoa dɔe dɛ́ bol le kpa. 23 Bɛlbwa waa hah mɛ la, dɛ o hah n Mɛɛ la ge. 24 Dɛ n fe ta waa nɛwɛnyini bɛlbwa aa wola ɛɛ ka ɛ ba siwi ta te naa, ba fe aa bolchɔgee di. Kɛ ba na n nyokpowe-ɛɛla bwa, dɛ garɛ hah n ne n Mɛɛ bwa. 25 Anɔ ɛ gɛ ásɛ waa baa chwera Korowii Tɔn bini la ɛ kpela kɛŋɔ, 'Ba hah mɛ pɛɛ.' 26 "Mɛɛ tomɛ Habɔchekpaa laanee o le n Mɛɛ be dɛ ba he be. Onee Korowii Domadɛɛge waa dɛ bagle Korowii kasinteŋ waa la. Dɛ o balaa, onee dɛ ɛ n danseɛ. 27 He gee bol n waa bagle nɛra, dɛkalkɛ chɔɔ bwaa n ne he do le.

16

1 "N bagle heyaa waa nɔ bwa, asɛ wobɛlbwa bɛ won gel he le habɔɔ. 2 Nɛra ɛɛ doŋi heyaa cheremi deene binii, asɛ a ba saŋ bɛl kɛŋɔ bá kpoo heya, dɛɛ lii kɛŋɔ Korowii tetoowaa baa ɛ gɛ la. 3 Anɔ bwaa baa ba heyaa ɛɛ, dɛkalkɛŋɔ baa n ne n Mɛɛ jemɛ. 4 N bol waa nɔ he be, ásɛ dɛ a baa ba gɛ naa, he won lii dɛ jemɛ kɛŋɔ n fa bol he be. N faa lɔ he be la waa maa wola he be bolɛ chɔɔ bwa la. 5 "Taraken mɛɛ berɔɔ kaa Naate waa tom mɛ la be, kɛ he bini bɛlbwa ta men bɔɔrɛ bela maa dɛ ba kaala. 6 Maa bol gɛ waa nɔ he be nomanta, he tea bini chɔgɔ. 7 Kasinteŋii mɛɛ bol he be la, a wer tɛ heyaa kɛ ń kaa. Dɛ n ta kaalaa, Habɔchekpaa la aa he bee ba. Kɛ dɛ n baa kaalaa, mɛɛ tomɔɔ ó ba he be. 8 Dɛ o balaa, wɛɛ di nɛra kasinteŋii dɛ gel ba jemɛ waa aa ɛ wechɔga, ne waa aa dɛ su Korowii siwi, ne gɛ Korowii bole pae waa aa doa. 9 Wɛɛ di ba kasinteŋii ba wechɔga ɛɛ ta, dɛkalkɛ baa men yarada, 10 dɛ di ba kasinteŋ waa aa dɛ su Korowii siwi la ta, kaala maa dɛ kaa n Mɛɛ be haa wola men na kpa la nomanta. 11 Wɛɛ di ba kasinteŋii Korowii bole pae la ta, dɛkalkɛŋɔ Korowii bol harɛ nɔ ta kpegnɛn la waa dɛ pao bolchɔge. 12 "N fe dɔ waa kohona dɛ́ bol bagle heya, kɛ aa gwaa he nɛɛ kɛ he won no a mun bug nɔ ta. 13 Kɛ dɛ Korowii Domadɛɛge waa dɛ chagle Korowii kasinteŋ waa la balaa, wɛɛ pili wobɛlbwa binii tɛ heyaa hé no a mun. O gbabir nyu bini waa laa wɛɛ ba bola bagle heya. Anɔ la waa noa le Korowii be laanee wɛɛ ba bola, dɛ chagle heyaa waa a taa lɔ sie dɛɛ ba bala. 14 Onee dɛ tɛ mɛ jirima, dɛkalkɛ on dɛ kpɔ n wobɛlbwa dɛ ba bol he be. 15 Komɛlbwa n Mɛɛ la aa dɔa la ɛ n kon. A waa n ŋɔ Korowii Domadɛɛge laanee dɛ kpɔ n wobɛlbwa dɛ bol he be la. 16 "A ka tamaa ken haa men na kpa, asɛ a berɔ ɛ tama ge aa, he na mɛ ja." 17 O habɔteŋra la bane bɔɔ dɔŋa ŋɔ, "O waa nɔ waa dɛ bol nɔ munii ɛrɔɔ? O ŋɔ, a ka tama yaa on na, asɛ a berɔ ɛ tama ge aa, ya nao ja, dɛ berɛ ŋɔ, o Mɛɛ la bee wɛɛ kaa waa yaa wola on na kpa la." 18 Asɛ ba ŋɔ, "Ɛrɛɛ 'a ka tama' nɔ waa bola nɔ ɛɛ bagle ɔ? Yaa a mun jemɛ!" 19 Belaa Yeesu aa jema kɛŋɔ ba dɛ nyin ba bɔɔro gɛ wobol la mun la, o ŋɔ, "Amɔ maa ŋɔa ŋɔ a ka tama haa men na, asɛ a berɔ ɛ tama ge aa, he na mɛ ja nɔ, a waa hɛɛ bɔɔ dɔŋa a mun nɔ naa? 20 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, he loo ɛɛ kuu he wi, asɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire sie lɛ. He tea bini ɛɛ chɔgoo, kɛ he tebinichɔg la ɛɛ berɛ heyaa silɛɛ. 21 Dɛ lol tea lɔ haah naa, o tea bini dɛ chɔg, dɛkalkɛŋɔ o bonyɛga saŋ telo. O baa lolɛ tonaa, o dɛ soh o bonyɛga la asɛ o sie berɛ lɛ kɛŋɔ waa lolɛ bie do harɛ ta la. 22 Gɛɛ a do he ge be. Taraken te, he tea bini chɔgɔ, kɛ maa berɛ ba na heyaa la taa he sie ɛɛ ba lɛɛ kohona. Gɛ silɛɛ la, nomɛlbwa aa won lɛ he be. 23 Tɔpere la telaa, haa men wobɛlbwaa bɔɔ kpa. Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, dɛ he soŋe komɛlbwa n Mɛɛ be naa, wɛɛ koh n waa dɛ tɛ heya. 24 He ta n sɔn kpɔe dɛ soŋe komɛlbwa bwa. Kɛ taraken te, hé kpɔ n sɔn soŋe, hɛɛ dɔɔ ásɛ he sie lɛ kohona. 25 "Anɔ maa bola bagle heyaa nɔ ɛ sɛgla, kɛ tɔpere bɛl dɛ ba bala maa wola heyaa sɛgle kpa. Mɛɛ bol n Mɛɛ la waa he bee dɛ pili a bini chasee ken. 26 Tɔpere la telaa, hɛɛ kpɔ n sɔnee soŋe Korowii. N ta ŋɔe ŋɔ n dɛ che he naa ta dɛ soŋe tɛ heya. 27 N Mɛɛ gbabir dɛ nyin heya, dɛkalkɛŋɔ he dɛ nyin mɛ, dɛ yarada kɛŋɔ o bee n le ba. 28 O bee n le dɛ ba harɛ nɔ ta, taraken n berɔ dɛɛ le bonɔ dɛ́ kaa o be." 29 Anee o habɔteŋra la ŋɔ, "Taraken te haa yaa sɛgle kpa. He dɛ pili waa bini chasee. 30 Ya nao name kɛŋɔ he jemɛ wobɛlbwa aa lɔ nɛn nyu bini mɔɔ wɛɛ pɛɛre. A ta chɛ kɛŋɔ bɛlbwa pɛɛre waane kpa. A gelɔ ya yarada kɛŋɔ Korowii bee he le." 31 Anee Yeesu bɔɔ ba ŋɔ, "He berɔ dɛɛ yarada mɛ taraken te naa? 32 Tɔpere bɛl dɛ ba, o joɔ tonɛ, he bwa dɛ ba chwae pegre kaa he deremi asɛ a ka n gbo. N ne n Mɛɛ aa lole saŋ bɛlbwa nomanta, aa n gbo kae ba. 33 A waa mɛɛ bagle heyaa waa nɔ ásɛ he dɔ deŋnesɔɔhna dɛ le pɛɛ n ne haa pɛa la ta la. Hɛɛ na hɔhɔrɔwaa harɛ nɔ ta, kɛ hé lawɛ bambile, dɛkalkɛ n fagɛ harɛ nɔ ta komɛlbwa nɛ."

17

1 Yeesu aa bol waa nɔ tonɛ la, o ha sie dɛ nyiŋi nyundua asɛ dɛ jam Korowii ŋɔ, "N Mɛɛ, tɔpere la telo. Tɛ men maa ɛ he Bie jirima ásɛ n ge won kpɔ jirima tɛɛ. 2 He tɛ mɛ kpegri nɛra bwa nɛ, asɛ n won kpɔ mkpa aa wola jaga dɔe tɛ nɛra haa kpɔ ba tɛ mɛ la. 3 Banɔ la baa jemɛ dɛ jemɛ kɛ he gboo Korowii kasinteŋ la, dɛ berɛ jem mɛ kɛ menee Yeesu Kristo haa tomɔ la, banee dɛ dɔ mkpa aa wola jaga dɔe la. 4 N tɛɛ jirima harɛ nɔ ta kɛŋɔ maa tonɛ toma haa kpɔa do n nɔn ta ŋɔ ń ɛ la bwa. 5 Anomanta, n Mɛɛ, maa chegɛ he sie taraken nɔ, tɛ mɛ jirima n ne haa dɔa wubwa mɔɔ dɛ ta harɛ nɔ la. 6 "Nɛra haa lee ba le harɛ nɔ ta nɛra bini dɛ kpɔ ba tɛ mɛ la, n gelɔ ba jemɛ kɛrɛdɛ. Henee dɔɔ ba dɛ kpɔ ba tɛ mɛ, asɛ ba sɛh dɛɛ teŋɛ he waa la ta. 7 Taraken ba jemɔ kɛŋɔ komɛlbwa haa tɛ mɛ la, he bee a le. 8 N bol waa haa bag mɛ la bag ba, asɛ ba sɛh a ta. Ba jemɔ kɛrɛdɛ kɛŋɔ he bee n le ba, dɛ yarada kɛ henee tom mɛ. 9 N dɛ soŋe dɛɛ tɛɛ ba. Harɛ nɔ ta nɛra bwa laa n soŋe dɛɛ tɛ. Banɔ la haa kpɔ ba tɛ mɛ laanee n soŋe dɛɛ tɛ, dɛkalkɛ henee dɔɔ ba. 10 N komɛlbwa ɛ he kon, asɛ he ge komɛlbwa ɛ n kon. Ba waa n dɔ jirima. 11 N dɛ ba he be bela. Maa harɛ nɔ taa bigri, kɛ ba te ɛɛ ka harɛ nɔ taa. Anomanta, n Mɛdɛɛge, kpɔ sɔn haa tɛ mɛ la kpegri tɔ ba nɛɛ kɛrɛdɛ ásɛ ba ɛ beŋkpoŋ gɛ n ne haa ɛ beŋkpoŋ la. 12 N faa lɔ ba be la, n kpɔ sɔn haa tɛ mɛ la kpegri tɔ ba nɛ, ba bɛlbwa ta n nɔn ta nyogrɛ, nemenɛ onɔ la baa chwerɛ o waa he Tɔn bini ŋɔ wɛɛ nyogroo la, o gbosoroo nyogra, ásɛ he Tɔn bini waa la ɛ kpela. 13 "Taraken n berɔ dɛɛ ba he be bela, kɛ n taa lɔ harɛ ta nɔ, n dɛ bol waa nɔ ásɛ ba won dɔ silɛɛ maa dɔa la kɛrɛdɛ ka tonɛ. 14 Maa bol he Amanesoma la bag ba la, a gelɔ ba ta nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire nɛɛ jae kpa, gɛ maa wola ba nɛɛ jae la. Anomanta ba hah ba. 15 Maa soŋe ŋɔ hé laa ba kpɔ le harɛ nɔ ta, kɛ n dɛ soŋe ŋɔ hɛ́ɛ kee ba Bɔnsam nɛ. 16 Gɛ maa wola nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire nɛɛ jae la, gɛɛ ba ge aa wola ba nɛɛ jae. 17 Che he kasinteŋ waa la ta dɛ laa doŋa bɛlbwa kpɔ ba nɛɛ bá won ɛ he gbo nɛra. He waa ɛ kasinteŋ. 18 Gɛ haa tom mɛ harɛ nɔ ta la, gɛ tentenee n gee tom ba. 19 Ba nomanta n kpɔ n te tɛɛ dɛ ɛ he gbosoroo nɛn ásɛ ba ge gba won berɛ he gbosoroo nɛra, teŋa baa dɛ teŋɛ he kasinteŋ la ta nomanta. 20 "Ba gbo laa n soŋe dɛɛ tɛ. Nɛra baa ba che banɔ nɔ waa baa dɛ bol ta dɛ yarada mɛ la bwaa n soŋe dɛɛ tɛ. 21 N dɛ soŋe kɛ hé ɛ ba bwa beŋkpoŋ. N Mɛɛ, gɛ n ne haa ɛ beŋkpoŋ bɛl aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛɛ la, gɛɛ mɛɛ soŋe kɛ ya ne ba won ɛ beŋkpoŋ ásɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire bwa won yarada kɛŋɔ henee tom mɛ. 22 Gɛ haa tɛ mɛ jirima laanee n ge tɛɛ ba ásɛ ba won ɛ beŋkpoŋ gɛ n ne haa ɛ beŋkpoŋ la. 23 N ne ba ɛ beŋkpoŋ, n ne he ge ɛ beŋkpoŋ, bɛl aa wola won dagre o te o dɔŋ nɛ aa, anee dɛ gel ba beŋkpoŋri la won che kɛrɛdɛ ásɛ nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire la jemɛ kɛŋɔ henee tom mɛ dɛɛ nyin ba gɛ haa dɛ nyin mɛ la. 24 "N Mɛɛ, henee kpɔ ba tɛ mɛ. N dɛ nyin kɛ ba ja n nɛɛ bela maa lole ásɛ dɛ won na n jirima haa kpɔa tɛ mɛ. He tɔ sie nyin mɛ mɔɔ dɛ ta harɛ, a waa he tɛ mɛ jirima la. 25 N Mɛdɛɛge, nɛra baa dɔ harɛ nɔ ta gbo liire aa hen jemɛ, kɛ n te jemɛ, asɛ banɔ nɔ ge jemɛ kɛŋɔ henee tom mɛ. 26 N gelɔ ba jemɛ, mɛɛ geloo baa jemɛ, ásɛ ba won dɛɛ nyin dɔŋa gɛ haa dɛ nyin mɛ la, ásɛ n ne ba won pɛ."

18

1 Yeesu aa soŋe Korowii tonɛ la, o ne o habɔteŋra la leɔ dɛ ka le nenabɔɔ bɛl baa dɛ yerɔ Kedrɔn. Dɛ ba du daa ane bela, asɛ ba ka jo a baah. 2 Dɛ Judas waa leo tɛ la jemɛ bela, dɛkalkɛ Yeesu ne o habɔteŋra la dɛ cheme bela warawara. 3 Anomanta Judas na Sɔfonomonome ne Farisii tena, asɛ ba tɛo soojare ne nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la bane. Asɛ ba kpɔ kandere ne kapɛle ne dɔmkwa, asɛ Judas kpɔ ba la daa la baah bela. 4 Dɛ Yeesu jemɛ waa aa dɛ ba o nɛɛ chiga bwa, anomanta o leɔ ka chem ba, asɛ dɛ bɔɔ ba ŋɔ, "Ume bɔree hɛɛ nyin ɔ?" 5 Anee ba ŋɔ, "Yeesu waa le Nasarɛt la bɔree yaa nyin." Belaa Yeesu ŋɔ, "Menee nɔ!" Dɛ Judas waa le Yeesu tɛ la ja soojare la ne nɛra la nɛɛ ba che bela. 6 Yeesu aa ŋɔa men nɔ la, ba le habɔɔ dɛ chogli. 7 Belaa o berɛ kwaa pɛɛ ba ŋɔ, "Ume bɔree hɛɛ nyin ɔ?" Asɛ ba ŋɔ, "Yeesu waa le Nasarɛt la." 8 Anee o ŋɔ, "N ta ŋɔe ŋɔ menee nɔ naa? Dɛ n bɔree hɛɛ nyin aa, amɔ hé gel nɛra baa ja n nɛɛ nɔ te kaa." 9 Gɛ aa ɛ asɛ waa o faa bola o Mɛɛ be la ɛ kasinteŋ kɛŋɔ o faa ŋɔa ŋɔ, "N Mɛɛ, nɛra haa tɛ mɛ la bɛlbwa ta n nɔn ta nyogrɛ" la, a waa o bol gɛ. 10 Dɛ Seemɔn Pita dɔ kere o be bela. O pamɛ kere la dɛ ŋwɛnɛ Sɔfore Nomoa bonɔɔ dig deŋne dɛ laa cha. Gɛ bonɔɔ la sɔne Malkus. 11 Pita aa ɛ gɛ la, Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Kpɔ kere la su o tɔɔ ta! N bɛ wahala n Mɛɛ aa chega ŋɔ ń na la na kɛɛ?" 12 Room soojare ne ba nomoa ne Juda tena baa dɛ daah Korowii Dea lawɛ Yeesu dɛ vɔrɔwo, 13 dɛ tɔ sie la o ne Anas be. Dɛ Kaefasee Sɔfore Nomoa a gɛ bena la ta. Dɛ o mo Anas bie. 14 A gɛ Kaefas nɔɔ fa ŋɔ Juda tena nomonome be ŋɔ nɛmbeŋkpoŋ lɛ nɛra bwa seo sewaa, a bɔ harɛbir bwa aa pagra la. 15 Baa dɛ kaa Yeesu ne la, Seemɔn Pita ne o dɔŋa habɔteŋra la bɛl teŋɛ o nɛ. Dɛ Sɔfore Nomoa la jeremee a gɛ habɔteŋre nɔ, anomanta o teŋɛ Yeesu nɛɛ dɛ jo Sɔfore Nomoa la dem bela. 16 Baa jo dem bela la, Pita te kaa jagɛ che dem la doonyoa. Dɛ tolo bɛlee dɛɛ daah doonyoa la. Asɛ Yeesu habɔteŋre la Sɔfore Nomoa la aa jemɔ la berɛ le buse dɛ ba bol waa tolo la be dɛ kpɔ Pita jo dem bela. 17 Belaa tolo la bɔɔ Pita ŋɔ, "Baa nɔ habɔteŋre laa hen aa?" Anee o chaŋo ŋɔ, "Ɔɔh, o habɔteŋre laa men." 18 Dɛ waa lole, anomanta dɛ Sɔfore Nomoa bonɔɔna ne nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la do nii hɔla ta dɛ cheg dɛɛ ŋwee, asɛ Pita ka ja ba nɛɛ dɛ gee ŋwee. 19 Sɔfore Nomoa la bɔɔ Yeesu o habɔteŋra ne o webagla la wa. 20 Anee o ŋɔ, "Tɔpere bɛlbwaa mɛɛ bagla nɛra baah ta ba bwa ɛɛ no. Korowii Dea ne cheremi deene ya Juda tena bwa aa dɛ cheme a bini la, belaa mɛɛ bagla. N ta sɔeh dɛ bagle wobɛlbwa ge bwa. 21 Amɔ ɛrɛɛ hɛɛ bɔɔ mɛ gɛ nɔɔ? Bɔɔ nɛra baa noa la, banee dɛ jemɛ waa maa bag ba dɛ́ bagle." 22 Yeesu aa chaŋe waa la gɛ la, dɛ Sɔfore Nomoa la bonɔɔ bɛl chegɛ o jwɛɛh asɛ dɛ kpaa o lwɛɛma, dɛ kɔro ŋɔ, "Kenii chɛ kɛ he chaŋe Sɔfore Nomoa aa?" 23 Belaa Yeesu ŋɔ, "Waa maa bola a ta magrɛ la, bagle nɛ́ra bwa no. Dɛ gɛ laa ge aa, n lɔe nɔ munii ɛrɔɔ?" 24 Asɛ Anas gel ba la Yeesu ne Sɔfore Nomoa Kaefas be, dɛ o nɔɔra ta vɔrɔwɔ gɛ. 25 Dɛ Seemɔn Pita ta chegɔ dɛɛ ŋwee nii la, asɛ ba bɔɔro ŋɔ, "Baa la habɔteŋra la bɛl laa hen aa?" Asɛ o tɔh pelepele ŋɔ, "Bɛl laa men!" 26 Dɛ Sɔfore Nomoa la bonɔɔ Pita aa ŋwɛnɛ o deŋne dɛ laa cha la lole bɛl lɔ dem bela. O bɔɔrɔ ŋɔ, "Kɛ dɛ he ja baa la nɛra la nɛɛ daa la baah bela laɔ?" 27 Anee o tɔh ja ŋɔ, "Akai!" Bug la taa jabal si. 28 Tomun aa dɛ kpɔ la, Juda tena nomonome la kpɔ Yeesu la Kaefas be dɛ ba o ne Room nomoa waa dɛ nyiŋi ba harɛ ta la be koodem. Dɛ Galekaa tɔpere telo, anomanta Juda tena nomonome la te ta dem bela joɛ, dɛkalkɛ dɛ ba jo bela aa, baa kah doŋaa baa wola won di Galekaa kondikwaa la. 29 Baa vɛh bela joe la, ba harɛ nomoa Paelet leɔ ba ba be, dɛ ba bɔɔ ba ŋɔ, "Bɔkwa waa o ɛ aa wola magrɛ hɛɛ bɔɔro wɔ?" 30 Anee ba chaŋe ŋɔ, "Dɛ wechɔg-ɛɛ laa aa, ya fe ta o ne he be balɛ." 31 Asɛ Paelet ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé gbabir kpɔɔ kaa ka bol o waa gɛ he mmara aa dɛ chagle." Anee ba ge chaŋo ŋɔ, "Ya ta ŋwɛnɛ dɔe kɛŋɔ yá bol nɛn waa dɛ pao bolchɔge bá kpoo." 32 Gɛ waa nɔ chigo ásɛ nɛra jemɛ kɛ Yeesu waa waa bola dɛ bagle seo la soo waa dɛ ba sewa la ɛ kpela. 33 Asɛ Paelet berɛ jo o koodem bela, dɛ yerɛ Yeesu ba o be, dɛ bɔɔro ŋɔ, "Henee Juda tena kooro ɛ?" 34 Belaa o chaŋo ŋɔ, "He gbagbaa na waa nɔ dɛɛ bɔɔ mɛ kɛɛ nɛra banee bol n waa he be nɔ?" 35 Anee Paelet ŋɔ, "Haa na mɛ nɔ, Juda tee men aa? He gbagba bwɛɛ tena ne he Sɔfonomonomee ba he ne n be. Bɔkwa wechɔgaa he ɛɔ?" 36 Asɛ Yeesu chaŋo ŋɔ, "Harɛ ta bonɔ laa mɛɛ di kora. Dɛ harɛ ta bonɔɔ mɛɛ di kora aa, n nɛra fe aa sɛh bá kpɔ mɛ tɛ Juda tena, ba fe ɛɛ yoo lɛɛ mɛ. Kɛ harɛ ta bonɔ kora laa mɛɛ di." 37 Yeesu aa ŋɔ gɛ la, anee Paelet bɔɔro ŋɔ, "Amɔ kooroo hen kpela kenɛ?" Asɛ o chaŋo ŋɔ, "Henee ŋɔa kooroo men. Kasinteŋ bola waa ba lol mɛ. A waa n ba harɛ nɔ ta dɛ́ ba bol kasinteŋ la nɛra bwa be. Nomɛlbwa waa dɛ nyin kasinteŋ la, on dɛɛ no n be." 38 Anee Paelet ŋɔ, "Bɔkwa gee kasinteŋ nɔɔ?" Waa bol gɛ la, o berɔ le dɛ ka ŋɔ Juda tena la be ŋɔ, "N ta waa maa che a ta pao bolchɔge nae, 39 kɛ gɛ he Juda tena yon gel n foo wechɔg-ɛɛ beŋkpoŋ dɛɛ ta he Galekaa kondikwaa tɔpere ta la, ń foo Juda tena kooro nɔ ta gɛ kɛɛ?" 40 Belaa ba bwa nyɛg kohona ŋɔ, "Bɛ on foo! Foo Barabas!" Dɛ gɛ Barabas nɔ, ŋwɛɛree.

19

1 Belaa Paelet gel o soojare ka lawɛ Yeesu, dɛ lɔɔro bampɔrɔ ŋwɛɛra ne. 2 Ba koh o baah mugla waa dɛ kpɔ sɔɔhne sɔh koogbɛrɛ piu, dɛ kpɔ yaswɛm bɛl o do kɛŋɔ ba bela koranar wur ken dɛ doo. 3 Dɛ ba dɛ ba o be dɛɛ si, "Woowo, Juda tena kooro!" dɛɛ kpaa o lwɛrɛme. 4 Baa ɛo gɛ la, Paelet le buse ja dɛ ba ŋɔ Juda tena la be ŋɔ, "Hɛ́ɛ no bonɔ, mɛɛ le o ne busee tɛ heya, ásɛ he jemɛ kɛ n ta wobɛlbwa o nɛɛ nae dɛ́ che a ta dɛ pao bolchɔge." 5 Anomanta o gelɔ Yeesu le buse, dɛ sɔɔhne koogbɛrɛ piu, asɛ o do wurswɛm la. Asɛ Paelet ŋɔ ba be ŋɔ, "Onee la." 6 Sɔfonomonome ne nɛra baa dɛ daah Korowii Dea la aa nao la, ba kpɔ takpeg ŋɔ, "Gel ba kpoo! Gel ba kpaaro pɛl dagagre ta!" Anee Paelet chaŋ ba ŋɔ, "Hé gbagba ba kpɔɔ ka kpaa pɛl dagagre ta. N te ta wobɛlbwa o nɛɛ nae dɛ́ che a ta dɛ gel ba kpoo." 7 Belaa Juda tena la berɛ chaŋo ŋɔ, "Ya dɔ mmara bɛl waa dɛ bagle kɛ o chɛ kpoe, dɛkalkɛ o dɛ yerɛ o te Korowii Bie." 8 Paelet aa no gɛ waa nɔ la, a taa o berɛ ɔmɛ kohona kwara. 9 Anomanta o berɔ jo koodem bela, asɛ dɛ ka bɔɔ Yeesu ŋɔ, "Lepetenee he leɔ?" Kɛ o ta on chaŋɛ. 10 Anee o berɛ bɔɔro ŋɔ, "Haa men chaŋe kɛɛ? Haa jemɛ kɛŋɔ n dɔ kpegri dɛ won gel ba foori ta, dɛ berɛ won gel ba kpaare pɛl dagagre ta kɛɛ?" 11 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Korowiirii sɛah dɛ gel he dɔ kpegri n nɛ. O fe ta sɛɛh yaa, he fe ta kpegri dɔe n nɛ. Nɛn waa lee mɛ tɛ dɛ gel he dɔɔ mɛ la wechɔga gwaa he kwa." 12 Paelet aa no gɛ la, dɛ o dɛ nyin ŋwɛnɛ bɛl dɛ fee kpɔ Yeesu ta ó kaa. Ate nɛnlaa la kpɔ takpeg dɛɛ ŋɔ, "Nomɛlbwa waa dɛ yerɛ o te kooro la ɛ Room Koojen Siisa dɔm! Anomanta dɛ he kpɔ baa nɔ ta aa, amɔ dɛ Room Koojen la dɔmee hen!" 13 Paelet aa no gɛ la, o kpɔ Yeesu le buse dɛ ba so bela waa soga dɛɛ bol waa dɛɛ pa bole la. Bwea nee ba mao o ir nyundua. Juda tena dɛ yerɛ bela Gabata. 14 Awola la ɛ tɔpere Juda tena bwa aa dɛ kpɔ ba te dɛ daa kondikwaa dɛɛ cheg dɛ́ won di Ona Tɔpere waa lɔ ba Galekaa la ta la. Dɛ wee tel nyufala tonɛ, asɛ Paelet ŋɔ ba be ŋɔ, "He kooro laanee la!" 15 Anee ba nyɛg kohona ŋɔ, "Gel ba kpoo! Gel ba kpaaro pɛl dagagre ta!" Asɛ Paelet bɔɔ ba ŋɔ, "He kooro gbabirii he ŋɔ ń gel ba kpaaro pɛl dagagre ta naa?" Anee Sɔfonomonome la chaŋo ŋɔ, "Ya ta kooro bɛlbwa dɔe ka ja Koojen Siisa nɛ!" 16 Ate Paelet kpɔ Yeesu tɛɛ ba ŋɔ bá ka kpaaro pɛl dagagre ta. Asɛ soojare la kpɔɔ kaa. 17 Ba kpɔɔ le koodem bela dɛ gel o che dagagre baa dɛ ba o kpaara pɛl o ta la dɛ ba tel bobɛl baa dɛ yerɛ bela Nyuhog Bɔr, asɛ Juda tena gee yerɛ bela Gɔlgɔta. 18 Baa tel bela la, ba kpaaro pɛl dagagre la ta. Ba kpaa nɛra banɛ ja o nɛ, bɛl do o dig ta, asɛ bɛl ge do o gal ta, asɛ o do ba bwa baah ta. 19 Belaa Paelet gel ba chwerɛ waane ka pɛl Yeesu dagagre la nyundua. Waa baa chwera laanee kɛ, |scJUDA TENA KOORO YEESU WAA LE NASARƐT LAANEE LA|d. 20 Dɛ bela ne Jerusalam aa jaŋɛ, anomanta Juda tena kɛrɛdɛ bwa na gɛ waa la dɛ kura. Ba chwera Juda tena wobol ne Room tena wobol ne Grik tena wobol ta. 21 Anomanta Juda tena Sɔfonomonome la ŋɔ Paelet be ŋɔ, "Gɛ haa chwera ŋɔ, 'Juda tena kooroo on' nɔ aa were. Chwerɛ ŋɔ 'Onee ŋɔa Juda tena kooroo on.' " 22 Anee Paelet chaŋe ŋɔ, "N te dɔɔ chwerɛ tonɛ." 23 Soojare la aa kpaa Yeesu pɛl dagagre ta tonɛ la, ba bɔne o laala bini bɔre anaarɛ, asɛ bɛlbwa kpɔ beŋkpoŋ. Kɛ o batakaare waa doo lɔga la te, ba sɔɔh kombir, ba ta bobɛlbwa nyarɛ pɛ. 24 Anomanta soojare la ŋɔ dɔŋa be ŋɔ, "He bɛ gel ya kɛɛro. Hé gel ya ta chacha, naate waa di la ó kpɔ." Ba chwerɛ Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Baa kpɔ n laalaa bɔne dɔŋa, dɛ ta chacha dɛ́ na naate waa di n batakaare." Gɛ baa chwera laanee soojare la ɛ, dɛ gel a ɛ kpela. 25 Dɛ Yeesu nya ne Yeesu nyajen ne Kliopas haah Mɛɛre ne Mɛɛre waa le Magdala la chegɛ Yeesu dagagre la jwɛɛh bela. 26 Yeesu aa na o nya ne o habɔteŋre waa dɛ nyinu kohona la kɛŋɔ baa chegɛ dɔŋa jwɛh, asɛ o ŋɔ o nya be ŋɔ, "N nya, he biee la," 27 dɛ ŋɔ o habɔteŋre la ge be ŋɔ, "He nyaa la." Le awola la, o habɔteŋre la lawɛ Mɛɛre kaa o dem o ka so o be. 28 A habɔɔ Yeesu aa naa kɛŋɔ o wobɛlbwa tonɔ la, o ŋɔ, "Nyɔgre dɛ kpo mɛ," ásɛ waa aa lɔ Korowii Tɔn bini la ɛ kpela. 29 Dɛ vii bɛl ne sennyɛga chegɛ bela, asɛ ba kpɔ komɛl kɛŋɔ yabii vɔwɛ daa bɛl baa dɛ yerɔ hesop dajaŋ ta, dɛ kpɔ li sennyɛga la dɛ kpɔ su o nyoa ó nyɔ. 30 Yeesu aa nyɔa tonɛ la, o ŋɔ, "A tonɔ," asɛ dɛ gure o nyu dɛ gel o doma le, o sewɛ. 31 Dɛ awola tɔpere la ɛ tɔpere Juda tena aa dɛ kpɔ ba te, dɛkalkɛ tɔɔ peraa dɛ ba jo Ona Tɔpere waa ɛ ba tɔpejen tenten la ta. Dɛ baa nyin kɛŋɔ Yeesu ne nɛra la sagɛ ka tel tɔpejen la ta. Anomanta ba kaa soŋe Paelet ŋɔ ó gel soojare kuugi ba nakpale bá sewɛ warane, ásɛ ba dɔ bɔr laa ba kpɔ dagagre la ta. 32 Baa soŋe ŋwɛnɛ la, soojare la kaa kuugi nɛra la baa kpaa ba ne Yeesu pɛl dagagre ta la, nakpale. 33 Baa tel Yeesu be la, ba nao kɛŋɔ o te dɔɔ sewɛ, anomanta ba ta o te nakpale kuuge. 34 Kɛ soojare la bɛl kpɔ lampea dɛ yagɛ Yeesu loŋi ta. Bug la ta, chal ne nee le. 35 Naate waa di waa nɔ danseɛ la naa siwi ne, dɛ jemɛ kɛŋɔ kasinteŋii, dɛɛ bola ásɛ he ge no dɛ yarada. 36 Anɔ gelɔ waa baa chwera Korowii Tɔn bini ŋɔ, "Baa o hog beŋkpoŋ kwaraa ku" la ɛ kpela. 37 Ba chwerɛ Korowii Tɔn la bobɛl ge ŋɔ, "Baa nyiŋi nɛn baa yagɔ lampea ne laanee." 38 Anɔ bwa habɔɔ la, baa bɛl waa le Arimatea baa yerɔ Josef la Paelet be dɛ ka soŋo Yeesu lale. Dɛ a gɛ Josef nɔ dɛ teŋɛ Yeesu nɛ, kɛ o koh Juda tena ɔma waa dɛɛ sɔh o te a gɛ bɔr. Paelet tɛo ŋwɛnɛ ŋɔ ó ka kpɔ lale la kaa, asɛ o ka kpɔɔ kaa. 39 Nikodeemɔs waa la Yeesu be jwaana bɛl la, o ne Josefoo la Yeesu hugribɔr bela. Nikodeemɔs la konsɔɔhsoma baa kpɔa dɛɛ fɔgle ba lala ne bela. A kan dɛ do tɔgre dɛ ɛ men baa kpɔa dɛ ɛ paanoo la baage del. 40 Ba nɛra banɛ la kpɔ Yeesu lale la dɛ kpɔ konsɔɔhsoma la fɔglo, dɛ kpɔ yapoŋ vɔrɔwo, gɛ Juda tena aa dɛ ɛ ba lala dɛɛ hug ba la. 41 Bela baa kpo Yeesu la, dɛ ba du daa ane bela, asɛ ba forɛ lalbɔɔ bwe bɛl ta kɛŋɔ dea ken. Dɛ ba ta nomɛlbwa o bini huge bwa. 42 Dɛ lalbɔɔ la bɛne bela, asɛ ba Ona Tɔpere ge telo tonɛ, anomanta ba denɔ kpɔ Yeesu ka huge o bini.

20

1 Tomun aa dɛ kpɔ Kwasiara la, Mɛɛre waa le Magdala la la bela baa huge Yeesu la, dɛ ka na kɛŋɔ bwe baa kpɔa tɔ bɔɔ la nyoa la le o nyoa. 2 Waa na gɛ la, o chwao la Seemɔn Pita ne o dɔŋ Yeesu aa dɛ nyinu kohona la be dɛ ka ŋɔ ba be ŋɔ, "Ba laa ya Dɔɔ kpɔ lalbɔɔ la bini, yaa jemɛ bela baa kpɔɔ bil." 3 Pita ne o dɔŋ habɔteŋre la iro dɛ la bela baa huge Yeesu la. 4 Dɛ chwae baa chwa, asɛ Pita dɔŋ la chwa warane dɛ felu tel bɔɔ la ta. 5 O boŋɔ haah dɛ na yapoŋ la chɔe, kɛ o ta lalbɔɔ la bini tenten joɛ. 6 Belaa Pita waa ka mun la ba dɛ ba jo bɔɔ la bini, dɛ na yapoŋ la bela, 7 dɛ na yapoŋ baa kpɔa vɔwɛ o nyu la kɛŋɔ waa gula chɔ pera. 8 Belaa Yeesu habɔteŋre waa tɔ sie tel bela la ge berɛ jo lalbɔɔ la bini, dɛ na a bwa. Waa naa la, o den yarada. 9 Dɛ ba ta waa aa lɔ Korowii Tɔn bini bobɛl dɛ bagle kɛŋɔ a chɛ kɛ Yeesu ir seo ta la mun noɛ mɔɔ. 10 Yeesu habɔteŋra la berɛ kaa ba deremi. 11 Kɛ dɛ Mɛɛre te ta chegɛ bɔɔ la nyoa dɛɛ wi. Waa dɛ wi la, o boŋɔ dɛ haah lalbɔɔ la bini, 12 asɛ dɛ na nyundua toroma banɛ. Ba do kompoŋa so bela baa kpɔ Yeesu lale bil la. Bɛl soge o nyu bɔr, asɛ bɛl so o nakpale bɔr. 13 Belaa nyundua toroma la bɔɔro ŋɔ, "N nya, bɔkwa waa hɛɛ wi ken nɔ?" Asɛ o ŋɔ, "Ba kpɔ n Dɔɔ kaa. Maa jemɛ bela baa kpɔɔ ka bil." 14 Waa bol gɛ tonɛ dɛ berɛ o te, dɛ Yeesuu chega, kɛ o ta jemɛ kɛ onee. 15 Belaa Yeesu ŋɔ, "N nya, bɔkwa waa bala hɛɛ wi ken nɔ? Ume bɔree hɛɛ nyin ɔ?" Dɛ Mɛɛre dɛ lii kɛŋɔ nɛn waa dɛ nyiŋi daa baa dua bela la ta laanee, anomanta o chaŋo ŋɔ, "Nomoa, dɛ henee ba kpɔ n Dɔɔ kaa laa, hé gel n jemɛ bela haa kpɔɔ ka bil, ásɛ dɛ la ka kpɔɔ." 16 Anee Yeesu yerɔ ŋɔ, "Mɛɛre." Asɛ o berɛ sie o be dɛ kpɔ Juda tena wobol ŋɔ, "Raboni!" (o munii Nomoa), dɛ ka lawɔ kpoŋe. 17 Belaa Yeesu ŋɔ, "Kpɔ mɛ ta, n ta n Mɛɛ be laŋɛ mɔɔ. Kaa ka ŋɔ n nimanar be ŋɔ, 'N berɔ dɛɛ kaa nyundua n ne he bwa Mɛɛ waa ɛ ya bwa Korowii la be.' " 18 Asɛ Mɛɛre waa le Magdala la la Yeesu habɔteŋra la be dɛ ka ŋɔ, "N na ya Dɔɔ la!" O bol waa Yeesu aa bola la ba be. 19 Awola Kwasiara la jwaana la, Yeesu habɔteŋra la cheme dea bɛl bini. Dɛ ba dɛ ɔmɛ Juda tena, anomanta ba tɔɔge gbeni la dɛ laa karɛ ba nɛ. Belaa ba ŋɔ ba nyiŋi, dɛ Yeesu baa che ba baah dɛ ŋɔ, "Kórowii tɛ heyaa bambisɔɔhna." 20 Waa bol gɛ la, o kpɔ o nɔɔra ne o loŋi bag ba, asɛ ba sie lɛ kohona kɛŋɔ baa na ba Dɔɔ la. 21 Yeesu berɔ bol ja ŋɔ, "Kórowii tɛ heyaa bambisɔɔhna. Gɛ n Mɛɛ aa tom mɛ la, gɛɛ n gee tomɛ heya." 22 Waa bol gɛ tonɛ la, o hweero ta ba nɛɛ dɛ ŋɔ, "Hé lɛ Korowii Domadɛɛge la. 23 Dɛ he ŋɔ Korowii kpɔ nɛra wechɔga kɛ ba aa, wɛɛ kpɔɔ kɛ ba, kɛ dɛ he ŋɔ Korowii bɛ nɛra wechɔga kpɔ kɛ ba aa, aa do ba nɛɛ." 24 Dɛ Tɔmas baa dɛ yerɔ Kpar o ɛ Yeesu habɔteŋra la bini bɛl la toole o bala la be gɛ saŋ Yeesu aa ba bela la. 25 Anomanta dɛ ba dɛ bol o be ŋɔ, "Ya na ya Dɔɔ la." Asɛ o chaŋ ba ŋɔ, "Dɛ n te ta dadowɛre la buge aa lɔ o nɔɔra ta la nae, dɛ kpɔ n nonii do bela, dɛ berɛ kpɔ n nɔn do o loŋi bela baa kpɔ lampea yagɛ la aa, maa waa nɔɔ yarada." 26 A yawanyoa la, Yeesu habɔteŋra la berɔ ba cheme dea la bini ja, dɛ Tɔmas ja ba nɛ. Ba kagre dea la gbeni, kɛ Yeesu baa jo che ba baah, dɛ ŋɔ, "Kórowii tɛ heyaa bambisɔɔhna!" 27 Asɛ dɛ ŋɔ Tɔmas be ŋɔ, "Kpɔ he nonii ba do n nɔɔra bɔɔne la ta, dɛ kpɔ he nɔn do n loŋi bɔɔ la ge ta, dɛɛ yarada mɛ, dɛ gel aahna-aahna la haa dɛ ɛ la." 28 Asɛ Tɔmas ŋɔ, "N Dɔɔ, n Korowii!" 29 Belaa Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Haa na mɛ nɔ waa he yarada mɛ nɔ kɛɛ? Nɛra baa wola men nae dɛ yarada mɛ la, ba na som." 30 Nyokpowaa Yeesu aa ɛa o habɔteŋra la siwi ta warɔ taeh. A bwa laa n chwerɛ do tɔn nɔ bini. 31 Kɛ n chwerɛ anɔ ásɛ he che a ta dɛ yarada kɛŋɔ Yeesuu Kristo Korowii aa bagɛ nyoa ŋɔ wɛɛ bao la, onee Korowii Bie la, ásɛ a che he yarada haa dɛ yaradao la ta he dɔ Korowii mkpa.

21

1 A habɔɔ la, Yeesu kpɔ o te ba bagle o habɔteŋra la Tibeerias Moo la ta ja. Kenii a ɛ ba nao. 2 Dɛ o habɔteŋra Seemɔn Pita ne Tɔmas baa dɛ yerɔ Kpar la, ne Nataaneɛl waa le Keena waa lɔ Galilia harɛ ta, ne Sebedii bii, ne ba bini banɛ pɛo so. 3 Asɛ Seemɔn Pita ŋɔ o bala la be ŋɔ, "N dɛ la ń ka ta asau." Anee ba ŋɔ, "Amɔ te ya ne hɛɛ lao." Asɛ ba bwa ka jo gbera bini dɛ ka ɛ toma aaa tɔɔ ba per, dɛ ba ta komɛlbwa dɔe. 4 Tɔ aa pera la, dɛ Yeesu chegɛ nee nyoa bela, kɛ o habɔteŋra la aa nao la, ba ta jemɛ kɛ onee. 5 Belaa o yer ba ŋɔ, "Bwɛɛla, he ta pɛŋa dɔe yaa?" Anee ba ŋɔ, "Ɔɔh, ya ta komɛlbwa dɔe." 6 Asɛ o ŋɔ, "Hé ta asau la ta gbera la dig bɔr, hɛɛ dɔ anee." Belaa ba ta do bela, asɛ asau la lawɛ pɛŋa kohona, ba ta wone tɛro do gbera la bini. 7 Anee Yeesu habɔteŋre waa dɛ nyinu kohona la ŋɔ Pita be ŋɔ, "Ya Dɔɔree." Dɛ Seemɔn Pita foo o batakaare bil. Waa noa kɛŋɔ ba Dɔɔree la, o berɛ kpɔ do, dɛ le nee la ta. 8 Asɛ Yeesu habɔteŋra la kar la tawɛ gbera la dɛ tɛr asau la ne pɛŋa la teŋɛ dɛ ba ta baŋ, dɛkalkɛ dɛ ba ne baŋ aa jaŋɛ kohona. Wɛɛ ɛ nagale lafaa. 9 Baa baa chuge la, ba na hɔla nii asɛ pɛŋe dawɛ a doa, asɛ paanoo chɔ bela. 10 Asɛ Yeesu ŋɔ ba be ŋɔ, "Hé kpɔ pɛŋa haa lawa la ane ba." 11 Belaa Seemɔn Pita ka jo gbera la bini dɛ tɛr asau la le baŋ, dɛ pɛŋejena su o bwa. A lɔ lafa fifraanue dɛ atoro, kɛ a ne a wara bwa, asau la bobɛlbwa ta kɛɛrɛ. 12 Asɛ Yeesu ŋɔ, "Hé ba chɔɔ nyoa." O habɔteŋra la bɛlbwa ta wone lɔ bambile dɛ pɛɛro o nɛnsoo, dɛkalkɛ dɛ ba jemɔ kɛŋɔ ba Dɔɔree. 13 Asɛ Yeesu ka kpɔ paanoo la tɛɛ ba, dɛ kpɔ pɛŋe la tɛɛ ba gɛ tenten. 14 Korowii aa iru seo ta la, anɔɔ jaa tooro waa kpɔ o te bagle o habɔteŋra la. 15 Belaa baa di kwaa tonɛ la, o bɔɔ Seemɔn Pita ŋɔ, "Jɔn bie Seemɔn, he dɛ nyin mɛ dɛ gwaa banɔ nɔ naa?" Anee Pita ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, he jemɔ kɛŋɔ n dɛ nyin he wa." Anee Yeesu berɛ ŋɔ, "Dɛɛ nyini n pebiiri nɛ." 16 O berɔ pɛɛro nɛɛtena ŋɔ, "Jɔn bie Seemɔn, he dɛ nyin mɛ naa?" Anee o ŋɔ, "Ɔɔh, n Dɔɔ, he jemɔ kɛŋɔ n dɛ nyin he wa." Anee Yeesu ŋɔ, "Dɛɛ nyiŋi n peera nɛ." 17 Yeesu berɔ kwaa pɛɛro tooro tena ŋɔ, "Jɔn bie Seemɔn, he dɛ nyin n waa aa?" Waa nɔ gelɔ Seemɔn Pita bambile chɔg kohona kɛ waa bera bɔɔro tooro tena ŋɔ, "He dɛ nyin n waa" la. Asɛ o ŋɔ, "N Dɔɔ, he jemɛ wobɛlbwa, he gbabir jemɔ kɛ n dɛ nyin he wa." Anee Yeesu ŋɔ o be ŋɔ, "Dɛɛ dɛɛ n peera. 18 Kasinteŋ, n dɛ ŋɔ he be, he faa ɛ bonɔɔ la, he won kriso vɔwa dɛ kaa bela bwa haa dɛ nyin. Kɛ dɛ he baa hwɛɛhraa, hɛɛ tɛr nɔɔraa asɛ nomɛl vɔrɔwe dɛ kaa he ne bela haa wola nyin laŋa." 19 O bol anɔ dɛ kpɔ ɛɛ bagle seo la soo Pita aa dɛ ba sewa, á che a ta Korowii dɔ jirima. Waa bol gɛ tonɛ la, o ŋɔ Pita be ŋɔ, "Dɛɛ teŋɛ n nɛ." 20 Baa dɛ kaa la, Pita keo nyiŋi dɛ na kɛŋɔ o dɔŋ habɔteŋre Yeesu aa dɛ nyinu kohona la teŋɛ ba nɛ. Onee fa soga kpagɛ Yeesu gɛ saŋ o ne o habɔteŋra la aa chema tig ta, asɛ dɛ bɔɔro naate waa dɛ ba o lee tɛ la. 21 Pita aa nao la, o bɔɔ Yeesu ŋɔ, "N Dɔɔ, aah baa nɔ ge sɛh?" 22 Belaa o chaŋo ŋɔ, "Dɛ n dɛ nyin kɛ o so le dɛ ka tel saŋ maa ba kwaraa naa, he waanee yaa? Hé te dɛɛ teŋɛ n nɛ!" 23 Yeesu aa bol gɛ la, dɛ o habɔteŋra la dɛ bol bobɛlbwa ŋɔ, amɔ ba dɔŋ habɔteŋre la aa sewɛ bwa. Kɛ gɛ laa Yeesu ŋɔ. Waa waa bolaa kɛŋɔ, dɛ o dɛ nyin o habɔteŋre la so ka tel gɛ saŋ waa ba naa, Pita waane laa. 24 A gɛ habɔteŋre nɔɔ bagle gɛ waa nɔ dɛ chwerɛ a bwa bil. Ya jemɔ kɛŋɔ a ɛ kpela. 25 Waa Yeesu aa ɛa warɔ taeh. A bwa laa ba chwerɛ do tɔne ta. Dɛ ba fe wono chwerɛ a bwa do tɔne ta naa, a gɛ tɔne la fe aa bɔr dɔe ba dɛ jo harɛ nɔ ta.


AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE