Index  Previous  Next 

Coptic Bible: 1 Peter

1:1 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⳿ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⳿ⲧⲕⲁⲡⲡⲟⲇⲟⲕⲓⲁ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ.

1:2 ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲩⲥⲱϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲩϫϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

1:3 ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲛⲁⲓ ⲁϥ⳿ϫⲫⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

1:4 ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧϭⲱϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲙ ⲉⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

1:5 ⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ.

1:6 ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

1:7 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲩⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:8 ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲑⲉⲗⲏ ⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϣⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ.

1:9 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲫⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

1:10 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲟϩⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

1:11 ⲉⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ.

1:12 ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲩⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

1:13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϧⲉⲕ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓϯⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:14 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲏ ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ.

1:15 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉ ϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:16 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲩⲁⲃ.

1:17 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ.

1:18 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏ ⲓϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ.

1:19 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:20 ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

1:21 ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫϯ.

1:22 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:23 ⳿ⲉⲁⲩⲙⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲓϯ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲡ.

1:24 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ⳿ϩⲣⲏⲣⲓ.

1:25 ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϣⲟⲡ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ

2:1 ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲭⲣⲟϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:2 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲙⲁⲥⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲓⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲁⲧ ⳿ⲭⲣⲟϥ ϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ.

2:3 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙϯⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ Ⲡ⳪.

2:4 ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲟⲛϧ ⳿ⲉⲁⲩϣⲟϣ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲥⲟⲧⲡ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ.

2:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲱⲛⲓ ⲉⲩⲟⲛϧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲩϣⲏⲡ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

2:6 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲭⲱ ϧⲉⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛⲓ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲓϣⲓⲡⲓ.

2:7 ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ.

2:8 ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲛϭⲣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⳿ⲛ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓϭⲣⲟⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲭⲁⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:9 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲉⲧⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ.

2:10 ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲛⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

2:11 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϧⲏⲕ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ.

2:12 ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲉⲣϣⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ.

2:13 ⲙⲁϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ϩⲱⲥ ⲉϥϭⲟⲥⲓ.

2:14 ⲓⲧⲉ ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲩϭⲓ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ.

2:15 ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲧⲕⲁϯ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ.

2:16 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯ ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

2:17 ⲙⲁⲧⲁⲓ⳿ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲫϯ ⲙⲁⲧⲁⲓ⳿ⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ.

2:18 ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭ ⲓⲥⲉⲩ ϧⲉⲛ ϩⲟϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲕⲱⲗϫ.

2:19 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉϥϭⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ.

2:20 ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϯⲕⲉϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ.

2:21 ⳿ⲉⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱϥ ⲁϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲙⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉϥϣⲉⲛⲧⲁⲧⲥⲓ.

2:22 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲭⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ.

2:23 ⲉⲩϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϥϩⲱⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁϥϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ.

2:24 ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲉⲣϧⲟⲧ.

2:25 ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ϯⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ

3:1 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲩϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲉϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϭⲛⲉ ⲥⲁϫⲓ.

3:2 ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ.

3:3 ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲁⲛ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲉⲃ ⳿ⲛϩⲱⲗⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϥⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⳿ⲛϯϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲥⲥⲉⲗⲥⲱⲗ.

3:4 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

3:5 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲡⲉ ⲛⲁⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ.

3:6 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲣⲁ ⲉⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉⲥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲉⲣⲓ ⲛⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲛ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ.

3:7 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉϩⲱⲟⲩⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲥⲑⲉⲛⲏ ⲥ ⲡⲉ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯⲧⲁⲓⲟ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲛⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ.

3:8 ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲉⲃⲓⲏ ⲟⲩⲧ.

3:9 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲁ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϩⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲟⲩϩⲱⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲟⲩⲃⲏϥ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ.

3:10 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲁⲗϭ ⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ.

3:11 ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲓⲕⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲥ.

3:12 ϫⲉ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲉϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲙⲁϣϫ ⲥⲉⲣⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲟⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲡϩⲟ ⲇⲉ ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

3:13 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ.

3:14 ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉⲥϩⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ.

3:15 Ⲡ⳪ ⲇⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

3:16 ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϭⲓⲁⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:17 ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲓⲥϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲑⲉⲗⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

3:18 ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲟϫⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ϥⲟⲛϧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

3:19 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲛⲓⲕⲉⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

3:20 ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲥϭⲓϩⲟ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲏ̅ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉ.

3:21 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲛⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:22 ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ

4:1 Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲕ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲥⲙⲟⲧ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ.

4:2 ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲓϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ.

4:3 ⲕⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲓϧⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲱϥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲟ ⳿ⲙⲃⲟϯ ⳿ⲙⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.

4:4 ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲟϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ.

4:5 ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.

4:6 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯϩⲁⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

4:7 ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ϫⲉⲙⲕⲁϯ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ.

4:8 ϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲙⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ϫⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲁⲥϩⲱⲃⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ.

4:9 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ.

4:10 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁϥϭ ⲓⲧϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲁⲣⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

4:11 ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲥ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ.

4:12 ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲕϩ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲁϥϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

4:13 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲣⲁϣⲓ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ.

4:14 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲥⲉϣⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

4:15 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ.

4:16 ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲓⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ.

4:17 ϫⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲓⲥϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

4:18 ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ϥⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲓⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲑⲱⲛ.

4:19 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲱⲓⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲫϯ ⲡⲓⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ

5:1 ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϯϯ ϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

5:2 ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟϩⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁϥϫⲓⲣ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

5:3 ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳪ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲟϩⲓ.

5:4 ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱϫ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲁⲑⲗⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ.

5:5 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲁϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲣⲏ ⲟⲩ ϫⲉ ⲫϯ ⳿ϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲓ ϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⳿ϥϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ.

5:6 ⲙⲁⲑⲉⲃⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ϯϫⲓϫ ⲉⲧ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ.

5:7 ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲱⲟⲩϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ.

5:8 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲛⲩⲙⲫⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲉϥϩⲉⲙϩⲉⲙ ⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲙⲕ ⲟⲩⲁⲓ.

5:9 ⲫⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓϧⲓⲥⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

5:10 ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉⲙⲛⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϯϫⲟⲙ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉϥ⳿ⲉϩⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ.

5:11 ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

5:12 ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲓϯⲛⲟⲙϯ ⲉⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

5:13 ⳿ⲥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ϣⲫⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲧⲡⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ.

5:14 ⲁⲣⲓⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁ̅


Next: 2 Peter