Coptic Bible: Mark

1:1 ⳿ Ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ.

1:2 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ Ⲏ̇ⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲕϩⲟ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲕ.

1:3 ⳿ⲡ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲛⲙⲟϣⲓ.

1:4 ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ.

1:5 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲓⲁⲣⲟ ⲉⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:6 ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛϥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟϫϧ ⳿ⲛϣⲁⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥϯⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲉⲙ ⳿ϣϫⲉ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲓ⳿ⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲕⲟⲓ.

1:7 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲓⲱⲓϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲟⲓ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉϫⲟⲃⲥⲧ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ.

1:8 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϯⲱⲙⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ.

1:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

1:10 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲫⲱϧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ϩⲓϫⲱϥ.

1:11 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⲛⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲉⲧⲁⲓϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:12 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.

1:13 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ⳿ⲛ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

1:14 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲟⲩϯ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:15 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲁⲣⲓⲙⲉⲧ⳿ⲁⲛⲟⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

1:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲉⲩϩⲓ⳿ϣⲛⲉ ⳿ⲛⲥⲓϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⲛⲉ.

1:17 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲧⲁϩⲉⲣⲱⲙⲓ.

1:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁ ⲛⲟⲩ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

1:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲉⲧϩⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲉⲩⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣⲛⲏⲟⲩ.

1:20 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲟⲩⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ Ⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ϩⲓⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲩⲥⲑⲱⲧⲏⲥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

1:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ.

1:22 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϧ.

1:23 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:24 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲁⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⳿ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:25 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ⳿ⲛⲏⲧϥ.

1:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲣⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧϥ.

1:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲧⲉ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ.

1:28 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲥⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

1:29 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

1:30 ⳿ⲧϣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲛⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲡⲉ ⲉⲥϧⲏⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ.

1:31 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϧⲙⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

1:32 ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

1:33 ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ.

1:34 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⲉⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲛϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ.

1:35 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

1:36 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ.

1:37 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲉⲙϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

1:38 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲕⲉ ⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲓⲕⲟⲙⲟⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲱϥ ⳿ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ.

1:39 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:40 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲉϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲟⲓ.

1:41 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲟϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟ.

1:42 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ ⲡⲓⲥⲉϩⲧ ϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ.

1:43 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲣⲉⲙⲣⲱⲙϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

1:44 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲙⲁⲧⲁⲙⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲕⲧⲟⲩⲃⲟ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ.

1:45 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲉⲣ ⲡⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ

2:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲏⲓ.

2:2 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲱⲗⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲡⲓⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ.

2:3 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ.

2:4 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡϫⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⲁⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲛϯⲟⲩⲁϩⲥⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲕⲓ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲓϭⲗⲟϫ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓⲱⲧϥ.

2:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

2:6 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ.

2:7 ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ Ⲫϯ.

2:8 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

2:9 ⲟⲩ ⲡⲉⲑⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲓ ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛ ⳿ⲉϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ.

2:10 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲭⲁ ⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

2:11 ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ.

2:12 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϭ ⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ.

2:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

2:14 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲓⲛⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲖⲉⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

2:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ.

2:16 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ.

2:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟⲕϩ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲑⲁϩⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ.

2:18 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲥⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ⲁⲛ.

2:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ϩⲟⲥ ⲉϥⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲟⲥ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ.

2:20 ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

2:21 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲑⲉⲣⲡ ⲟⲩⲧⲱⲓⲥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲃⲉⲣⲓ ⲉⲗ ⲡⲓⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲫⲱϧ ϣⲱⲡⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

2:22 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲩϩⲓ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲫⲉϧ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩϩⲓ ⲏⲣⲡ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲁⲥⲕⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ.

2:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲫⲉϫ ϧⲉⲙⲥ.

2:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲁⲓϥ ⲁⲛ.

2:25 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ϩⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ.

2:26 ⲡⲱⲥ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⳿ⲛⲀ̇ⲃⲓ⳿ⲁⲑⲁⲣ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲟⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

2:27 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

2:28 ϩⲱⲥⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ

3:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ ϣⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ.

3:2 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

3:3 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ ϣⲟⲩ⳿ⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ.

3:4 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϣⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲥ ϣⲁⲛ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ.

3:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ.

3:6 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲎ̇ⲣⲱⲇⲓ⳿ⲁⲛⲟⲥ ϧⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲕⲟϥ.

3:7 ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲣⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲕⲟⲗⲟⲩⲑⲓⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ.

3:8 ⲛⲉⲙ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϯϨⲩⲇⲟⲩⲙⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲁ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲤⲓⲇⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ.

3:9 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϫⲟⲓ ⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϩⲉϫϩⲱϫϥ.

3:10 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

3:11 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ.

3:12 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩ⳿ⲁϣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ.

3:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϯⲣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉϩⲓⲱⲓϣ.

3:15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲓ ⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲤⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ.

3:17 ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲃⲟ⳿ⲁⲛⲉⲣⲅⲉⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ.

3:18 Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲉⲙ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ Ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲑⲁⲇⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲔⲁⲛⲁⲛⲉⲟⲥ.

3:19 ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲒⲥⲕⲁⲣⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ.

3:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲙ ⲱⲓⲕ.

3:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲥⲓϩⲓ.

3:22 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲃⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:23 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲓ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:24 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲫⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

3:25 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲫⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

3:26 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩϫⲱⲕ.

3:27 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲣⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲉϥⲏⲓ.

3:28 ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

3:29 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲁϥ ϣⲁ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ.

3:30 ϫⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ.

3:31 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

3:32 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ.

3:33 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ.

3:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲕⲱϯ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ.

3:35 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ Ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲙⲁⲩ

4:1 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ.

4:2 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ.

4:3 ϫⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲥⲓϯ ⳿ⲉⲥⲓϯ.

4:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲥⲓϯ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙϥ.

4:5 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲣⲱⲧ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϣⲱⲕ ⳿ⲛⲕⲁϩⲓ.

4:6 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ⲁϥⲉⲣⲕⲁⲩⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ.

4:7 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲟϫϩϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥϯⲟⲩⲧⲁϩ.

4:8 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲁⲩϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁϥⲉⲣⲉⲩⲑⲉⲛⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥⲉⲛ ⲗ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲝ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲣ̅.

4:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

4:10 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

4:11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⲥⲧⲟⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲛⲏⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲉ ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

4:12 ϩⲓⲛⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲁϯ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲭⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:13 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⲛⲓⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲟⲩ⳿ⲱⲛⲟⲩ.

4:14 ⲫⲏⲉⲧⲥⲓϯ ⲁϥⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ.

4:15 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲓ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲇⲉ ϣⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲧϥ ⳿ⲛϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ.

4:16 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲁⲩϭⲓⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ.

4:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲓⲧⲁ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ϣⲱⲡⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ϣⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ.

4:18 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲟⲩⲣⲓ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ.

4:19 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲡⲁⲧⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲥⲱϫⲡ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲥⲉⲱϫϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲉⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ.

4:20 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲁⲩϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩϯ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲗ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲝ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲣ̅.

4:21 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ϣⲁⲩϭⲉⲣⲉ ⲟⲩϧⲏⲃⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁϥ ϧⲁ ⲡⲓⲙⲉⲛⲧ ⲓⲉ ϧⲁ ⲡⲓϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲭⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲗⲩⲭⲛⲓ⳿ⲁ.

4:22 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥϩⲏⲡ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ.

4:23 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

4:24 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲟⲩϩⲟ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ.

4:25 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϣⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ.

4:26 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϫⲣⲟϫ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

4:27 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⲑⲏⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϣⲓ⳿ⲏ ϩⲱⲥ ⳿ⲛ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ.

4:28 ϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ϯⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲓⲙ ⳿ⲓⲧⲁ ⲟⲩϧⲉⲙⲥ ⳿ⲓⲧⲁ ϣⲁϥⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓϧⲉⲙⲥ.

4:29 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲫⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϣⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲥϧ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ.

4:30 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲧⲉⲛⲑⲱⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩ ⲓⲉ ⲁⲛⲛⲁⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

4:31 ⲁⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ⳿ⲛϣⲉⲗⲧⲁⲙ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲁⲧⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲧⲉ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϫⲣⲟϫ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

4:32 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲁⲧⲥ ϣⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲓⲟⲩ⳿ⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲁⲗ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲱϩ ϧⲁ ⲧⲉⲥϧⲏⲓⲃⲓ.

4:33 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲧⲉⲙ.

4:34 ⲟⲩⲟϩ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲃⲱⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

4:35 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲙⲏⲣ.

4:36 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϩⲱϥ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛⲕⲉ⳿ⲉϫⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ.

4:37 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲑⲏⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲟⲗ ⲛⲁⲩϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲟϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ.

4:38 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣϣⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ.

4:39 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ϫⲉ ⲭⲁⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲏⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲁⲙⲏ.

4:40 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲛⲁϩϯ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

4:41 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲁ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲥⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁϥ

5:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲄⲉⲣⲅⲉⲥⲉⲛⲟⲥ.

5:2 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ.

5:3 ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲥⲟⲛϩϥ.

5:4 ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲥⲟⲛϩϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱⲗⲡ ⳿ⲛⲛⲓϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϧⲟⲙϧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲉⲇⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

5:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϣⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲱⲛⲓ.

5:6 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲉⲓ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

5:7 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϩⲱⲕ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϭⲗⲁⲕ ⲛⲏⲓ.

5:8 ⲛⲁϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.

5:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣ ⲟⲩⲙⲏϣ.

5:10 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲟⲣⲡ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲭⲱⲣⲁ.

5:11 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲅⲉⲗⲏ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲓⲣ ⲉⲥⲟϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲥⲙⲟⲛⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ.

5:12 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲣⲡⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓⲣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

5:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲉϣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲁⲅⲉⲗⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓⲙ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲩⲉⲣ ϣⲟ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲱϫϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ.

5:14 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ.

5:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ.

5:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛ⳿ⲓⲣⲓⲣ.

5:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲑⲟϣ.

5:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ.

5:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ ϩⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲓ ⲛⲁⲕ.

5:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ϯⲙⲏϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ.

5:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲏ ⲡⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ.

5:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲓⲁⲓⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϩⲓⲧϥ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ.

5:23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲣⲓ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲭⲁ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲛⲟϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲱⲛϧ.

5:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ.

5:25 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲉⲣ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ϧⲁⲣⲟⲥ.

5:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϭⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲥϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲥ⳿ⲧϩⲟ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

5:27 ⳿ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⲁⲥϭⲓⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ.

5:28 ⲛⲁⲥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲓϣⲁⲛϭⲓⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ϯⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ.

5:29 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲁⲥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ϯⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ.

5:30 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉϯϫⲟⲙ ⳿ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϭⲓⲛⲉⲙ ⲛⲁ⳿ϩⲃⲱⲥ.

5:31 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⲉϥϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϭⲓⲛⲉⲙⲏⲓ.

5:32 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁⲥⲉⲣ ⲫⲁⲓ.

5:33 ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϫⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲁϥ.

5:34 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲣⲓ ⲡⲉⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲓ ⲙⲁϣⲉⲛⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲧⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ.

5:35 ⳿ⲉⲧⲓ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲧⲉⲕϣⲉⲣⲓ ⲙⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲕϯϧⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ.

5:36 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁϩϯ.

5:37 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ.

5:38 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ϣⲑⲉⲣⲑⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ϣⲗⲏⲗⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ.

5:39 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ.

5:40 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

5:41 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲛϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲗⲓⲑⲁ ⲕⲟⲩⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲓϫⲉⲣⲟ ⲧⲱⲟⲩⲛⲓ.

5:42 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲟϣⲓ ⲛⲁⲥϧⲉⲛ ⲓ̅ⲃ̅ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ.

5:43 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲥ

6:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

6:2 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ϫⲉⲙ ⲛⲁⲓ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲁⲓⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓⲕⲉϫⲟⲙ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ.

6:3 ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲙϣⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲥⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲛⲁⲩϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

6:4 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϣⲏϣ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ.

6:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁϥⲭⲁϫⲓϫ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

6:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟⲩϣⲧ ⳿ⲛⲛⲓϯⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ.

6:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲛⲃ̅ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ.

6:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲗ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲱⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲙⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲟϫϧ.

6:9 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲣⲉ ϩⲁⲛⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ⳿ϣⲑⲏⲛ ⲃ̅ϯ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

6:10 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

6:11 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϩ ⳿ⲡϣⲱⲓϣ ⲉⲧⲥⲁ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲤⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ Ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

6:12 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ.

6:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲱⲛⲓ ⲛⲁⲩⲑⲱϩⲥ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

6:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲓϫⲟⲙ ⲥⲉⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

6:15 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲛⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲉⲟⲥ.

6:16 ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲉⲗ ⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ.

6:17 Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲟⲛϩϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲑⲃⲉ ̇̇Ⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲪⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ⲁϥϭⲓⲧⲥ ⲡⲉ.

6:18 ⲛⲁϥϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ.

6:19 Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲥ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ.

6:20 Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲟⲗϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲉⲱⲥ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ.

6:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲉⲩⲕⲉⲣⲓ⳿ⲁ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲏ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲟⲩ⳿ⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

6:22 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲁⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲡⲉϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲇⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲉ.

6:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲣⲕ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉⲣⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϯⲛⲁϯ ⲛⲉ ϣⲁ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

6:24 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ.

6:25 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ϩⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲥⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ϯⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕϯ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ϩⲓ ⲟⲩⲃⲓⲛⲁϫ.

6:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲛⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲣⲱⲧⲉⲃ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϥⲟϫⲥ.

6:27 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲡⲉⲕⲟⲩⲗⲁⲧⲱⲣ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲓⲛⲁϫ.

6:28 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲡⲉⲕⲟⲩⲗⲁⲧⲱⲣ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ ϩⲓ ⲡⲓⲃⲓⲛⲁϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲛϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲛⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲙⲁⲩ.

6:29 ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ.

6:30 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁⲓϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

6:31 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁ ⲛⲁⲩⲟϣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲉⲙ ⲉⲩⲕⲉⲣⲓ⳿ⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉ ⲟⲩⲱⲙ.

6:32 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϣⲁϥⲉ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ.

6:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩϩⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲟⲩ⳿ⲱⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

6:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ.

6:35 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲉⲧⲁ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲟⲩϣⲁϥⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲏ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥⲥⲓⲛⲓ.

6:36 ⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲉⲧⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϯⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ.

6:37 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲡ ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ.

6:38 ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅.

6:39 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲓⲙⲡⲟⲥⲓⲟⲛ ⲥⲓⲙⲡⲟⲥⲓⲟⲛ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲓⲙ ⲉⲑⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ.

6:40 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁ ⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲣ̅ ⲣ̅ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲛ̅ ⲛ̅.

6:41 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ ⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅ ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲱϣ ⳿ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲭⲱ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲉⲧⲉⲃⲧ ⲃ̅ ⲁϥⲫⲁϣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

6:42 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓ.

6:43 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙ ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲧⲉⲃⲧ.

6:44 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ⲛⲁⲩⲉⲣ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ.

6:45 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲕ ϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲉⲂⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ϣⲁⲧⲉϥⲭⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

6:46 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲡⲟⲧⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ.

6:47 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓϫⲟⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲁϥⲭⲏ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ.

6:48 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲓⲛⲥⲱⲕ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁϩ ⲇ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲥⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉ.

6:49 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲁⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲧϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

6:50 ⲛⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ.

6:51 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲧⲱⲙⲧ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

6:52 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲙ ⲡⲉ.

6:53 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲄⲉⲛⲏⲍⲁⲣⲉⲑ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲛⲓ.

6:54 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ.

6:55 ⲁⲩϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲕⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ϩⲁⲛϭⲗⲟϫ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

6:56 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϣⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲛⲓϯⲙⲓ ⲓⲉ ⲛⲓⲃⲁⲕⲓ ⲓⲉ ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϩⲓ ⲛⲓ⳿ⲁⲅⲟⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲓⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ ϣⲁⲩⲟⲩϫⲁⲓ

7:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅.

7:2 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲣⲉ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲁⲧⲓⲁ ⲧⲟⲧⲟⲩ.

7:3 ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲓⲁ ⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.

7:4 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲙⲥⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲅⲟⲣⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲉⲁⲩϭⲓⲧⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲝⲉⲥⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲭⲁⲗⲕⲓⲟⲛ.

7:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲥⲉⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲓϫ ⲉⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ.

7:6 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲥⲁ⳿ⲏⲁⲥ ϧⲁ ⲛⲓϣⲟⲃⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲗⲁⲟⲥ ⲉⲣⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ϥⲟⲩ⳿ⲏⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

7:7 ⲉⲩⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲗⲏⲟⲩ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ.

7:8 ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲁ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲁⲛⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲫⲟϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲝⲉⲥⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ.

7:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲁⲑⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ.

7:10 Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲓ⳿ⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ.

7:11 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲃⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲡⲉ ⲁⲕϣⲁⲛϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ.

7:12 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ.

7:13 ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲣϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲩ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

7:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ.

7:15 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱϥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲟϥϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.

7:16 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲙⲁϣϫ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ.

7:17 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

7:18 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲧⲕⲁϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉⲑⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲥⲟϥϥ.

7:19 ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

7:20 ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.

7:21 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲓϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲓϧⲱⲧⲉⲃ.

7:22 ⲛⲓⲙⲉⲧⲛⲱⲓⲕ ⲛⲓⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲓⲙⲉⲧⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲙⲉⲧⲇⲟⲗⲟⲥ ⲛⲓⲥⲱϥ ⲛⲓⲃⲁⲗ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲓϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲟⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁϯ.

7:23 ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ.

7:24 ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲧ̇ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲏⲓ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲭⲟⲡϥ.

7:25 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲁⲧⲟⲧⲥ ⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥϣⲉⲣⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲥϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ.

7:26 ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ Ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲧ̇ⲥⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲡⲉⲥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲪⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲓ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥϣⲉⲣⲓ.

7:27 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲁⲛ ⳿ⲉⲉⲗ ⳿ⲡⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ.

7:28 ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ Ⲡⲁ⳪ ⲛⲓⲕⲉⲟⲩϩⲱⲣ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲥⲁ ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲧⲣⲁⲛⲉⲍⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲗⲉϥⲗⲓϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ.

7:29 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲙⲁϣⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲧⲉϣⲉⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ.

7:30 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ ⲁⲥϫⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϭⲗⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲥ.

7:31 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲑⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⳿Ⲧ̇ⲥⲓⲇⲱⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲑⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲏϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ.

7:32 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲣ ⳿ⲛⲉⲃⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁ ϫⲓϫ ϩⲓϫⲱϥ.

7:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗϥ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁϥϩⲓ ⲛⲉϥⲧⲏⲃ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁϣϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲑⲁϥ ⲁϥϭⲓⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ.

7:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲁϥϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲉⲫⲫⲁⲑⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲟⲩⲱⲛ.

7:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ.

7:36 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ.

7:37 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩⲣ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ

8:1 ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ⲉϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ.

8:2 ϫⲉ ϯϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲓⲥ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉ⳿ⲟϩⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ.

8:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ.

8:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗⲑⲱⲛ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲓ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.

8:5 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲍ̅.

8:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲣⲱⲧⲉⲃ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ ⲍ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥⲫⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲭⲱ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲱ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ.

8:7 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ.

8:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲗⲁⲕϩ ⲍ̅ ⳿ⲙⲃⲓⲣ.

8:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

8:10 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ.

8:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲕⲱϯ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

8:12 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲟϥ ⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ.

8:13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲁϥϣⲉ ⳿ⲉⲙⲏⲣ.

8:14 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲉϭⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓϫⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

8:15 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⳿ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϣⲉⲙⲏⲣ ⳿ⲛⲎ̇ⲣⲱⲇⲏⲥ.

8:16 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ.

8:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲁⲛ ⳿ϥⲑⲏⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

8:18 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲁϣϫ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ.

8:19 ⳿ⲙⲡⲓ ⲉ̅ ⳿ⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲫⲁϣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓ ⲉ̅ ⳿ⲛϣⲟ ϫⲉ ⳿ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲗ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓ̅ⲃ̅.

8:20 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲇ̅ ⳿ⲛϣⲟ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲗ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲙⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲍ̅.

8:21 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲁⲛ.

8:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲂⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲛⲉⲙⲁϥ.

8:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϫⲓϫ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲁϥⲉⲛϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϯⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲑⲁϥ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

8:24 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϣϣⲏⲛ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ.

8:25 ⳿ⲓⲧⲁ ⲟⲛ ⲁϥⲭⲁ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

8:26 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲉⲛⲁⲕ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓϯⲙⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ.

8:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲓϯⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ.

8:28 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯⲱⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

8:29 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

8:30 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ.

8:31 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲛϥ.

8:32 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ.

8:33 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲭⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲁ Ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲛⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

8:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

8:35 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁⲕⲟⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲥ.

8:36 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϣⲁⲛϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ⳿ⲟⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ.

8:37 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓ⳿ⲱ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ.

8:38 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣⲓⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲓ ⲛⲁϥ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ

9:1 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲁⲥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ..

9:2 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁϥϣⲟⲃⲧϥ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲙⲑⲟ ..

9:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲫⲟⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲁϧⲧ ⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲃⲁϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ..

9:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ..

9:5 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲑⲁⲙⲓ⳿ⲟ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲥⲕⲩⲛⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲎ̇ⲗⲓⲁⲥ ..

9:6 ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥⲛⲁ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛϩⲟϯ ..

9:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲉⲥⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯϭⲏⲡⲓ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ..

9:8 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲝⲁⲡⲓⲛⲁ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..

9:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

9:10 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ..

9:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ..

9:12 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲱⲥ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲟϣϥ ..

9:13 ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲟⲩⲁϣϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϫⲱϥ ..

9:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲥⲁϧ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ..

9:15 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ..

9:16 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ..

9:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲓⲉⲛ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ..

9:18 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁϥⲉⲛϥ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲱϥ ϫⲉϣ⳿ⲥⲫⲏⲓϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ⳿ϧⲣⲁϫⲣⲉϫ ⳿ⲛⲛⲉϥⲛⲁϫϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲩ ..

9:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲱ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲁ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϯⲛⲉⲁⲣ⳿ⲁⲛⲁⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲓⲧϥ ϩⲁⲣⲟⲓ ..

9:20 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛⲁϥ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲣⲱϥ ϫⲉϣ⳿ⲥⲫⲏⲓϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

9:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧ⳿ⲁⲗⲟⲩ ..

9:22 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲕⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉⲁⲕϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉϫⲱⲛ ..

9:23 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ..

9:24 ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϩϯ Ⲡ⳪ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ..

9:25 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϭⲟϫⲓ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲓⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲕⲟⲩⲣ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϯⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲉ ϫⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ..

9:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ..

9:27 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ..

9:28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⳿ⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϣⲉⲛϥ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ..

9:29 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ..

9:30 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓ⳿ⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ..

9:31 ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ..

9:32 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ⲡⲉ ..

9:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲔⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲏⲓ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ..

9:34 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ..

9:35 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓ ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩⲓⲧ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ..

9:36 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ..

9:37 ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲡ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ..

9:38 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϩⲓ ⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲉϩ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛ ..

9:39 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟⲓ ..

9:40 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϥϯⲟⲩⲃⲏⲛ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⳿ⲉϫⲱⲛ ..

9:41 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲧⲥⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ ..

9:42 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁϥ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲉϣ ⲟⲩ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲩⲗⲟⲛ ⳿ⲉϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ..

9:43 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕϫⲓϫ ⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲟϫⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛϫⲁϭⲏ ⲓⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ϫⲓϫ ⲃ̅ϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕϣⲉ ⳿ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲁⲧϭⲉⲛⲟ ..

9:44 ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲉⲛⲧ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲉⲛⲟ ..

9:45 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕϭⲁⲗⲟϫ ⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϫⲟϫⲥ ϩⲓⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲱⲛϧ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϭⲁⲗⲟϫ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ..

9:46 ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲉⲛⲧ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲉⲛⲟ ..

9:47 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲫⲟⲣⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉⲧⲉⲣⲟⲕ ⳿⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲃⲁⲗ ⲃ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉϯⲅⲉⲉⲛⲛⲁ ..

9:48 ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩϥⲉⲛⲧ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲉⲛⲟ ..

9:49 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲗϩϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ϣⲱⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲗϩϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ..

9:50 ⲛⲁⲛⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧ⳿ϩⲙⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲗϩϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉ ⳿ϩⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲓϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ .

10:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲑⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲙⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲒⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲧⲉ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

10:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϩⲓ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

10:3 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ.

10:4 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲉ ⲟⲩϫⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:5 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲛⲁϣⲧϩⲏ ⲧ ⲁϥ⳿ⲥϧⲉ ⲧⲁⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

10:6 ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲟⲩϩⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧⲟⲩ.

10:7 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

10:8 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲃ̅ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲉ.

10:9 ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲧⲟⲙϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲫⲟⲣϫϥ.

10:10 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲟⲛ ⳿ⲁ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϣⲉⲛϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ.

10:11 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲭ ⳿ⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲉϫⲱⲥ.

10:12 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ϩⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲭⲁ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥϭⲓ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ.

10:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿Ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲱⲟⲩ.

10:14 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲁ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿Ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲑⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10:15 ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲡ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

10:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ.

10:17 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲕⲉⲗⲓ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ⳿ⲛ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ.

10:18 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲕϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

10:19 ⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲱϫⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ.

10:20 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧ⳿ⲁⲗⲟⲩ.

10:21 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲕⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉ⳿ϫⲫⲟ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲕ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

10:22 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲱⲕⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϩⲏⲧ ⲙⲟⲕϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛ⳿ϫⲫⲟ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ.

10:23 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ⲥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10:24 ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲡⲱⲥ ⳿ⲥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲭⲏ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲏⲙⲁ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10:25 ⳿ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩϫ⳿ⲁⲙⲟⲩⲗ ⳿ⲉⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛⲑⲱⲣⲡ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

10:26 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣⲛⲟϩⲉⲙ.

10:27 ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲫϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ.

10:28 ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲭⲁ ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲱⲕ.

10:29 ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲁϥⲭⲁ ⲏⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲥⲱⲛⲓ ⲓⲉ ⲙⲁⲩ ⲓⲉ ⲓⲱⲧ ⲓⲉ ϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲓⲟϩⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

10:30 ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲣ̅ ⳿ⲛⲕⲱⲃ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ϩⲁⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲓⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉⲱⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛϧ⳿ⲛ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ.

10:31 ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϧⲁⲉⲩ ⲉⲩⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ.

10:32 ⲛⲁⲩϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲛⲏⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲉⲣⲁⲕⲟⲗⲟⲩⲑⲓⲛ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲟⲩ.

10:33 ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲛⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ Ⲡ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲛ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

10:34 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲑⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ.

10:35 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲌⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲓⲛⲁ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲁⲓϥ ⲛⲁⲛ.

10:36 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

10:37 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲧⲉⲕⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲥⲁⲧⲉⲕϫⲁϭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲱⲟⲩ.

10:38 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲥⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲉϯⲥⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉϯⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

10:39 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲉϯⲥⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲱⲙⲥ⳿ⲉϯⲱⲙⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

10:40 ⲡⲓϩⲉⲙⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲓⲉ ϫⲁϭⲏ ⳿ⲙⲫⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲏⲓϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲏ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲱⲟⲩ.

10:41 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲕⲉⲓ̅ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ.

10:42 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛ ⲥ̅ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ.

10:43 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

10:44 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣϩⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

10:45 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲡⲱⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲛ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉⲙϣⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲥⲱϯ ⳿ⲛϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ.

10:46 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲉϥⲟϣ ⲃⲁⲣⲧⲓⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲓⲙⲉⲟⲥ⳿ⲉⲟⲩⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲣⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲉ⳿ⲥⲕⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

10:47 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲡⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ.

10:48 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲱϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲛⲁⲓ ⲛⲏⲓ.

10:49 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲙⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲕ.

10:50 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲧ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϥⲟϫϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅

10:51 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲁϣϥ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓϥ ⲛⲁⲕ ⲡⲓⲃⲉⲗⲗⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ.

10:52 ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲁⲕ ⲡⲉⲕⲛⲁϩϯ ⲡⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

11:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲏ ⲑⲫⲁⲅⲏⲛⲉⲙ Ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

11:2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏϫ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲓⲧϥ.

11:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲁϫⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲧⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲙⲛⲁⲓ.

11:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏϫ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϧⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

11:5 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏϫ.

11:6 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲭⲁⲩ.

11:7 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏϫ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ.

11:8 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲁⲩⲫⲱⲣϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲱⲣϫ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲁⲗ ⳿ⲛ⳿ϣϣⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱⲣϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ.

11:9 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ⳿ⲧϩⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓⲫⲁϩⲟⲩ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲱⲥⲀⲛⲛⲁ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪

11:10 ⳿ⲥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲱⲥⲀⲛⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ.

11:11 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϩⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲂⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅

11:12 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ⲁϥ⳿ϩⲕⲟ.

11:13 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϫⲱⲃⲓ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ϫⲉ ϩⲁⲣⲁ ⳿ϥⲛⲁϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉϩⲁⲛϫⲱⲃⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ.

11:14 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϫⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁϩ ϩⲓⲱϯ ϣⲁ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏ.

11:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲏⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲟⲗⲩⲃⲓⲥⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲑⲉⲇⲣ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϯ ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲟⲥⲟⲩ.

11:16 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ.

11:17 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲁⲓϥ ⳿ⲙⲃⲏⲃ ⳿ⲛⲥⲟⲛⲓ.

11:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ϧⲁⲧⲉϥϩⲏⲡⲓⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ.

11:19 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥϩⲏⲗ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ.

11:20 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⲁⲥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓ ⲧⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲓ.

11:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲓⲥ ϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲕⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲟⲩ⳿Ⲓ.

11:22 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

11:23 ⳿ⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ϥⲓⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϩⲓⲧⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓⲥⲁⲛⲓⲥ ϧⲉⲛⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ.

11:24 ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

11:25 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ϩⲱϥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ.

11:26 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲧⲉⲙⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲛⲉϥⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ.

11:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.

11:28 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲓⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ.

11:29 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲁⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.

11:30 ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ϣⲁⲛ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲁⲣⲓⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ.

11:31 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲡⲉ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

11:32 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ.

11:33 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ.

12:1 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲁϥϭⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲕ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲣⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ.

12:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁ ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲕ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ.

12:3 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ

12:4 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲟⲛ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲃⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁⲩⲫⲟⲗϩϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲟϣϥ.

12:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲩϩⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

12:6 ⲉⲧⲓ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ϣⲫⲓⲧ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲓ.

12:7 ⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⲉⲣⲑⲱⲛ.

12:8 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ.

12:9 ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲓⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲁϩ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ.

12:10 ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ.

12:11 ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ.

12:12 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲉ ⲧⲁⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ.

12:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲏⲣⲱⲇⲓ⳿ⲁⲛⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲟⲣϫϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ.

12:14 ✠

12:15 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

12:16 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲓ⳿ⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉ.

12:17 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁ Ⲫϯ ⲙⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲪϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲡⲉ.

12:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲤⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲉⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

12:19 ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲁϥ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲉϫⲡ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲭⲁ ϣⲏⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϭⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ.

12:20 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ϧⲁⲧⲟⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ϭⲓ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϫⲣⲟϫ.

12:21 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⲁϥϭⲓⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ.

12:22 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲭⲁ ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲕⲉ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

12:23 ϧⲉⲛ ϯ⳿⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲥⲛⲁⲉⲣ ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲓⲍ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϭⲓⲧⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ.

12:24 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲟⲩⲇⲉ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

12:25 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩϭⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩϭ ⲓⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

12:26 ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲇⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲱϣ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲱⲥ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲃⲁⲧⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ Ⲫϯ ⳿ⲛⲒⲁⲕⲱⲃ.

12:27 ⲫϯ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲣⲉⲙ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ.

12:28 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϧ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

12:29 ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ϯϣⲟⲣⲡ ⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ.

12:30 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ.

12:31 ϯⲙⲁϩ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲁⲓ.

12:32 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϧ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲁⲕϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

12:33 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲕϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϯ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲛⲓϭⲗⲓⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ.

12:34 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩ⳿ⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ϣⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ.

12:35 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲡⲱⲥ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϧ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ.

12:36 ⳿ⲛⲑⲟϥ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁϥϫⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲠⲁ⳪ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲧⲁⲟⲩⲓⲛⲁⲙ ϣⲁϯⲭⲁ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ.

12:37 ⳿ⲛⲑⲟϥ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲟϣ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲏⲇⲉⲱⲥ.

12:38 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏⲛⲉⲙ ⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲟⲣⲁ.

12:39 ⲛⲉⲙ ϩⲁ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲁ⳿ⲛϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲑⲉⲇⲣ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ.

12:40 ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⲉⲥⲟⲩ⳿ⲏⲟⲩ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ϩⲁⲡ.

12:41 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲛⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲛⲓⲙⲏϣ ϩⲓ ϩⲟⲙⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲛⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ.

12:42 ⲉⲧⲁⲥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⳿ⲛϩⲏⲕⲓ ⲁⲥϩⲓⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲓ ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲕⲟⲛ⳿ⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ ⲡⲉ.

12:43 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓⲭⲏⲣⲁ ⳿ⲛϩⲏⲕⲓ ⲁⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ.

12:44 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲑⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲥⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⲁⲥϩⲓⲧⲟⲩ ⲡⲉⲥⲱⲛϧ ⲧⲏⲣϥ.

13:1 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲡⲉϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

13:2 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲭⲁ ⲟⲩ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ.

13:3 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲩϣⲉⲛϥ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡⲥⲁ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ

13:4 ϫⲉ ⲁϫⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

13:5 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲥⲉⲣⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

13:6 ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲉⲣⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ.

13:7 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϩⲁⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲕ.

13:8 ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲛϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲱⲛ ϩⲏ⳿ⲛⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ.

13:9 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲥⲉⲛⲁϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲧⲟⲩⲧⲁϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

13:10 ϩⲱϯ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

13:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ.

13:12 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲓⲱⲧ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϧⲟⲑⲃⲟⲩ.

13:13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ.

13:14 ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣⲱϥ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲥϣⲉ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁϯ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ.

13:15 ⲫⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡϫ⳿ⲉⲛⲉⲫⲱⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲉⲗ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ.

13:16 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲗ ⲡⲉϥ⳿ϩⲃⲟⲥ.

13:17 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲉⲙⲃⲟⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϯϭⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

13:18 ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧ⳿ⲫⲣⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲫⲱⲧ.

13:19 ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲙⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲛ.

13:20 ⲟⲩⲟϩ ⳿⳿ⲉⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲩⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁϥϫⲉϫⲉⲃ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

13:21 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲓⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲓⲉ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲏ⳿ⲙⲡⲉⲣⲛⲁϩϯ.

13:22 ⲉⲩ⳿ⲉⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲩϣⲁⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲥⲱⲧⲡ.

13:23 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

13:24 ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲡϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲣⲏⲉϥ⳿ⲉⲉⲣⲭ ⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥϯ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

13:25 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϩⲓⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲕⲓⲙ.

13:26 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲏⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ.

13:27 ⲧⲟⲧⲉ ⳿ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϥⲧⲟⲩ ⲑⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲩⲣⲏϫϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ.

13:28 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲛⲧⲉ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲡⲁⲣⲟⲃⲟⲗⲏ⳿ⲉϣⲱⲡ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲥϫⲁⲗ ϭⲛⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲥϩⲓ ϫⲱⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϣⲱⲙ.

13:29 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲙ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲀⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲟⲩ.

13:30 ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉ ⲧⲁⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲥⲓⲛⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ.

13:31 ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲓ.

13:32 ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲪ̇ⲓⲱⲧ.

13:33 ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ.

13:34 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲁϥⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲣⲱⲓⲥ.

13:35 ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲙⲡⲓⲏⲓ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲁⲣⲟⲩϩⲓ ⲓⲉ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲓⲉ ⳿ⲉⲣⲉ ⲓ⳿ⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⲓⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ.

13:36 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲛⲕⲟⲧ.

13:37 ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲣⲱⲓⲥ.

14:1 ⲛⲉ ⲛⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϧⲟⲑⲃⲉϥ.

14:2 ⲛⲁⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲁⲓⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

14:3 ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ Ⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲤⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲕⲁⲕⲥⲉϩⲧ ⲉϥⲣⲱⲧⲉⲃ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⳿ⲛⲥⲟϫⲉⲛ ⲛⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲧⲓⲕⲏ⳿ⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲁⲥϧⲟⲙϧⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲕⲓ ⳿ⲉⲁⲥϫⲟϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲫⲉ

14:4 ⲛⲁⲣⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲡⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ.

14:5 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲧ̅ ⳿ⲛⲥⲁⲑⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉ.

14:6 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁⲥ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϯϧⲓⲥⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ.

14:7 ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲥ⳿ⲉⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲉⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ.

14:8 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲥϭⲓⲧϥ ⲁⲥⲁⲓϥ ⲁⲥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲁϩⲥ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲥⲟϫⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲕⲟⲥⲧ.

14:9 ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲫⲏⲱϥ ⳿ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲁⲓϥ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⲛⲁⲥ.

14:10 ⲟⲩⲟϩ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲒⲥⲕⲁⲣⲓ⳿ⲱⲧⲏⲥ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲟⲩ.

14:11 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩⲣⲁϣⲒ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲕⲱϯ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⳿ϥⲛⲁⲧⲏⲓϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲩⲕⲉⲣⲓ⳿ⲁ.

14:12 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧϣⲉⲙⲏⲣ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϣⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⳿ⲭⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲟⲃϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ.

14:13 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣ⳿ⲁⲡⲁⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϥⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

14:14 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲉⲃⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

14:15 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲁ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲉϥⲫⲟⲣϣ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

14:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ.

14:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅

14:18 ⲉⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲏⲓ.

14:19 ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ.

14:20 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲉⲡ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯϫⲏ.

14:21 ϫⲉ ⳿ⲡⲱⲏⲣⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲛⲁϣⲉⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⳿ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲁⲥϥ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

14:22 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲫⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ.

14:23 ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

14:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲫⲟⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ.

14:25 ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲃⲱ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲗⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲧⲏϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲟϥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

14:26 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ.

14:27 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲁⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ.

14:28 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲓⲧⲱⲛⲧ ϯⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ.

14:29 Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ.

14:30 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⳿ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲡ.

14:31 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⲕⲁⲛ ⲁⲥϣⲁⲛⲫⲟϩ ⳿ⲛⲧ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ⲛⲛⲁϫⲟⲗⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

14:32 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ϯⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ.

14:33 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

14:34 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲙⲟⲕϩ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲓⲥ.

14:35 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁϥϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ.

14:36 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲁⲧⲟⲧⲕ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓ⳿ⲁⲫⲟⲧ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉϩⲛⲏⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ.

14:37 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⳿ⲕⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲕ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲓⲥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ.

14:38 ⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲣⲱⲟⲩⲧ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ.

14:39 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲣⲱ.

14:40 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲛ ⲁϥϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛⲁⲣⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲣϣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁϥ.

14:41 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯ ⳿ⲙⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.

14:42 ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲏⲓⲧ.

14:43 ✠

14:44 ✠

14:45 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲫⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ.

14:46 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

14:47 ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥⲑⲉⲕⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲁϣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

14:48 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲉ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟⲓ.

14:49 ⲛⲁⲓⲭⲏϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲉⲓϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ.

14:50 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

14:51 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϫⲏⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲇⲟⲛⲓⲟⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲃⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

14:52 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛϯⲥⲩⲛⲇⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥⲫⲱⲧ ⲉϥⲃⲏϣ.

14:53 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲉⲓⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ

14:54 ⲟⲩⲟϩ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲁⲩⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲧϧⲙⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

14:55 ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⲁⲛ.

14:56 ⲛⲁⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ϧⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲥⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ.

14:57 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ϧⲁⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

14:58 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ϯⲛⲁⲕⲟⲧϥ.

14:59 ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲥⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ.

14:60 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲑⲙⲏϯ ⲁϥϣⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ⲕⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟⲕ.

14:61 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲣⲱϥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲁ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ϣⲉⲛϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ.

14:62 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠ̇ϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲛϯϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ.

14:63 ⲡⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲱϧ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ.

14:64 ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓϫⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ.

14:65 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉϩⲓⲑⲁϥ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲣⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲱⲃⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯⲕⲉϩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲣⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲓⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϯⲛⲟⲩ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲛϩⲁⲛⲁⲗⲱϫ.

14:66 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲣⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲩⲗⲏⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ.

14:67 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥ⳿ⲧ⳿ϧⲙⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲛⲁⲕⲭⲏ ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ.

14:68 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟ ⲡⲉⲧⲉϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲩⲗⲏ.

14:69 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲭⲉϯ ⲡⲉϫⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ.

14:70 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲠⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ.

14:71 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁⲧⲓⲍⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲱⲣⲕ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

14:72 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲟⲡⲃ̅ ⳿ⲭⲛⲁϫⲟⲗⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲣⲓⲙⲓ.

15:1 ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛϣⲱⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲁ⳿ⲛϯϩⲁⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲙⲠⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.

15:2 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ.

15:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ.

15:4 Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁϥϣⲉⲛϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲕⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲣ.

15:5 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉ ⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.

15:6 ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲥⲟⲛϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲏ⳿ⲉϣⲁⲩⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ

15:7 ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲁϥⲥⲟⲛϩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϧⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ.

15:8 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣ⳿ⲉⲧⲓⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲱⲟⲩ.

15:9 Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲁⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ.

15:10 ⲛⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ.

15:11 ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲓⲛⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲭⲁ ⲃⲁⲣⲃⲃⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

15:12 Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ.

15:13 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϣϥ.

15:14 Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϣϥ.

15:15 Ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲁϥⲭⲁ Ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲉⲣ⳿ⲫⲣⲅⲉⲗⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲁϣϥ.

15:16 ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲁⲩⲗⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲡⲓⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.

15:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛϭⲏϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲁⲩⲭⲁϥ ϩⲓϫⲱϥ.

15:18 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ.

15:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϩⲓⲑⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

15:20 ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲃⲁϣϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϩⲃⲟⲥ ⳿ⲛϭⲏϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲁϣϥ.

15:21 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭⲃⲁ ⲉϥⲥⲓⲛⲓⲱⲟⲩ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲣⲟⲩⲫⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ

15:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲅⲟⲗⲅⲟⲑⲁ ⲫⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲔ̇ⲣⲁⲛⲓⲟⲛ.

15:23 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲉϥⲙⲟϫⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥϭⲓⲧϥ.

15:24 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲁϣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱϣ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⳿ⲉⲁⲩϩⲓⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁⲟⲗⲟⲩ.

15:25 ⲛⲉ ⳿ⲫⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁϫⲡⲅ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲁϣϥ.

15:26 ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲉⲧⲓⲁ ⲛⲁⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ.

15:27 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉϣ ⲕⲉⲥⲟⲛⲓ ⲃ̅ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲥⲁϫⲁϭⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

15:28 ⲟⲩⲟϩ ϯⲅⲣⲁⲫⲏϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲡϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲟⲙⲟⲥ.

15:29 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲁⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲃⲉⲗ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

15:30 ⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲁⲕ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓ

15:31 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲏ⳿ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩⲥⲱⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ.

15:32 Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲁⲩϯϣⲱϣ ⲛⲁϥ.

15:33 ✠

15:34 ✠

15:35 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲎ̇ⲗⲓⲁⲥ.

15:36 ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁϥⲙⲁϩ ⲟⲩ⳿ⲥⲫⲟⲅⲅⲟⲥ ⳿ⲛϩⲉⲙϫ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϣ ⲁϥ⳿ⲧⲥⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ Ⲏ̇ⲗⲓⲁⲥ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

15:37 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅

15:38 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁϥⲫⲱϧ ϧⲉⲛ ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

15:39 ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ϫⲉ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲪϯ ⲡⲉ.

15:40 ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲛⲉ ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲗⲱⲙⲏ.

15:41 ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲁⲩⲟⲩⲉϩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϩⲟⲧⲉ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲏϣ ⲉⲁⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅

15:42 ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲇⲏ ⳿ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲡⲓⲇⲏⲛⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩ⳿ⲏ ⲧⲉ ⲉⲧϧⲁϫⲱϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ.

15:43 ✠

15:44 ✠

15:45 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭ ⲟⲥ ⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲒⲱⲥⲏⲫ.

15:46 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ ⲟⲩϣⲉⲛⲧⲱ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁϥⲕⲟⲩⲗⲱⲗϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲛⲧⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧϣⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

15:47 Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲱⲥⲏⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⲑⲱⲛ.

16:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲗⲱⲙⲏⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲑⲁϩⲥϥ.

16:2 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲁⲧⲟⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⳿ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ.

16:3 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲉⲣ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ.

16:4 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϥⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲱⲛⲓ ϫⲉ ⲁⲩ⳿ⲥⲕⲉⲣⲕⲱⲣϥ ⲛⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲡⲉ.

16:5 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩϧⲉⲗϣ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲉϥϫⲏⲗ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲧⲟⲗⲏⲉⲥⲟⲩⲟⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ.

16:6 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲓⲣⲉⲙⲚⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ϥϩⲁ⳿ⲙⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲓⲥ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

16:7 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ ⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲄⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

16:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲙϩⲁⲩ ⲛⲉ ⳿ⲁ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲱⲙⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ.

16:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ϯⲘⲁⲅⲇⲁⲗⲓⲛⲏ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲓ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲱⲧⲥ.

16:10 ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲁⲥϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲛⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩⲉⲣϩⲏⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲣⲓⲙⲓ.

16:11 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧⲟⲩⲟϩ ϫⲉ Ⲁⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲡⲉ.

16:12 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲟⲣⲫⲏϧⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲟⲓ

16:13 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱϫⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

16:14 ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲣⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯϣⲱϣ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲙⲉⲑⲛⲁϣⲧϩⲏ ⲧ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ.

16:15 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ.

16:16 ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

16:17 ⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓ ϩⲁⲛⲇⲉⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲥⲡⲓ ⳿ⲛⲗⲁⲥ.

16:18 ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϩⲟϥ ⲉⲩ⳿ⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ ⲕⲁⲛ ⲁⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲣ⳿ⲃⲗⲁⲡⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩϣⲱⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩϫⲁⲓ.

16:19 Ⲡ⳪ ⲟⲩⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲪ̇ⲓⲱⲧ.

16:20 ⲛⲏⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲣⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲁⲙⲏⲛ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲍⲱⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲁⲣⲕⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲏⲣⲏⲛⲏⲧⲱ ⲕ̅ⲱ̅ ⳿ⲁⲙⲏⲛ.


Next: Luke