Index  Previous  Next 

Coptic Bible: Hebrews

1:1 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⲁ ⲫϯ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

1:2 ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲭⲁϥ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲛⲉϩ.

1:3 ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲟⲩ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉϥϥⲁⲓ ϧⲁ ⳿ⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ.

1:4 ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲟⲩ.

1:5 ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲙ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ϫⲫⲟⲕ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩϣⲏⲣⲓ.

1:6 ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

1:7 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ.

1:8 ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲫϯ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

1:9 ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲙⲉⲥⲧⲉ ⳿ⲧⲟϫⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁϥⲑⲁϩⲥⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲉϩ ⳿ⲛⲑⲉⲗⲏⲗ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲁⲑⲟⲩⲱⲕ.

1:10 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕϩⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲛⲉ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

1:11 ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲕϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲁⲡⲁⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲟⲥ.

1:12 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲱⲛ ⳿ⲭⲛⲁⲕⲟⲗⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲕⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲙⲟⲩⲛⲕ.

1:13 ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲓⲙ ⳿ⲛ⳿ⲑⲛⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁϯ ⲭⲁ ⲛⲉⲕϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ.

1:14 ⲙⲏ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲣⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ

2:1 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ϯ⳿ϩⲑⲏⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

2:2 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏ ⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲉⲃⲓ⳿ⲉ ⲃⲉⲭⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲉϥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ.

2:3 ⲡⲱⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣⲉⲣ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲥ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ.

2:4 ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏ ⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ.

2:5 ⲛⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲑⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧⲥ.

2:6 ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ ⲓⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲕϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ.

2:7 ⲁⲕⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲁⲕⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉϫⲱϥ.

2:8 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⲁⲕ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲓⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉϣⲉ ⳿ⲛϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲁⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ.

2:9 ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲉⲃⲓⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉϫⲱϥ ϩⲟⲡⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲉⲙϯ ⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

2:10 ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⲉⲑⲣⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ.

2:11 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ϥϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲉϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ.

2:12 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲛⲁ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ.

2:13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉ⳿ϩⲑⲏⲓ ⲭⲏ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ.

2:14 ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲛ ⲁ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲛⲟϥ ϩⲓ ⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲡ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ.

2:15 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲗϭⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲛⲁⲩⲣⲁⲟⲩⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲱⲛϧ.

2:16 ⲛⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲡⲉⲧⲁϥϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

2:17 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ ϩⲁ ⲫϯ ⲉⲑⲣⲉϥⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

2:18 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ

3:1 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲅⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

3:2 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ.

3:3 ⲁ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟϥ.

3:4 ⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲥⲉⲃⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓ⳿ⲉ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ.

3:5 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ.

3:6 Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

3:7 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ.

3:8 ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ⳿ⲛϣⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.

3:9 ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

3:10 ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓⲙⲉⲥⲧⲉ ⲡⲓϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲣⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲁⲙⲱⲓⲧ.

3:11 ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲁϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ.

3:12 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥϩⲱⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ.

3:13 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ϣⲁ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲛϣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ.

3:14 ⲁⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛϯϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ.

3:15 ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯⲉⲛϣⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ.

3:16 ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲩϯ ϫⲱⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲭⲏⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ.

3:17 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁϥ⳿ϩⲣⲟϣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲙ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙⲏ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁ ⲛⲟⲩⲕⲉⲗⲓ ϩⲉⲓ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲁϥⲉ.

3:18 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲱⲣⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲏ ⲛⲏ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ.

3:19 ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ

4:1 ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ⲟⲩⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲁⲩⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ.

4:2 ⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ.

4:3 ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲁϫⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲁⲛ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

4:4 ⲁϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲓⲟⲩⲙⲁ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

4:5 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ.

4:6 ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲟⲩⲛ ⳿ϥⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲛⲁϩϯ.

4:7 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⳿ϥⲑⲱϣ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯⲉⲛϣⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

4:8 ⳿ⲉⲛⲉ ⲁ ⲓⲏⲥⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲕⲉⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ.

4:9 ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲓⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱϫⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

4:10 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ.

4:11 ⲙⲁⲣⲉⲛⲓⲏⲥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϩⲉⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ.

4:12 ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲱⲧ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲥⲏϥⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲟ ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲡⲓⲫⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲟⲓ ⳿ⲛϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

4:13 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛⲧ ϩⲏⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⲥⲉⲃⲏϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϫⲁⲣⲁⲃ ⲛⲁϩⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲫⲉϩ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

4:14 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉⲁϥⲥⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

4:15 ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ.

4:16 ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲩⲉⲩⲕⲉⲣⲓⲁ ⳿ⲙⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲁ

5:1 ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϣⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲛ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ.

5:2 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⳿ϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲱⲛⲓ.

5:3 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉϣⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

5:4 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϭⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ.

5:5 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲧⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ⳿ϫⲫⲟⲕ ⳿ⲙⲫⲟⲟⲩ.

5:6 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲙⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ.

5:7 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲱⲃϩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϯϩⲟ ϩⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϩⲟϯ.

5:8 ⲕⲉⲡⲉⲣ ⳿ⲉⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲡⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲧⲟⲩ.

5:9 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

5:10 ⳿ⲉⲁ ⲫϯ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ.

5:11 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲙⲟⲕϩ ⳿ⲛⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ.

5:12 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣⲣⲉϥϯ ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲉⲥϫⲟⲣ ⲁⲛ.

5:13 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛ⳿ϥϧⲉⲧϧⲱⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ.

5:14 ϯ⳿ϧⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧϫⲟⲣ ⲑⲁ ⲛⲓⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲟⲩϩⲉⲝⲓⲥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲥⲑⲏ ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩϧⲉⲧϧⲱⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ

6:1 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲁⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲛⲥⲉⲣⲱϧⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲩⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ.

6:2 ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ ⲭⲁϫⲓϫ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

6:3 ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲛⲉⲁⲓϥ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ.

6:4 ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭ ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲁⲩϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲛⲇⲱⲣⲉⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

6:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲉⲙϯⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ.

6:6 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϩⲉⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲟⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲩⲓϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲥⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲣⲁϩ.

6:7 ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲥⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉϥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲓⲉⲫⲟⲩⲱⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧⲟⲩ ϣⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

6:8 ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲟⲛϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲟⲩⲣⲓ ⲟⲩⲁⲧϣⲁⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉϥϧⲁ⳿ⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲣⲟⲕϩϥ.

6:9 ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

6:10 ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲛϩⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲛ.

6:11 ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲁ ϧⲁ⳿ⲉ.

6:12 ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

6:13 ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲱϣ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲉ ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲣⲉϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

6:14 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ϯⲛⲁ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁϣⲁⲓ ϯⲛⲁ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲁϣⲁⲓ.

6:15 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁ ⲧⲟⲧϥ ϣⲁϣⲛⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲱϣ.

6:16 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲩⲱⲣⲕ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲛⲁϣ.

6:17 ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲣⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲱϣ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲥⲓⲧⲏ ⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁϣ.

6:18 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲃ̅ ⳿ⲛⲁⲑⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲙϯ ⲉⲥϫⲟⲣ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲫⲱⲧ ϩⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲁϩⲣⲁⲛ.

6:19 ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲩϫⲁⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϣⲟϥⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲛⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ.

6:20 ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭ ⲓⲥⲉⲇⲉⲕ

7:1 ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ϥⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲡϫⲱϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

7:2 ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲫⲉϣ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

7:3 ⲟⲩⲁⲧⲓⲱⲧ ⲟⲩⲁⲧⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⲁⲣⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ϥⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

7:4 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲏ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϯ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲡⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ.

7:5 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲉⲩⲓ ⲉⲩⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉϭⲓ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⲕⲉⲡⲉⲣ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϯⲡⲓ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ.

7:6 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϭⲓ ⲣⲉⲙⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲛⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

7:7 ⲁⲧϭⲛⲉ ⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ϣⲁϥϭⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

7:8 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲥⲉϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙⲁϯ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲁ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ.

7:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲗⲉⲩ⳿ⲓ ⲙⲉⲛ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙⲁϯ ⲁϥϯⲣⲉⲙⲏⲧ.

7:10 ⲉⲧⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϯⲡⲓ ⳿ⲛⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ.

7:11 ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲡ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲉⲩⲓⲧⲏ ⲥ ⲉⲧⲁⲩϯ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲓⲉ ⲛⲉ ⳿ⲧⲭⲣⲓⲁ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲉⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲉϫⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ.

7:12 ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏ ⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ.

7:13 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲁϥ ϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲫⲩⲗⲏ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ϯ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ.

7:14 ⳿ϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲉⲧⲁϥⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲧⲁⲓⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ.

7:15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲟⲛ ⳿ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲓⲥϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⳿ϥⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲉⲟⲩⲏⲃ.

7:16 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲁⲑⲃⲱⲗ.

7:17 ⲥⲉⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ.

7:18 ⲟⲩϣⲱϣ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲧϯϩⲏⲟⲩ.

7:19 ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲕ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.

7:20 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲁⲛⲁϣ ⲁⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲁⲛⲁϣ.

7:21 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲱⲣⲕ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

7:22 ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲱⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲱϣ ⲉⲩⲥⲱⲧⲡ.

7:23 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ⲉⲩⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲟϩⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ.

7:24 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲟϩⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ.

7:25 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ϩⲁ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉϥⲟⲛϧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲣⲉϥⲥⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ.

7:26 ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁϥⲥⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱϥ ⲉϥⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲓ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

7:27 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉϣⲁⲩⲉⲛ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ϣⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲁ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ.

7:28 ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ϣⲱⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛⲁϣ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ϥⲧⲁϩⲟ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

8:1 ⳿ⲡⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

8:2 ⳿ⲛⲣⲉϥϯⲫⲱϣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ⲧⲁϫⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ.

8:3 ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲩⲭⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲉⲛ ⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ.

8:4 ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁϥϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲓⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲩⲏⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

8:5 ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϧⲏ ⲓⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕ⳿ⲉⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ.

8:6 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ ⲧⲟⲧϥ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲟⲩⲫⲁϣⲛⲓ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲥⲓⲧⲏ ⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲱϣ ⲉⲩⲥⲱⲧⲡ.

8:7 ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ⲛⲁⲩⲛⲁⲕⲱϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛϯⲙⲁϩⲃ̅ϯ.

8:8 ⲉϥϫⲉⲙ ⲁⲣⲓⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲏⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ.

8:9 ⲕⲁⲧⲁ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲉⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪.

8:10 ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲉϯⲛⲁⲥⲉⲙⲛⲏ ⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲛⲁ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ.

8:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲉϥⲣⲉⲙ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲉⲛ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ϣⲁ ⲡⲟⲩⲛⲓϣϯ.

8:12 ϫⲉ ϯⲛⲁⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ.

8:13 ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲉⲣⲓ ⲓⲉ ⲁϥⲉⲣ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉϣⲁϥⲉⲣⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⳿ϥϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ

9:1 ϯϩⲟⲩⲓϯ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲗⲥⲉⲗ.

9:2 ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲁⲩⲙⲟⲛⲕⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ϯⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲱⲓⲕ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

9:3 ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁϩⲃ̅ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲏ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

9:4 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲟⲩⲣⲏ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲥϩⲟⲃⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲥⲁⲥⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲙⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲛⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ϣⲃⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲁ⳿ⲁⲣⲱⲛ ⲉⲧⲁϥⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲗⲁⲝ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ.

9:5 ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲓⲗⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁϯⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲙⲉⲣⲟⲥ.

9:6 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲥⲉⲛⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

9:7 ⳿ⲉϯⲙⲁϩⲃ̅ϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϭⲛⲉ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϣⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ.

9:8 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ.

9:9 ⲑⲏ ⲉⲧⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲫⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲉⲛ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲱⲧϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉϫⲉⲕ ⲡⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

9:10 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲱ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲱⲙⲥ ⲉⲩϣⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉ ϣⲁ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲁϩⲟ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ.

9:11 Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲑⲁ ⲡⲁⲓⲥⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ.

9:12 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏ ⲓⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲁϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱϯ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ.

9:13 ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏⲓⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲉⲣⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲃⲁϩⲥⲓ ⲉϥⲛⲟϫϧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧϭⲁϧⲉⲙ ϣⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ.

9:14 ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

9:15 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ.

9:16 ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲏⲧϥ.

9:17 ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥϫⲉⲙϫⲟⲙ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉϥⲟⲛϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ.

9:18 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲁϭⲛⲉ ⳿ⲥⲛⲟϥ.

9:19 ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⳿ⲛⲕⲟⲕⲕⲓⲛⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲩⲥⲱⲡⲟⲛ ⲡⲓⲕⲉϫⲱⲙ ⲇⲉ ϩⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲛⲟϫϧⲟⲩ.

9:20 ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ϩⲉⲛϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

9:21 ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲁϥⲛⲟϫϧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ.

9:22 ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϧⲱⲛⲧ ϣⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧϭⲛⲉ ⲫⲉⲛ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲓ.

9:23 ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲟⲩⲃⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ.

9:24 ⲛⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲓⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲫⲉ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲧⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ.

9:25 ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲥ ⳿ⲉϣⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲫⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ.

9:26 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ϣⲁ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲉϣ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ.

9:27 ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉⲥⲭⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ.

9:28 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲇⲉ ⲃ̅ ⲉϥ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ

10:1 ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲣⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉϫⲉⲕ ⲛⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ.

10:2 ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲩⲛⲁⲕⲏⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲥⲩⲛ ⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ.

10:3 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ.

10:4 ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲏⲓⲧ ⳿ⲉⲉⲗ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ.

10:5 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲁⲕⲥⲉⲃⲧⲟⲧϥ ⲛⲏⲓ.

10:6 ϩⲁⲛϭⲗⲓⲗ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ.

10:7 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛϫⲱⲙ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲏⲧ ⲉⲑⲣⲓ⳿ⲓⲣⲓ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ.

10:8 ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭⲗⲓⲗ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲕϯ ⲙⲁϯ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲏ ⲛⲉ ⲉⲧⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ.

10:9 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⳿ϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁϩⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲃ̅ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ.

10:10 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ.

10:11 ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲏⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ ⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲁⲓϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲣⲱ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲉⲗ ⲛⲟⲃⲓ.

10:12 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:13 ⲧⲟ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ϣⲁⲧⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ.

10:14 ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲑⲛⲁϫⲉⲕ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:15 ⳿ϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉϥϫⲟⲥ ⲅⲁⲣ.

10:16 ϫⲉ ⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲓ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ.

10:17 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ.

10:18 ⲡⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ.

10:19 ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅.

10:20 ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲁⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲟⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲧⲉ.

10:21 ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲫϯ.

10:22 ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲛⲟⲩϫϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⲉⲥϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲱⲕⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ.

10:23 ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲁⲧⲣⲓⲕⲓ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲱϣ.

10:24 ⲙⲁⲣⲉⲛϯ⳿ϩⲑⲏⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ.

10:25 ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⳿ⲧⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩϧⲱⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

10:26 ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲑⲣⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ϫⲉ ⲥⲱϫⲡ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲃⲓ.

10:27 ⲟⲩϫⲓⲛϫⲟⲩϣⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϩⲁⲡ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲏⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏϥ.

10:28 ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉϣ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏ ⲥ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲙⲉⲑⲣⲉ ⲃ̅ ⲓⲉ ⲅ̅ ϣⲁϥⲙⲟⲩ.

10:29 ⲓⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⳿ϥϭⲁϧⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲁϥϣⲱϣϥ.

10:30 ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲙⲡⲓϣⲓϣ ⲫⲱⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯ ϣⲉⲃⲓⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.

10:31 ⲟⲩⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲡⲉ ⲉⲣⲁⲟⲩⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲛϫⲓϫ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ.

10:32 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ.

10:33 ⲫⲁⲓ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲱϣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲩⲉⲣⲑⲉⲁⲧⲣⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ.

10:34 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲡⲁⲣ ⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲛⲁⲟϩⲓ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

10:35 ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲣϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲉⲃⲓⲉ ⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ.

10:36 ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ.

10:37 ⲉⲧⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ϩⲟⲥⲟⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ.

10:38 ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ϥⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⳿ⲛⲛⲉ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

10:39 ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩϩⲱⲡ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲫⲁϩⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ

11:1 ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲣⲉϥⲥⲟϩⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ.

11:2 ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ.

11:3 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲧⲉⲛⲕⲁϯ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

11:4 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲃⲉⲗ ⲁϥ⳿ⲉⲛ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲕⲁⲓⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ⲟⲛ.

11:5 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲛⲱⲭ ⲁⲩⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ.

11:6 ⲁⲧϭⲛⲉ ⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲉⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲥϣⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏ ⲟⲩ ϩⲁ ⲫϯ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϯⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ.

11:7 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ ⲁϥⲙⲟⲛⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲉⲩⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ.

11:8 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥⲛⲁϭ ⲓⲧϥ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉⲑⲱⲛ.

11:9 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁϥⲉⲣⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ϩⲱⲥ ⳿ⲙⲫⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱϣ ⲣⲱ.

11:10 ⲛⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛϯⲃⲁⲕⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲥⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲣⲉϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲡⲉ ⲫϯ.

11:11 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲣⲣⲁ ϯⲁϭⲣⲏⲛ ⲁⲥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ϫⲣⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲙⲁⲓⲏ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲱϣ.

11:12 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲩⲙⲁⲥⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲕⲉ ⲧⲁⲩⲧⲁ ⳿ⲉⲁϥⲱϫϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲁϣⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓϣⲱ ⲉⲧϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲩϭⲓⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

11:13 ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲫⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

11:14 ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ.

11:15 ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲓⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲥ.

11:16 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲉⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲑⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲧⲉ ⲑⲁ ⳿ⲧⲫⲉ ⲧⲉ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟⲃϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲁⲕⲓ.

11:17 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲉⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲓⲱϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

11:18 ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϫⲉ ϧⲉⲛ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲉⲩ⳿ⲉⲑⲁϩⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϫⲣⲟϫ ⲛⲁⲕ.

11:19 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁϥϭⲓⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ.

11:20 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⳿ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲉⲙ ⲏⲥⲁⲩ.

11:21 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲱⲧ.

11:22 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲕⲁⲥ.

11:23 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲁⲩⲭⲟⲡϥ ⳿ⲛⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲃⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲥⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ.

11:24 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲛⲓϣϯ ⲁϥϫⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲣⲓ ⳿ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ.

11:25 ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲙⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ.

11:26 ⳿ⲉⲁϥⲭⲁ ⳿ⲡϣⲱϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲛⲁⲁⲥ ⲧⲉ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲁϩⲱⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲭⲏⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲃⲓⲉ ⲃⲉⲭⲉ.

11:27 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁϥⲭⲁ ⲭⲏⲙⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲓⲁⲑⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϥⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

11:28 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥⲧⲁⲕⲟ ϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲟⲣⲡ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ.

11:29 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛϣⲁⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϭⲓⲡⲓⲣⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲭⲏ ⲙⲓ ⲁⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

11:30 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲓⲥⲟⲃⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲁⲩϩⲉⲓ ⲉⲧⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ.

11:31 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲣⲁⲁⲃ ϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲧⲁⲕⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲁⲥϣⲏ ⲡ ⲛⲓϫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

11:32 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁϫⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲟⲩⲛⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲓⲫ⳿ⲓⲣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲅⲉⲇⲉⲱⲛ ⲃⲁⲣⲁⲕ ⲥⲁⲙⲯⲱⲙ ⲓⲉⲫⲑⲁⲓⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

11:33 ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲩϭⲣⲟ ⳿ⲉϩⲁⲛⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲁ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲱϣ ⲁⲩⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩ⳿ⲓ.

11:34 ⲁⲩⲱϣⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲧϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲁⲩϫⲉⲙϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲱⲛⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϫⲟⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲁⲩⲣⲓⲕⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ.

11:35 ⲁⲩϭⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲭ ⲱⲟⲩⲛⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϣⲟⲩⲱϣⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲙⲕⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲉⲡ ⲡⲓⲥⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲛϯⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ.

11:36 ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲱⲃⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲉⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲥ ⲁⲩϭⲓⲡⲓⲣⲁ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲥⲛⲁⲩϩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ.

11:37 ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲃⲁⲥⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲑⲃⲁϣⲟⲩⲣ ⲁⲩⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲏϥⲓ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲱⲧⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲁⲣ ⳿ⲙⲃⲁⲉⲙⲡⲓ ⲉⲩⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ ⲉⲩϩⲉϫϩⲱϫ ⲉⲩϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ.

11:38 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ϩⲓ ⲛⲓϣⲁϥⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

11:39 ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲡⲟⲩϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ.

11:40 ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲑⲃⲏⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧϭⲛⲟⲩⲛ

12:1 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ ϭⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲙⲁⲓⲏ ⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙⲙⲉⲧϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲙⲁϣⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲁⲣⲉⲛϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ.

12:2 ⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱⲕ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲁϫⲱϥ ⲁϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲟⲩ ̇ⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓⲡⲓ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

12:3 ⲙⲉⲕⲙⲉⲕ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲣⲉϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

12:4 ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯ ⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ.

12:5 ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲱⲃϣ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ.

12:6 ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ϣⲁϥⲉⲣⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲅⲟⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉϥⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

12:7 ⲁⲣⲓϩⲩⲡⲟⲙⲉⲛⲓⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ.

12:8 ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲣⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲁⲛ.

12:9 ⲓⲥϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲩ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛ⳿ϣⲫⲓⲧ ϧⲁⲧⲟⲩϩⲏ ⲓⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲛⲉϫⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ.

12:10 ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲟ.

12:11 ⳿ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲕϫⲉⲙⲟⲩ ⲉⲛⲁⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛϩⲓⲣⲏ ⲛⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϣⲁⲥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ.

12:12 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲓϫⲓϫ ⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲧ ⲉⲧⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ.

12:13 ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲓⲛϭⲟϫⲓ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭ ⲁⲗⲁⲩϫ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϯⲙⲉⲧϭⲁⲗⲉ ⲣⲓⲕⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲗⲟϫⲥ.

12:14 ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲁⲧϭⲛⲟⲩϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲠ⳪.

12:15 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲉϥϣⲁⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛϣⲁϣⲓ ⲉⲥⲣⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲉⲥϯ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ϭⲱϧⲉⲙ.

12:16 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲓⲉ ⲟⲩⲥⲁϥϩⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲏⲥⲁⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϯ ⳿ⲛⲧⲉϥⲙⲉⲧϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

12:17 ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉϥϫⲉⲙ ⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⲛⲉⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲥ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ.

12:18 ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲁ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛϫⲟⲙϫⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲟϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲅⲛⲟⲫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲁⲕⲓ ⲉϥⲫⲟⲛϩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ.

12:19 ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲉⲛⲥⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲅⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ.

12:20 ⲛⲁⲩ⳿ϣϥⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲛ ⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁϥϣⲁⲛϭⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϩⲓⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.

12:21 ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲁϥⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥⲑⲉⲣⲉⲧⲉⲣ.

12:22 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲥⲓⲱⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲉⲣϣⲁⲓ.

12:23 ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⲉⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

12:24 ⲛⲉⲙ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϫϧ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲫⲁ ⲁⲃⲉⲗ.

12:25 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣⲫⲱⲧ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲧⲓⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲕⲉⲧ ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

12:26 ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⲕⲓⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏ ⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲱϣ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲉⲫⲉ.

12:27 ⲡⲓⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲕⲓⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ.

12:28 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲁⲧⲕⲓⲙ ⲙⲁⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ.

12:29 ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉ

13:1 ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ.

13:2 ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲉⲥⲱⲃϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲃϣⲓ ⲁ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

13:3 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲛϩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲱⲙⲁ.

13:4 ⲡⲓⲅⲁⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯϣⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲱⲓⲕ ⲫϯ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

13:5 ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲱϣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲥⲱϫⲡⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲭⲁⲕ ⳿ⲛⲥⲱⲓ.

13:6 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲟ⳿ⲏⲑⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲁⲓϥ ⲛⲏⲓ.

13:7 ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ.

13:8 Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

13:9 ϩⲁⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩⲟⲩⲉⲧⲉⲃ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙϩⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

13:10 ⳿ⲉⲟⲩⲟ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛⲉⲣϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ.

13:11 ⲛⲓⲍⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉϣⲁⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϣⲁⲩⲣⲉⲕϩ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ.

13:12 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϩⲱϥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲩⲗⲏ.

13:13 ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛϣⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲉⲛϥⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲱϣ ⳿ⲉⲣⲟⲛ.

13:14 ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲃⲁⲕⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲏ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲥ.

13:15 ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ.

13:16 ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲃⲛⲟⲩϥⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϯ ⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲟⲩⲱⲃϣ ϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϣⲁⲩⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ.

13:17 ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⳿ⲉϫⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϥⲓ⳿ⲁϩⲟⲙ ⲁⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

13:18 ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ.

13:19 ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉⲉⲣ ⲫⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲧⲫⲟⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ.

13:20 ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

13:21 ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ.

13:22 ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲣⲓⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϯϩⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ.

13:23 ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲭⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲉⲓ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ.

13:24 ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯϩⲩⲧⲁⲗⲓⲁ.

13:25 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ


Next: James