Coptic Bible: Ephesians

1:1 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

1:2 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:3 ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲙⲁⲧ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:4 ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲁϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ.

1:5 ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲧϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓϯⲙⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ.

1:6 ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ.

1:7 ⲫⲏⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲡⲓⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅.

1:8 ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

1:9 ⳿ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϯⲙⲁϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲏⲧϥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:10 ⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲕ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

1:11 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲁϥⲑⲁϣⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ.

1:12 ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

1:13 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ.

1:14 ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲩⲥⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲁⲛϧⲟ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ.

1:15 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

1:16 ⳿ⲛϯⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲓϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ.

1:17 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ.

1:18 ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ.

1:19 ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

1:20 ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲧϩⲉⲙⲥⲟϥ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

1:21 ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲙⲉⲧ⳪ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲣⲁⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩϯⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ.

1:22 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲁⲫⲉ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

1:23 ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲙⲉϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ

2:1 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.

2:2 ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

2:3 ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲟⲓ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲓ.

2:4 ⲫϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ.

2:5 ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲁϥⲧⲁⲛϧⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲟⲩⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ.

2:6 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲧϩⲉⲙⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

2:7 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

2:8 ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲫⲁ ⲫϯ ⲡⲉ.

2:9 ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ.

2:10 ⳿ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲉⲁϥⲥⲟⲛⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ.

2:11 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛϫⲓϫ.

2:12 ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏ ⲕⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

2:13 ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϧⲱⲛⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

2:14 ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲡⲓⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲓⲛ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱⲙ ⲁϥⲃⲟⲗⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥⲃⲉⲗ ϯⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ.

2:15 ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲟⲅⲙⲁ ⲁϥⲕⲟⲣϥϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

2:16 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲱⲧⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ ̇⳿ⲉⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ.

2:17 ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛⲧ.

2:18 ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲡⲓⲃ̅ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

2:19 ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛⲏ ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

2:20 ⳿ⲉⲁⲩⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

2:21 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ ⳿ϫⲫⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ϥⲛⲁⲁⲓⲁⲓ ⲉⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

2:22 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲕⲱⲧ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲩⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅

3:1 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.

3:2 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ.

3:3 ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ.

3:4 ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

3:5 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϭ ⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

3:6 ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲉⲡⲓⲱϣ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

3:7 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

3:8 ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥⲃⲟⲕ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ.

3:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

3:10 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ.

3:11 ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲑⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪.

3:12 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϯϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲁϩϯ.

3:13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ.

3:14 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲕⲱⲗϫ ⳿ⲛⲛⲁⲕⲉⲗⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

3:15 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

3:16 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅.

3:17 ⲉⲑⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲉⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ.

3:18 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲁϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϯϣⲓⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϭⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲱⲕ.

3:19 ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.

3:20 ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲟⲙ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ.

3:21 ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϣⲁ ⲛⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ

4:1 ϯϯϩⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ.

4:2 ϧⲉⲛ ⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ.

4:3 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲓⲏⲥ ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲟⲩⲣ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

4:4 ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ.

4:5 ⲟⲩ⳪ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

4:6 ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

4:7 ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡϣⲓ ⳿ⲛϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

4:8 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ ⲁϥⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲁϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.

4:9 ⲡⲓϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ.

4:10 ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

4:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ.

4:12 ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

4:13 ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲉⲩϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟϩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅.

4:14 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡϩⲱⲓⲙⲓ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲉⲃ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲓⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ.

4:15 ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲁⲣⲉⲛϯⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϯⲁⲫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

4:16 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟⲩⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϩⲛⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ.

4:17 ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ.

4:18 ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲭⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ.

4:19 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲩⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲉⲩⲥⲱϥ ⲉⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ.

4:20 ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅.

4:21 ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅.

4:22 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲡⲁⲧⲏ.

4:23 ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

4:24 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ.

4:25 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ.

4:26 ϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲃⲟⲛ.

4:27 ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ.

4:28 ⲡⲉⲧϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϧⲓⲥⲓ ⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ.

4:29 ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲭⲣⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ.

4:30 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱϯ.

4:31 ϣⲁϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲱⲛⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲗⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

4:32 ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅

5:1 ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ.

5:2 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ.

5:3 ϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩϫⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ.

5:4 ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲓⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲩ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ.

5:5 ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲉ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲉ ⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ.

5:6 ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ.

5:7 ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ.

5:8 ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲙⲟϣⲓ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ.

5:9 ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ.

5:10 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲠ⳪.

5:11 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲟϩⲓ.

5:12 ⲛⲉⲧⲟⲩⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲭⲱⲡ ⲟⲩϣⲓⲡⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϫⲟⲧⲟⲩ.

5:13 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲉ.

5:14 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ.

5:15 ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⲁⲕⲣⲓⲃⲱⲥ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ.

5:16 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ.

5:17 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϩⲏ ⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁϯ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ.

5:18 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲑⲓϧⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲣⲡ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅.

5:19 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲱⲇⲏ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

5:20 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ.

5:21 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

5:22 ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲠ⳪.

5:23 ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ.

5:24 ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩϭ ⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

5:25 ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ.

5:26 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ.

5:27 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁϩⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁϭⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲓⲉ ⲑⲱⲗⲉⲃ ⲓⲉ ⳿ⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ.

5:28 ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲓⲟⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ.

5:29 ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥϣⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲉⲣⲑⲁⲗⲡⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

5:30 ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ.

5:31 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲃ̅ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ.

5:32 ⲡⲁⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

5:33 ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲏϯ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ

6:1 ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲡⲉ.

6:2 ⲙⲁⲧⲁⲓ⳿ⲉ ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓϯ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲱϣ.

6:3 ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ.

6:4 ⲛⲓⲓⲟϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪.

6:5 ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛϭⲓⲥⲉⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲡ⳪.

6:6 ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲁⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ.

6:7 ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ.

6:8 ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲛⲁⲁⲓϥ ⳿ⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲫⲁⲓ ⳿ϥⲛⲁϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲓⲧⲉ ⲃⲱⲕ ⲓⲧⲉ ⲣⲉⲙϩⲉ.

6:9 ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓϭⲓⲥⲉⲩ ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳪ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ ⲛⲁϩⲣⲁϥ.

6:10 ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ.

6:11 ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ.

6:12 ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲉⲛϯ ϣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲭⲁⲕⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ.

6:13 ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϧⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ.

6:14 ⲟϩⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϧⲏⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϯⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϯϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ.

6:15 ⲙⲁ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

6:16 ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉⲃϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲱϣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲟⲑⲛⲉϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ.

6:17 ⲟⲩⲟϩ ϭⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ.

6:18 ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲟⲩⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲱⲃϩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

6:19 ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ϩⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ.

6:20 ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯⲉⲣ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲁϫⲓ.

6:21 ϩⲓⲛⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲓⲭⲓⲕⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.

6:22 ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ.

6:23 ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

6:24 ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲉⲫⲉⲥⲓⲟⲩⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲧⲓⲭⲓⲕⲟⲥ


Next: Philippians